Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
848 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
1195 Waerachtigh verhael van de muytinatie en onwilligheyt tot 'et vechten der soldaten binnen de Ommer-Schans, voorgevallen den 12, 13, 14 Iunii 1672 / [R. van Arkel]. - 1672
Titel:
Waerachtigh verhael van de muytinatie en onwilligheyt tot 'et vechten der soldaten binnen de Ommer-Schans, voorgevallen den 12, 13, 14 Iunii 1672
Auteurs:
R. van Arkel
Uitgave:
Amsterdam : Jacob Venkel, 1672
Jaar:
1672
Collatie overig:
[5] p. ; 20 cm
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
1427 Historia, seu notitia episcopatus Groningensis, in qua eminet Adoardinorum Praesulum vita & contunuata series, atque plurima circa ipsa Trentiae ei Sedi Subditae Sacra dantur ; ex M.S. ecclesiarum Codicibus, Coenobiorum tabulis, authenticis annotatis & Classicis Scriptoribus eruta ac publici juris facta : pars V. - [ca. 18e eeuw]
Titel:
Historia, seu notitia episcopatus Groningensis, in qua eminet Adoardinorum Praesulum vita & contunuata series, atque plurima circa ipsa Trentiae ei Sedi Subditae Sacra dantur ; ex M.S. ecclesiarum Codicibus, Coenobiorum tabulis, authenticis annotatis & Classicis Scriptoribus eruta ac publici juris facta : pars V
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], [ca. 18e eeuw]
Jaar:
1700
Collatie overig:
79 p. ; 44 cm
Annotatie:
Tekst in het Latijn en het Nederlands. Omslag gedateerd: Gron. maart 1956
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
1782 Historie van Friesland, waar in niet alleen den eersten oorsprong der inlandse beroerten en oorlogen [...] maar ook de twisten en oneenigheeden met de naabuirige Provintien, mitsgaders de loffelijke daaden der Aaloude Eedelen naaukeurig worden verhaald van den jaare 1190 tot den jaare 1573. Alsmede een net verhaal van de Naam, Oorsprong en eerste Opkomst der Stad Leeuwaarden, alles met oorspronkelyke stukken bevestigt / oovergezien, in 't ligt gebragt en met een voorreeden en noodige bladwijzers verrijkt door T. Gutberleth. - 1703
Titel:
Historie van Friesland, waar in niet alleen den eersten oorsprong der inlandse beroerten en oorlogen [...] maar ook de twisten en oneenigheeden met de naabuirige Provintien, mitsgaders de loffelijke daaden der Aaloude Eedelen naaukeurig worden verhaald van den jaare 1190 tot den jaare 1573. Alsmede een net verhaal van de Naam, Oorsprong en eerste Opkomst der Stad Leeuwaarden, alles met oorspronkelyke stukken bevestigt
Auteurs:
Tobias Gutberleth
Uitgave:
Franeker : Amana, 1703
Jaar:
1703
Collatie overig:
[XXIV], 568, [XIV] p. : tek. ; 21 cm
Annotatie:
Met reg.
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Boek
23 Kronyk van Groningen en de Ommelanden, vervattende een beknopt historisch verhaal van 't merkwaardigste zedert deszelfs alleroudste geheugen voorgevallen, zo van derzelver als in der inwoonderen oorspronk, voortgang, eerste Kristendom, verwoestingen, oorlogen, verderfelyke binnenlandsche onlusten en andere zware rampen, beneffens de grondlegginge en weder afbreekinge van kerken, kloosters, kasteelen, Heeren huizen en Adelyke gebouwen, enz. tot op dezen jare 1743. - 1743
Titel:
Kronyk van Groningen en de Ommelanden, vervattende een beknopt historisch verhaal van 't merkwaardigste zedert deszelfs alleroudste geheugen voorgevallen, zo van derzelver als in der inwoonderen oorspronk, voortgang, eerste Kristendom, verwoestingen, oorlogen, verderfelyke binnenlandsche onlusten en andere zware rampen, beneffens de grondlegginge en weder afbreekinge van kerken, kloosters, kasteelen, Heeren huizen en Adelyke gebouwen, enz. tot op dezen jare 1743
Auteurs:
Henricus Hofsnider
Uitgave:
Groningen : Warnerus Febens, 1743
Jaar:
1743
Paginering:
[IV], 301 p.
Illustraties:
ill., [uitsl.] krt.
Collatie overig:
21 cm
Annotatie:
Auteur: Henricus Hofsnider. - Uitvoeriger uitg. van: Beknopt kronykje van Groningen ende Ommelanden. - 1727.
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Groninger Archieven