Uw zoekacties: 't Licht in de Duysternisse der Stadt Groningen Uyt loutere ...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
112 't Licht in de Duysternisse der Stadt Groningen Uyt loutere genade Godes opgegaen voor vijftich jaren. Ende nu wederom der Christelijcken Gemeynte aldaer te gemoete gevoert in openbare Jubel-Jaers-Praedicatie: Gehouden 1644. op den dagh ende in de plaetse des eersten op-gancks; Volgens met eenige particulariteyten vermeerdert ende tot veerdere opmonteringe van de vromen in 't licht gegeven Door Johannem Martinum Dantisc. Mede-Dienaer des H. Euangelij aldaer. - 1644
Titel:
't Licht in de Duysternisse der Stadt Groningen Uyt loutere genade Godes opgegaen voor vijftich jaren. Ende nu wederom der Christelijcken Gemeynte aldaer te gemoete gevoert in openbare Jubel-Jaers-Praedicatie: Gehouden 1644. op den dagh ende in de plaetse des eersten op-gancks; Volgens met eenige particulariteyten vermeerdert ende tot veerdere opmonteringe van de vromen in 't licht gegeven Door Johannem Martinum Dantisc. Mede-Dienaer des H. Euangelij aldaer
Uitgave:
Groningen : Jan Claessen, 1644
Jaar:
1644
Collatie overig:
4┬░, [44] blz
Annotatie:
Met titel- en slotvignet. Sign.: A-F2. Goth. en Rom. Op blz. 38 naamlijst van de na de reductie te Groningen overleden of naar elders beroepen predikanten. Op blz. 42-44 als bladvulling 'eene corte aenwijsinge van den geheelen loop der religie alhier'. ; Deze rede is onder de titel 'Groningen Verlicht In Duisternis' met de in 1694 door Abraham Trommius gehouden 'jubeljaarspredikatie' opnieuw uitgegeven door Pieter Bandsma te Groningen, eerst in 1744 (zie van A. 990) en vervolgens nogmaals in 1762 (zie nr. ). Afgedrukt in: Uit drie eeuwen; zes jubeljaarspredicatiîn; verz. door S.D. van Veen (Groningen, 1894), p. 1-42. Van A. 176. ; T. 2957 (slechts 40 p.)
Organisatie: Groninger Archieven