Uw zoekacties: Bewys Vande Vryheyt ende Independentie Der Vrije Oldampten. ...

Bibliotheek ( Groninger Archieven )

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

beacon
 
 
Boek
30 Bewys Vande Vryheyt ende Independentie Der Vrije Oldampten. Tot vvederlegghinge vande nulle ende onrechtmatige proceduren van de E.E. A.A. HH. Burgermeesters ende Raden der Stad Groninghen, tegens de ghevolmachtede der selver Oldampten, afgesonden aen de Hoog: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Opentlijck in druck uyt ghegheven uyt last der ghemelder Oldambten. - 1640
Titel:
Bewys Vande Vryheyt ende Independentie Der Vrije Oldampten. Tot vvederlegghinge vande nulle ende onrechtmatige proceduren van de E.E. A.A. HH. Burgermeesters ende Raden der Stad Groninghen, tegens de ghevolmachtede der selver Oldampten, afgesonden aen de Hoog: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Opentlijck in druck uyt ghegheven uyt last der ghemelder Oldambten
Uitgave:
Rotterdam : Isaack van VVaesberghe, 1640
Jaar:
1640
Collatie overig:
4°, 158, 12, 40 en 8 blz.
Annotatie:
3 exemplaren. Met titel- en slotvignet. Sign.: 3, A2-V3, A2-B, A2-E3. Na het titelbl. ingevoegd: Resolvtie vande Hoog-Mogen- de Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mercu- rij, den 22. Febr: 1640, waarbij copieîn met een aparte titel: Bevvys vande Vryheydt ende Independentie Der Vrije Oldampten (8 blz.). Achteraan: Extract VVt het eerste Capittel vanden Eysch vande Heeren vande Ommelanden, ende vande Antvvoor- de vande Heeren van de Stadt Groeninghen, mits-gaders vande Sententie by de Heeren Ghedelegeerde Rechters daer op ghevvesen (12 blz.), alsmede: Vertalinghe vande Latijnsche vvoorden ende invoeghsels (40 blz.). Een van de ex. telt slechts 158 blz., een ander ex. heeft, achteraan, alleen de 'Resolvtie' van 22 febr. 1640. ; Van A. 152 Oud Archief 763 (doorschoten met aant., alleen 158 p.)
Digitale bestanden:
Alleen te raadplegen in de studiezaal bij de archiefdienst.
Organisatie: Groninger Archieven