Uw zoekacties: Doesburg

Contexttoegang met Kernplaatsen ( Gelders Archief )

beacon
 
 
Kernplaats
Doesburg
Kernplaats:
Doesburg
Beschrijving:
Vestings- en garnizoensstad aan de IJssel.

De Nederduitsgereformeerde kerkgemeente bestond uit inwoners van de stad Doesburg en directe omgeving. Daarnaast was er de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De leden daarvan waren veelal militairen die in Doesburg in garnizoen lagen. Meerdere militairen woonden buiten de stad: op Middachten onder Ellecom en ook elders buiten Doesburg, onder meer op Enghuizen en de Ulenpas onder Hummelo, op Huis Bingerden, te Dieren en Rheden.

Katholieke inwoners van Doesburg vormden de RK Statie Doesburg. Het is niet duidelijk in hoeverre deze statie ook katholieken buiten de stad bediende. Wellicht waren dat ook katholieken uit het verzorgingsgebied van de in 1799 gestichte statie te Dieren: Dieren en Fraterwaard, Rheden, Ellecom, De Steeg, Havikerwaard en Spankeren.

DTB 492.1 (origineel: RBS 492).
Van de stad Doesburg is een register bewaard gebleven met aantekeningen van huwelijksproclamaties uit de tijd van vóór de Reformatie. Het loopt over 1559-1579 en 1585-1586. Dit register, waarin ook een kalender en memorieboek, is niet gebruikt bij het samenstellen van de naamlijsten. In de toelichting bij de Nederduitsgereformeerde naamlijst DTB Doesburg wordt dit register tot in detail beschreven en van commentaar voorzien door P.L.J. Dullaert.
N.B. Zie hierover publicaties in De Navorscher, 1874: 145 en De Nederlandsche Leeuw 1923: kolom 22,78,119.

Overige:

DTB 8.1
Joodse bevolking Gelderland in 1813 (origineel in RBS Supplement, zonder nummer).
Getypte lijst, waarin gegevens over de Joodse bevolking van Gelderland in 1813 zijn bijeengebracht, geëxtraheerd uit de archieven van het voormalig consistorie der Israëlieten in de circonscriptie Zwolle, gewaarmerkt door de gemachtigde voor afstammingsbewijzen L. ten Cate d.d. 16 april 1943.
In deze lijst worden de namen van gezinshoofden met hun kinderen opgesomd, de laatsten met voornaam en leeftijd. Het betreft joodse gezinnen in de burgerlijke gemeenten Aalten, Arnhem, Barneveld, Buren, Did
Organisatie: Gelders Archief