Uw zoekacties: Inschrijving in de belastingregistratie, pagina: 138

Verpondingkohier van de 100sten en 200sten penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1674 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )

beacon
 
 
Pagina in belastingregister
Inschrijving in de belastingregistratie, pagina: 138
Plaats:
Weesp
Belastingplichtige:
Jacobus Schuijlenburgh
Mouthaen
Som
Paen
van Leijden
Paddenburg
Verhout
Jan Claes
Maerten Paen
Maerten Paen
Jan van Leijden
Pieter Prins
Sijmon Paddenburg
Maerten Pan
van Leijden
Pieter Prins
G van Houtman
Jan den Hartogh
Gerrit Schouten
Prins
Mouthaen
Jan Claes
Toegangsnummer:
GAW028-01 Stad Weesp, 1355-1795 (1890)
Inventarisnummer:
60