Uw zoekacties: Inschrijving in de belastingregistratie, pagina: 56

Verpondingkohier van de 100sten en 200sten penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1674 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )

beacon
 
 
Pagina in belastingregister
Inschrijving in de belastingregistratie, pagina: 56
Plaats:
Weesp
Straat:
Nieuwstadt
Belastingplichtige:
Sijmen van Paddenburgh
Jacob Smith Aerts
Toegangsnummer:
GAW028-01 Stad Weesp, 1355-1795 (1890)
Inventarisnummer:
60