Uw zoekacties: Nadere toegang

Register van passagegelden, lijn Rotterdam-New York: 1939, mei, 01-05-1939 t/m 31-05-1939 ( Stadsarchief Rotterdam )

beacon
Pagina: 1
 
 
Passagierslijst
Afvaart 'SS Veendam' op 06-05-1939 vanaf haven Rotterdam
Vertrekdatum:
06-05-1939
Vertrekhaven:
Rotterdam
Scheepsnaam:
Veendam
Van continent:
Europa
Naar continent:
Noord-Amerika
Reiziger:
E.M. Springett
H. van Venroy
H. Martens
G. Kooiman
A. van Haarlem
G. Drost
S. Stenger
van Leeuwen
A. Damman
A.V.C.P. Huizinga
A.C. Ferrier
D.H. Staffler
R. de Vries
A. Martinsen
S. Levi-Marx
M. Selo
G. Selo
E. Neumann
S. Auber
R. Nathanson
R. Engelberg
V. Ganz
L. Grossmann
E. Gerbel
H. Strick
H. Moses
P. Moses
F. Marx Meyerhoff
H. Mathiason
M. Perlstein
S.L. Purcell
J. van Straten
T. Polak
J. Halfweeg
Toegangsnummer:
318-04 Archieven van de Holland Amerika Lijn (HAL): Passage A
Inventarisnummer:
Folionummer:
3

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
Passagierslijst
Afvaart 'SS Veendam' op 06-05-1939 vanaf haven Rotterdam
Vertrekdatum:
06-05-1939
Vertrekhaven:
Rotterdam
Scheepsnaam:
Veendam
Van continent:
Europa
Naar continent:
Noord-Amerika
Reiziger:
L. Banko
S. Callaway
G.D. Velie
A.J. Bougon
J.J. Friedrich Herrmann
H. Janowitz
B.J. Lee
L.H. Hall
H.B. Dwyer
J. Halfweeg
O. Wijnhausen
J. Drukker
R. Freyhan
H. Klopstock
E. Gross
H. Liebmann
F.R. Taylor
M. Taylor
E. van Heel
T.B. Seed
C.S. Teuchmann
I.E. Hoskins
A. Sankey
G.A. Kosmopoulos
E.J.W. Kosmopoulos
K. Mouldovanou
Toegangsnummer:
318-04 Archieven van de Holland Amerika Lijn (HAL): Passage A
Inventarisnummer:
Folionummer:
4

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
Passagierslijst
Afvaart 'SS Veendam' op 06-05-1939 vanaf haven Rotterdam
Vertrekdatum:
06-05-1939
Vertrekhaven:
Rotterdam
Scheepsnaam:
Veendam
Van continent:
Europa
Naar continent:
Noord-Amerika
Reiziger:
M.E. Lent
R.E. Lent
M. Reynolds
G.W. Gunion
C.B. Spencer
H. Bloch
Ch. Malhame
F.R. Taylor
J. Boncor
A. Deane
M.N. Barlow
A. Fromm
E. Summer
B. Barnhill
Toegangsnummer:
318-04 Archieven van de Holland Amerika Lijn (HAL): Passage A
Inventarisnummer:
Folionummer:
5

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
Passagierslijst
Afvaart 'SS Veendam' op 06-05-1939 vanaf haven Rotterdam
Vertrekdatum:
06-05-1939
Vertrekhaven:
Rotterdam
Scheepsnaam:
Veendam
Van continent:
Europa
Naar continent:
Noord-Amerika
Reiziger:
K. Löhnberg
B.M.M. Troost
E. Molt
Schw. M. Theophila
Schw. M. Agnesia
M.M. Boon
A. Weigand
D.C. Kloot
F. Friedler
J. Postma
J. van Straten
E. Beer
B. Garbatsky
H. Polnauer
M. Buchsbaum
A. Kolb
H. Bronner
V. Gutmann
Master P. Gutmann
T. Ehrlich
Master G. Ehrlich
H. Haas
S. Weinmann
M. Desmares
H. Bakker
T. Oppenhuisen
H.B. Offenbacher
Sister Adelina
Toegangsnummer:
318-04 Archieven van de Holland Amerika Lijn (HAL): Passage A
Inventarisnummer:
Folionummer:
6

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam