Uw zoekacties: Gemeentebestuur Vianen
x414 Gemeentebestuur Vianen ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

414 Gemeentebestuur Vianen ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Vooraf
2. Territorium
3. De landsheer en zijn ambtenaren
4. Het stadsbestuur tot 1795
5. De Franse tijd
sluiten
414 Gemeentebestuur Vianen
Inleiding
5. De Franse tijd
NB:
Voor de bestuurlijke indeling waartoe Vianen sinds 1795 behoorde zie: S.E.M. van Doornmalen, 'Vianen, Everdingen en Hagestein en de bestuurlijke indelingen in de periode 1795 - 1840', in: In het Land van Brederode, Jrg. 18 (1993), nr. 1 - 2
De omwenteling in 1795 bracht ook in Vianen een periode van gedurige bestuurlijke veranderingen. De belangrijkste verandering was dat de bestuurders voortaan door de bevolking gekozen werden. Afkomst en geloof speelden bij het bekleden van functies in beginsel geen rol meer; deugdzaamheid en bekwaamheid stonden voorop. Overigens was er wel degelijk ook continuïteit. Ondanks de steeds wisselende namen voor en samenstelling van de stedelijke overheidsorganen bleef de onderlinge taakverdeling in grote lijnen hetzelfde, ook in vergelijking met de periode vóór 1795.
In het voorjaar van 1795 werd het oude stadsbestuur afgezet en vervangen door een voorlopig bestuur, de provisionele municipaliteit, tot na verkiezingen later dat jaar het nieuwe gemeentebestuur, de municipaliteit, kon aantreden. Een reglement uit 1795 legde samenstelling, taken en bevoegdheden van het nieuwe lichaam vast * 
De municipaliteit bestond uit negen leden. Daarnaast functioneerden een maire, een schout en een secretaris. De volledige municipaliteit was verantwoordelijk voor benoemingen, akten van admissie en collectes. Voor specifieke taken was zij onderverdeeld in een drietal comités. Het Comité van Politie had zorg voor de stedelijke financiën, openbare verkopingen, verpachtingen en aanbestedingen, het afnemen van de burgereed, de schouw en het verlenen van akten van indemniteit. Het Comité van Justitie bestreek het terrein van de voormalige schepenbank. Het Comité van Inkwartiering droeg zorg voor de inkwartiering en verzorging van troepen, het verzorgen van vervoermiddelen en gidsen daarvoor etc.
Een nieuw reglement uit 1798, dat 'voor het bestuur der stad en schoutampte van Vianen', *  legde het bestuur bij twee gekozen colleges, de Raad van de Gemeente en de Raad van Rechtspleging. De Raad van de Gemeente bestond uit vijf leden, de Raad van Rechtspleging uit zeven. Hun werkterrein was vergelijkbaar met de voormalige comités van politie en van justitie. De handhaving van orde en veiligheid berustte bij een baljuw.
In 1805 trad een op de staatsregeling van 1798 gebaseerd bestuursreglement in werking *  Dit schreef een gemeentebestuur voor van drie leden, *  alsmede een college van schepenen van 7 leden en een hoofdofficier. In de verdeling van bevoegdheden en taken veranderde vrijwel niets.
Grote veranderingen traden pas op na de inlijving van het nog prille Koninkrijk Holland (1806) bij het Keizerrijk Frankrijk onder Napoleon Bonaparte in 1810. In maart van dat jaar werd het Koninkrijk bezuiden de Waal ingelijfd. Vier maanden later, op 9 juli, volgde de rest. Na de inlijving werd het Franse bestuurlijke en rechterlijke stelsel ingevoerd. Op plaatselijk bestuurlijk niveau functioneerden vanaf oktober 1811 voortaan de 'communes' of gemeenten. Aan het hoofd hiervan stond de maire, vandaar dat men een gemeente ook wel aanduidde als mairie. In de 'gemeenten' tot 2.500 inwoners, waaronder Vianen, had de maire assistentie van één adjunct-maire die met een 'conseil municipal' of gemeenteraad bestaande uit 10 leden voor plaatsen met minder dan 2.500 inwoners * 
De bevoegdheden van de gemeenten, in het bijzonder de maire, werden nadrukkelijk beperkt tot de strikt administratief bestuurlijke zaken *  Al in 1810 werd het onderscheid doorgevoerd tussen de administratieve zaken en de waterstaatskundige aangelegenheden. De taken ten aanzien van de waterhuishouding werden opgedragen aan nieuw gevormde polderbesturen, de voortzetting van de oude geërfdenorganisaties. Een jaar later volgde een strikte scheiding met de rechterlijke macht. De gemeenteraad had slechts geringe zeggenschap die hoofdzakelijk de financiën betrof. De voorzitter van de gemeenteraad, de maire, had het voor het zeggen.
6. Bestuursreglementen van 1818 en 1825
7. Gemeentewet
8. Rechtspraak
9. Het archief
10. Verantwoording van de inventarisatie
11. Aanvragen en verwijzen
12. Ontbrekende stukken
13. Bijzonderheden / Openbaarheid
14. Nadere Toegangen
Inventaris
Bijlage: Concordans
oud: nieuw
267: 271
268: 272
269: 273
270: 274
271: 275
272: 276
273: 277
274: 278
275: 279
276: 280
277: 281
278: 282
279: 283
280: 284
281: 285
282: 286
283: 288
284: 289
285: 290
286: 291
287: 292
288: 293
289: 294
290: 295
291: 296
292: 297
293: 298
294: 299
295: 300
296: 301
297: 302
298: 303
299: 304
300: 305
301: 306
302: 307
303: 308
304: 309
305: 310
306: 311
307: 312
308: 313
309: 314
310: 315
311: 316
312: 317
313: 318
314: 319
315: 320
316: 321
317: 322
318: 323
319: 324
320: 325
321: 326
322: 327
323: 328
324: 329
325: 330
326: 331
327: 332
328: 333
329: 334
330: 335
331: 336
332: 337
333: 338
334: 339
335: 340
336: 341
337: 342
338: 343
339: 344
340: 345
341: 346
342: 347
343: 348
344: 349
345: 350
346: 351
347: 352
348: 353
349: -
350: -
351: -
352: 354
353: 355
354: 356
355: 357
356: 358
357: 359
358: 360
359: 361
360: 362
361: 363
362: 364
363: 365
364: 366
365: 367
366: 368
367: 369
368: 370
369: 371
370: 372
371: 373
372: 374
373: 375
374: 376
375: 377
376: 378
377: 379
378: 380
379: 381
380: 382
381: 383
382: 384
383: 385
384: 386
385: 387
386: 388
387: 389
388: 390
389: 391
390: 392
391: 393
392: 394
393: 395
394: 396
395: 397
396: 398
397: 399
398: 400
399: 401
400: 402
401: 403
402: 404
403: 405
404: 406
405: 407
406: 408
407: 409
408: 410
409: 411
410: 412
411: 413
412: 414
413: 415
414: 416
415: 417
416: 418
417: 419
418: 420
419: 421
420: 422
421: 423
422: 424
423: 425
424: 426
425: 427
426: 428
427: 429
428: 430
429: 431
430: 432
431: 433
432: 434
433: 435
434: 436
435: 437
436: 448
437: 439
438: 440
439: 441
440: 442
441: 443
442: 444
443: 446
444: 447
445: 448
446: 449
447: 450
448: 451
449: 452
450: 453
451: 454
452: 455
453: 456
454: 457
455: 458
456: 459
457: 460
458: 461
459: 462
460: 463
461: 464
462: 465
463: 466
464: 467
465: 468
466: 469
467: 470
468: 471
469: 472
470: 473
471: 474
472: 475
473: 476
474: 477
475: 478
476: 479
477: 480
478: 481
479: 482
480: 483
481: 484
482: 485
483: 486
484: 487
485: 488
486: 489
487: 490
488: 491
489: 492
490: 493
491: 494
492: 495
493: 496
494: 497
495: 497a
496: 497b
497: 497c
1436: 1436a
1681: 1682.
1682: 1683.
1683: 1684.
1684: 1685.
1685: 1686.
Kenmerken
Datering:
1810-1930
Plaatsnaam:
Vianen
Omvang:
54 m
Toegang:
ja
Nadere toegangen:
ja
Opmerking:
De inv.nrs 1727-2162 (bouwvergunningen uit 1903-1930) zijn nog in Vianen, evenals de hinderwetvergunningen uit de periode 1854-1930.
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Wet
Auteur:
S.E.M. van Doornmalen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 414 Gemeentebestuur Vianen 1810-1930
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 414
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS