Uw zoekacties: Gemeentebestuur Doorn
x267 Gemeentebestuur Doorn ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

267 Gemeentebestuur Doorn ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Topografie
2. Geschiedenis in vogelvlucht
3. De gemeentelijke organisatie
4. Lotgevallen van het archief
5. Verantwoording van de inventarisatie
6. Aanwijzingen voor de gebruiker
7. Zoekgeraakte stukken
8. Nadere toegangen
Inventaris van het archief van de gemeente doorn 1934-2005
1. Organisme
2. Gemeente en gemeentelijke taken
Bijlagen
9. Bijlage 1 Index op de aankoop van gronden en opstallen
10. Bijlage 2 Index op de verkoop van gronden en opstallen
11. Bijlage 3 Index op aanlegvergunningen
sluiten
267 Gemeentebestuur Doorn
Bijlagen
11. Bijlage 3 Index op aanlegvergunningen
Inventarisnummers: 748, 3511, 3550-3568
3550; Naam: Waterleidingbedrijf Midden-Nederland; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het leggen van een transportleiding voor water tussen een pompstation aan de Traayweg en het leidingnet in de gemeente Maarn; Jaar: 1975
3551; Naam: Bouwmeester-Fentener van Vlissingen, mevr. M.A.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanbrengen van een verharding nabij de agrarische bebouwing bij de Wijngaardsesteeg 3; Jaar: 1976
3552; Naam: Mokveld Maarssen; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het oprichten van 11 woningen aan de Kombos 129 t/m 149 ; Jaar: 1976
3553; Naam: Rijksuniversiteit Utrecht; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanbrengen van een uitweg met duiker aan de Vossensteinsesteeg ten behoeve van het von Gimbornpark; Jaar: 1976
3554; Naam: Gedeputeerde Staten van Utrecht; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van fietspaden langs de Amersfoorteseweg; Jaar: 1978
3555; Naam: Christelijk instituut voor visueel en geestelijk gehandicapten Bartméushage; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de uitbreiding van een parkeerterrein aan de Oude Arnhemse Bovenweg 3; Jaar: 1980
3556; Naam: Christelijk institutuut voor visueel en geestelijk gehandicapten Bartiméushage; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een voetpad gelegen op het perceel sectie A nrs. 6091, 5926, 5569 en 5314; Jaar: 1980
3557; Naam: Gemeentebestuur Doorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de uitbreiding van twee tennisbanen langs de Woestduinlaan; Jaar: 1980
3558; Naam: Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een parkeerterrein aan de Audrey Hepburnlaan 2; Jaar: 1980
3559; Naam: Bureau van Empelen van Aalderen Partners B.V.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een asfaltpad met bijbehorend grondwerk en de bouw van een muurtje in het bosgebied ten noordoosten van Het Zonnehuis aan de Bergweg; Jaar: 1981
3560; Naam: Detailhandelsgroep Ahold B.V.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het uitbreiden van het parkeerterrein van het Albert Heyn-filiaal aan de Dorpsstraat 25; Jaar: 1981
3561; Naam: Opleidingscentrum Bondsspaarbanken; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het uitbreiden van de parkeergelegenheid alsmede de toegangsweg op het perceel sectie B, nr. 2076; Jaar: 1981
3562; Naam: Recreatiecentra Nederland bv; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een terreinverharding nabij de werkplaats van het recreatiecentrum Het Grote Bos; Jaar: 1982
3563; Naam: Lepage, C.F.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanbrengen van verhardingen op het terrein gelegen aan de Molenweg deel uitmakend van het Recreatiepark het Rosarium; Jaar: 1983
3564; Naam: Ministerie van Defensie; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanbrengen van verhardingen en het leggen van leidingen ten behoeve van een brandstof-pompinstallatie, sectie A nr. 6274 de Braam van Houckgeestkazerne; Jaar: 1983
3565; Naam: Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van fietspad nr. 35 langs de Austerlitzeweg nabij de camping De Maarnse Berg (aanvraag ingetrokken); Jaar: 1983
3566; Naam: Muller, M.J.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een tennisbaan aan de Mariniersweg 3, sectie A nr. 6274; Jaar: 1984-1986
3567; Naam: Squash en tenniscentrum Doorn bv; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van drie tennisbanen; Jaar: 1985
3568; Naam: Recreatiecentrum Het Grote Bos; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een wandelroute voor invalidenwagens; Jaar: 1987
748; Naam: Kint, E.A.M.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een golfoefenbaan Woestduin; Jaar: 1989
3569; Naam: Eerste Doornse Volkstuindersvereniging; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een volkstuinencomplex op een perceel gelegen aan de Achterweg; Jaar: 1990
3570; Naam: Bouwmeester-van Vlissingen, M.A.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het verhogen van een aarden wal aan de Wijngaardsesteeg 2; Jaar: 1991
3571; Naam: Gemeente Doorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een parkeerterrein op een perceel aan de Van Bennekomweg; Jaar: 1991
3572; Naam: Ilsink, G.L.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanlegplan op de Schapenweide achter Amersfoortseweg 90; Jaar: 1991
3573; Naam: Vakantie-bungalowbedrijf De Maarnsche Berg; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het verleggen van een deel van een fietspad nabij vakantie- en bungalowbedrijf De Maarnsche Berg, sectie A nrs. 4195 en 3916; Jaar: 1991
3574; Naam: Cornelissen, A.H.M.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor een wal van bladaarde aan de Driebergsestraatweg 32; Jaar: 1992
3575; Naam: Peters, E.P.A.M.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een tennisbaan aan de Moersbergselaan 3a (geweigerd); Jaar: 1992
3576; Naam: Gemeente Doorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het rooien van een bosstrook ten behoeve van een nieuw gravenveld aan de Oude Arnhemse Bovenweg; Jaar: 1992
3577; Naam: Albert Heijn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein aan de Amersfoortseweg, sectie A nr. 5481 (Albert Heijn); Jaar: 1994
3578; Naam: Ministerie van Defensie, Dienst gebouwen, werken en terreinen, Directie West Nederland; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor een bergings- / overstortriool met gemaal en persleiding in de Stamerweg; Jaar: 1994
3674; Naam: Eerste Doornse aanlegvergunning; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het uitbreiden van een volkstuincomplex op het perceel aan de Achterweg 4; Jaar: 1994
3675; Naam: Carberry Catering; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van van 4 parkeerplaatsen op het terrein van het perceel Ijskelderlaan 1; Jaar: 1994
3676; Naam: Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische grondslag; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van 270 m2 terreinverharding op het perceel Bloemengaard 69; Jaar: 1994
3678; Naam: Bedrijfsmilieudienst Midden Nederland; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een erfafscheiding en een pad op het bedrijfsterrein van Manege Den Toom aan de Drift 3; Jaar: 1994
3679; Naam: Stichts Landschapsbeheer; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van twee poelen, Doorn A5, nrs. 6504 en 6503; Jaar: 1994
3680; Naam: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het graven van een poel bij de Buurttweg ; Jaar: 1994
3677; Naam: Racket en Golfcentrum Doorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het uitbreiden van een golfterrein op het perceel, sectie A nr. 6714; Jaar: 1994
3681; Naam: Rijkens, B.A.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: vergroten van een paddenpoel aan de Sterkenburgerlaan; Jaar: 1995
3579; Naam: Bedrijfsmilieudienst Midden Nederland namens manege Den Toom; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het verbreden van een verhard pad bij de manage aan de Drift 3; Jaar: 1995
3580; Naam: Racket en Golfcentrum Doorn BV; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het uitbreiden van een golfterrein aan de Mariniersweg 3; Jaar: 1995
3581; Naam: Stichts Landschapsbeheer; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van twee poelen aan de Gooyerdijk nabij landgoed Moersbergen (geweigerd); Jaar: 1995
3682; Naam: Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreien Directie West-Nederland; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het uitbreiden van parkeerplaats burgervoertugien op de Van Braam Houckgeestkazerne aan de Mariniersweg 7; Jaar: 1995
3683; Naam: Witteveen en Bos, Raadgevende Ingenieurs; Vergunning / plaatselijke aanduiding: van een rioolwaterzuiveringsinstallatie Doorn-Driebergen; Jaar: 1995
3684; Naam: Ministerie van Defensie, Dienst gebouwen, Werken en Terreinen Directie West-Nederland; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanbrengen van een open grassteenverharding en het aanleggen van een verharde weg op de gronden gelegen ten westen van de Van Braam Houckgeestkazerne; Jaar: 1996
3685; Naam: Cooten, W. van; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een drukriool en een pompput; Jaar: 1996
3688; Naam: Vereniging Natuurmonumenten; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het verbeteren van een toegang en parkeren bij de Helenaheuvel; Jaar: 1996
3686; Naam: Bouwbedrijf H. Pennings&Zn.b.v. Rosmalen; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een tijdelijke parkeervoorziening achter de panden Dorpsstraat 29 t/ 33; Jaar: 1996
3687; Naam: Ministerie van Defensie, Dienst gebouwen, Werken en Terreinen Directie West-Nederland; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het graven van een greppel op het voorterrein van landgoed beukenrode; Jaar: 1997
3689; Naam: Vereniging Bartimeus; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het renoveren en uitbreiden van parkeerplaatsen aan de Oude Arnhemse Bovenweg 3; Jaar: 1997
3690; Naam: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een poel aan de Wijngaardsesteeg 2; Jaar: 1997
3691; Naam: Gemeente Doorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een drukriool en een gas- en drinkwaterleiding op het perceel de Ruiterberg; Jaar: 1997
3692; Naam: MFS Communications Holland b.v.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: Voor het leggen van een glasvezelkabel ten behoeve van telecommunicatieve doeleinden in eht Buitengebied; Jaar:
3582; Naam: Gemeente Doorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een drukriool en een gas- en waterleiding in het Gebied de Ruiterberg; Jaar: 1987
3583; Naam: Conferentiecentrum Kaapdoorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een paddenpoel aan de Postweg 9 (geweigerd); Jaar: 1998
3584; Naam: Tijmes Tuinidee namens het Conferentiecentrum Kaapdoorn; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het wijzigen van een vergunning voor het aanleggen van een paddenpoel ; Jaar: 1998
3861; Naam: DGW&T; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het wijzigen van de terreininrichting op het perceel Driebergsestraatweg 1 en het wijzigen van de in- en uitrit van het terrein Aardenburg op de Korte Molenweg; Jaar: 1999
3862; Naam: Huize Beatrix; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een voetpad aan de J. van Ruysdaellaan 17; Jaar: 1999
3860; Naam: Provincie Utrecht; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het vernieuwen / veranderen van een fietspad die loopt van de grens van Driebergen tot aan de Woestduinlaan in Doorn ; Jaar: 1999
3865; Naam: Gemeente Doorn, afdeling MOW; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor een vergunning voor het aanpassen van een weg-aansluiting en fietspad Korte Molenweg / Driebergsestraatweg ; Jaar: 2000
3863; Naam: Post, A.J.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van verharding ten behoeve van nieuwbouw Hydeparklaan 24 ; Jaar: 2000
3864; Naam: Vereniging Natuurmonumenten; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een mindervalide pad in de Kaapse Bossen nabij de St. Helenaheuvel; Jaar: 2000
3866; Naam: VOF Firma Lantinga; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een gedeeltelijke verharding van een parkeerplaatsje met een laagje puin aan de Stamerweg 40; Jaar: 2002
3869; Naam: Marlet, H.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een weg aan de Oude Molenweg naast nummer 8a (rechts); Jaar: 2003
3868; Naam: Veerman, H.H.I.J.M.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanleggen van een grindweg naast de Galenlaan 38; Jaar: 2003
3867; Naam: Landgoed Sandenburg; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het aanlegen van een doorgang in een houtwal aan de Dwarsweg; Jaar: 2003
3511; Naam: Schoutenhuis 't; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van een waterpoel op landgoed Sandenburg,; Jaar: 2003-2004
3585; Naam: Ministerie van Defensie DGW&T West; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de aanleg van parkeerplaatsen op de Korte Molenweg 3; Jaar: 2005
3586; Naam: Bakker, W.S.; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor het verleggen van een inrit op de Sandenburgerlaan 3; Jaar: 2005
3587; Naam: Duuren-Zadelhof, merv. M. van; Vergunning / plaatselijke aanduiding: voor de handhaving van de breedte van een inrit op de Jan Steenlaan 11; Jaar: 2005
12. Bijlage 4 Index op hinderwetvergunningen en meldingen en vergunningen in het kader van de algemene maatregel van bestuur, 1933-2004
13. Bijlage 5 Index op sloopvergunningen 1993-2005
Kenmerken
Datering:
1934-2005
Plaatsnaam:
Doorn
Omvang:
120.50
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Wet
Auteur:
D. Ruiter, E. Hinders en H.J. Postema
Rechtsvoorgangers:
Gemeentebestuur Doorn; Gemeentebestuur Utrechtse Heuvelrug
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 267 Gemeentebestuur Doorn 1934-2005
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 267
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS