Uw zoekacties: Hervormde gemeente Doorn
x230 Hervormde gemeente Doorn ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

230 Hervormde gemeente Doorn ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Het kerkgebouw
2. De kerkelijke organisatie
3. Geschiedenis van het archief
sluiten
230 Hervormde gemeente Doorn
Inleiding
3. Geschiedenis van het archief
De gereformeerde kerk schreef in 1574 tijdens de Synode van Dordrecht voor dat kerkenraden notulen moesten maken, opslaan en bewaren tot de volgende vergadering. De grote Synode van Dordrecht van 1618-1619 heeft dit bestendigd in artikel 34: In allen t'samen-comsten sal by den Praeses een Scriba ghevoecht werden, om neerstelijck op te schrijven 't ghene waerdich is opgheteyckent te zijn. * 
Vrij zeker zijn er gedurende de periode van Anselmus van Blommerweert geen kerkenraadsvergaderingen gehouden en was er toen ook geen kerkenraad. Mogelijk heeft zijn opvolger, Conradus Sagelius, hierin verandering aangebracht. De eerste keer dat een diaken voorkomt in de Doornse archieven is diaken Cornelis Thomasz in 1652. * 
Het archief van vóór 1672 is verdwenen. De Franse troepen hebben dit vernietigd. Vandaar dat de kerkenraadsnotulen kunnen starten als de Fransen zijn vertrokken, in april 1674. In de kerkenraadsnotulen *  is een summiere lijst opgenomen met aanwezige archivalia. Deze stamt uit 1840 toen de pastor loci, R.P. Verbeek, het kerkelijk archief inventariseerde. Uit de tekst is op te maken dat in de 19e eeuw het archief over verschillende locaties verspreid is geweest. Er was ook een archiefkist.
In 1824 is het archief van de kerkmeesters beschreven. Daaruit blijkt dat er ook een blikken bus is geweest met obligaties van de kerkmeesters.
Tot de overbrenging van het kerkelijke archief naar het RHC Zuidoost Utrecht in 2009 bewaarde de gemeente haar archief in het huis van de koster op het kerkplein. De koster had in een apart kamertje een stalen kast staan waar de meeste archiefstukken zonder nadere orde stonden. Door een vrijwilliger uit de gemeente is op basis van het schema uit de Richtlijnen voor het archiveren van kerkelijke archieven een voorlopige plaatsingslijst gemaakt. Een oude ordening van het archief is niet aangetroffen.
In 2010 heeft stagiair Frits Derksen, in het kader van zijn postdoctorale opleiding archivistiek , een analyse gemaakt van het archief. Dit resulteerde in een voorlopige deelinventaris en een studieverslag, getiteld Archiveringssystemen in de praktijk; organisaties en hun registratuur; archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Doorn. Deze voorlopige deelinventaris, met de aanvullingen die in 2014 naar het RHC zijn gebracht, vormen de basis voor deze inventaris. Hierbij zijn de stukken onderverdeeld in de drie hoofdrubrieken: kerkenraad, diaconie en kerkvoogdij die weer verder zijn verfijnd door middel van subrubrieken. Volgens een in 2013 door de kerkenraad opgestelde lijst met over te dragen archivalia moesten er naast de aangetroffen stukken nog meer archivalia aanwezig zijn. Deze werden bij controle in 2014 niet aangetroffen door de vertegenwoordiger van de kerkenraad en dus ook niet overgedragen. Eerst in 2016 kwamen zij boven water. Het betrof een aanvulling van 2m1 Deze aanvulling werd in 2017 geïnventariseerd en toegevoegd aan, dan wel verwerkt in de reeds bestaande inventaris.
Het archief heeft, na vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende stukken, een omvang van 17,8 m1. Het beginjaar wordt bepaald door het oudst aanwezige stuk. En het eindjaar door de fusie van de Hervormde gemeente met de Gereformeerde kerk te Doorn in 2005
In het archief van de Hervormde gemeente Doorn bevindt zich ook het archief van de Raad van Kerken te Doorn. Dit loopt over de periode 1969-2002.
4. Openbaarheid
5. Aanwijzingen voor de gebruiker
6. Nadere toegangen
7. Literatuur
Inventaris
1. Kerkenraad
2. Diaconie
3. Kerkvoogdij
4. Gedeponeerd archief
5. Documentatie
Kenmerken
Datering:
(1642) 1671-2004 (2005)
Plaatsnaam:
Doorn
Omvang:
17.80
Toegang:
ja
Nadere toegangen:
nee
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van kerkgenootschappen en religieuze organen
Herkomst:
Bewaring
Auteur:
E. Hinders, 2015; H.J. Postema, 2015, 2016; D. Ruiter, 2015, 2017
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 230 Hervormde gemeente Doorn (1642) 1671-2004 (2005)
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 230
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS