Uw zoekacties: Familie Schunck
x430 Familie Schunck ( Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

430 Familie Schunck ( Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie, aan de hand van de hoofdpersonen *  (I)
Geschiedenis van het archief (II)
sluiten
430 Familie Schunck
Inleiding
Geschiedenis van het archief (II)
De papiermassa, aangetroffen in het huis van Leo, bestond uit een bedrijfsarchief; een familiearchief en een verzameling, *  documenten, knipsel, foto's, voorwerpen enz. Er zijn ook bescheiden aangetroffen van een eerdere periode, namelijk uit 1828, 1849, 1854 en 1884. *  Het betreft afschriften van akten, die mogelijk verband houden met latere aankopen, of verband houdend met het grensgeschil en eigendomsrecht met betrekking tot het straatje.

Het oudste stuk van de Firma Schunck dagtekent december 1872, namelijk het kwitantieboek, dat loopt t/m augustus 1883. Het eerste stuk met betrekking tot de vestiging in Heerlen is gedateerd 1 september 1874, en is gericht aan de koopman Schunck. Helaas ontbreken er pagina's in de periode december 1872 tot maart 1873. *  Het jongste stuk uit Schunck BV dateert van 1973. De jongste stukken uit het familiearchief dateren uit 1997 en betreffen privé-stukken.

Uniek is de verzameling foto's, waarvan het oudste exemplaar een statiefoto van de echtelieden Arnold Schunck, gemaakt in 1897 te Eupen. Belangrijk zijn echter de foto's met betrekking tot de bouw van het Glaspaleis en vooral van de etalage-inrichtingen. Jammer genoeg is niet altijd even zorgvuldig omgegaan met de foto's, blijkens de aangetroffen oude verknipte pagina's van vooroorlogse fotoalbums, die opnieuw werden ingeplakt, al dan niet in zogenaamde zelfklevende albums.
De bibliotheek van het gemeentearchief kreeg een in 1958 uitgeleend boek weer terug. *  Tussen de verzamelingen en archieven van Leo Schunck werden stukken aangetroffen van Leo Schunck als commandant van het VIe Regiment Infanterie, I. Bataljon, I. Compagnie te Breda (Compagnie-administratie), afkomstig uit de periode dat Leo Schunck zijn militaire opleiding volgde. Deze stukken zijn niet in de inventaris opgenomen, omdat ze in principe behoren tot de archieven van de Chassé-kazerne of defensie. Aangezien het Schunck-archief als bruikleen is de archiefbewaarplaats is opgenomen, zal aan de familie worden voorgesteld, deze archiefstukken over te dragen aan defensie. Omdat de aangetroffen stukken wel een mooi beeld van de werkzaamheid van Leo tijdens zijn dienstplicht geven, zijn de beschrijvingen van de stukken in bijlage 2 achter de inleiding opgenomen.

Het aangetroffen archief was ongeordend en omvatte vooral veel losse stukken, naast ingebonden stukken of stukken in stofmappen of ordners en een groot deel krantenartikelen, al dan niet opgeplakt. Er werden ook curiosa aangetroffen, zoals hoefijzers, medailles en delftsblauwe wandborden. *  Het mooiste stuk betreft het zilveren schildje, dat door Leo gedragen werd in zijn functie van beschermheer van de schutterij. *  Van de medailles van Rapid, zoals vermeld in de krant, is niets aangetroffen. * 
De opslag van het archief was verre van ideaal. Van enkele dozen was de inhoud aangetast door muizenvraat en muizenurine. Het betreft condoleances ter gelegenheid van het heengaan van Peter Joseph in 1960, gelukkig is een register bewaard gebleven. Door vocht en waterschade waren vele bescheiden gaan schimmelen, zodat werd besloten, alvorens tot inventarisatie over te gaan, de bescheiden te laten bestralen met gammastralen, teneinde de schimmels en sporen te vernietigen.

Helaas bleek er weinig bedrijfsarchief aanwezig te zijn. Uit de periode voor 1960 zijn voornamelijk stuken aangetroffen, betrekking hebbende op eigendom, bezit en rechten. Het zijn typisch die stukken, die men in elk familiearchief aan kan treffen. Op bedrijfsgebied is er met uitzondering van het facturenboek en reclame, weinig aangetroffen. De aangetroffen financiële bescheiden zijn verre van compleet.

Verhoudingsgewijs is er van de periode Leo het meest bewaard. Ook hier is weinig bedrijfsarchief aangetroffen. In de jaren zeventig is een vermenging van bedrijfs- en privé-archief opgetreden, m.n. bij Peter Schunck BV. Bij een familiebedrijf zal dit onvermijdelijk zijn. Privé-vermogen werd in het bedrijf gestoken, waardoor de grens moeilijk te trekken is.

Er lijkt niet echt sprake te zijn geweest van een systematische administratie. Over de periode 1941-1965 werden de stukken opgeborgen naar onderwerp in stofmappen. Over de periode 1960-1970 zijn veel losse stukken aangetroffen, die gedeeltelijk de stukken in de stofmappen aanvulden. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid aangetroffen dubbelen over de straatkwestie.
De stofmappen hadden als opschrift:

aanvraag rijksgoedkeuring
afgehandelde stukken A. Schunck NV directie
afschriften
Albert Heyn
Caranza
Centraal Adviesbureau Den Haag
correspondentie nieuwe-straat Schunck V&D
Fokrus
geheim dossier
gemeente Heerlen
Grand Bazar Maastricht
heer Melchior
Hollandiatheater + Lindor Nassette-Klomp
Horten
Hr. Bohn
Hr. Keulers, Munstergeleen
Hr. Pierre Schunck
knipsels nieuwe straat
memo's
Mr. Milne
Mr. Schuitman
NMB
post dhr. Leo
Procedure V&D/Schunck over glaswand nieuwe zaak
Raad van State
recepties, uitnodigingen
tekeningen nieuwe straat
verzekering gebouwen 1969 Maenen
winkelcentrum Loon
Wolf en Hertzdahl

In de verzameling is een gedeelte van Leo's bibliotheek bewaard gebleven. Mogelijk berusten de betere werken bij de familie. De Wanderpaß zou zich in 1964 in het museum van de gemeente bevinden, doch in zijn levensschets vermeldt hij, dat deze pas nog in zijn bezit is. * 

Overzien we het geheel, dan blijkt, dat het zogenaamde Schunck-archief feitelijk het archief van Leo Schunck is, ten dele verkregen van zijn grootvader en van vader, wijl Leo opvolger was, en ten dele directie-archief, doch meestens privé-administratie. De stukken uit de periode van Leo zijn opgemaakt of ontvangen door Leo, uit hoofde van zijn functie bij de firma. Resumerend mogen we stellen, dat het feitelijke bedrijfsarchief nooit is overgedragen.
Toen in januari 2001 Leo Schunck naar een verzorgingstehuis ging, werd door de familie het stadsarchief benaderd met de vraag of er belangstelling was voor het archief. De stadsarchivaris trof in het pand van Leo, gelegen aan de Franciscusweg in totaal 12 strekkende meter papier aan, opgeslagen in het hele huis, van de kelder tot op de zolder. *  Zo belandden 20 verhuisdozen in het stadsachief, waarbij met R.P.A.L. Schunck een overeenkomst van bewaargeving werd gesloten, voor tenminste 10 jaren.

Na de voorlopige inventarisatie ontvingen we in 2002 van C. Schrijen uit Heerlen een aantal bescheiden, afkomstig uit de archieven van Arnold Schunck en zijn opvolgers en met betrekking tot de Stoomwasserij van Pierre Schunck. Met name deze laatste bescheiden waren een welkome aanvulling op de beginperiode. Ook van Arnold kwamen hierdoor nieuwe feiten naar boven. Tot dan toe was van het twintigste-eeuwse aandelenbezit niets bekend. De ontvangen stukken stammen uit de periode 1890-1914 en zijn opgenomen en geïntegreerd in de inventaris.
Verantwoording van de inventarisatie (III)
Aanwijzigen voor de gebruiker
Beperkingen van openbaarheid
Literatuur
Afkortingen
Bijlage 1. Vereenvoudigde stamboom van Schunck
Bijlage 2. Archiefbescheiden van Leo Schunck als commandant van het VIe Regiment Infanterie, I. Bataljon, I. Compagnie te Breda (Compagnie-administratie)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1828) 1874-1997
Auteur:
H. Thissen, 2006
Titel:
Familie Schunck, (1828) 1874-1997
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 50 jaar zijn uitgezonderd van openbaarheid
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 430 Familie Schunck
VERKORT:
NL-HrlRi 430
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS