Uw zoekacties: Raadscommissie voor Volksgezondheid
x0589-01 Raadscommissie voor Volksgezondheid ( Haags Gemeentearchief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0589-01 Raadscommissie voor Volksgezondheid ( Haags Gemeentearchief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
0 Inleiding
sluiten
0589-01 Raadscommissie voor Volksgezondheid
0 Inleiding
Organisatie: Haags Gemeentearchief
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1883 no. 553 (raadsbesluit van 14 november 1899, bijlage no. 643) werd de raadscommissie betreffende de Openbare Gezondheid ingesteld. De werkkring van de raadscommissie bestond uit het uitbrengen van advies aan Burgemeester en Wethouders omtrent alle onderwerpen, welke en voor zo ver zij de openbare gezondheid raken, waaromtrent Burgemeester en Wethouders het onderzoek of de voorlichting van de commissie nuttig achten.
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissie, Verzameling 1903 no. 3 werd de naam van de raadscommissie betreffende de Openbare Gezondheid gewijzigd in raadscommissie van de Keuringsdienst van eet- en drinkwaren.
Met de (nieuwe) Verordening vaste Raadscommissies, Verzameling 1911 no. 7 (raadsbesluit van 22 mei 1911; in werking getreden met ingang van 1 juli 1911, bijlage no. 955 van 1907) werd de naam van raadscommissie betreffende de Openbare Gezondheid niet opgenomen. Mede door het instellen van de Gemeentelijke Ontsmettingsdienst en Gemeentelijke Keuringsdienst vonden Burgemeester en Wethouders het raadzaam om toch wederom een raadscommissie betreffende de Openbare Gezondheid in te stellen (raadsbesluit van 12 juni 1911, bijlage no. 683).
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies, Verzameling 1911 no. 7 (raadsbesluit van 4 januari 1912; in werking getreden met ingang van 5 september 1911, bijlage no. 1533 van 1911) werd de raadscommissie van de Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren opgeheven en de raadscommissie van de Openbare Gezondheid ingesteld. De werkkring van de raadscommissie van de Openbare Gezondheid bestond uit het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in:
- algemeen in het nemen van maatregelen ter bevordering der openbare gezondheid;
- bijzonder in hun beheer van de keuringsdienst van eet- en drinkwaren en van de geneeskundige dienst, en de ten behoeve van deze diensten gebezigde of te bezigen werken en gebouwen.

Uit praktische overwegingen achtten Burgemeester en Wethouders het wenselijk om de raadscommissie van de Openbare Gezondheid en de raadscommissie van het Gemeenteziekenhuis per 1 juni 1914 op te heffen en samen te voegen tot de nieuwe raadscommissie voor de Openbare Gezondheid en voor het Gemeenteziekenhuis (raadsbesluit van 20 april 1914, bijlage no. 459).
Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies, Verzameling 1911 no. 7 (raadsbesluit van 18 mei 1914; in werking getreden met ingang van 1 juni 1914, bijlage no. 582) werd de raadscommissie voor de Openbare Gezondheid en voor het Gemeenteziekenhuis ingesteld. De werkkring van de raadscommissie bestond uit het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in:
- algemeen in het nemen van maatregelen ter bevordering van de openbare gezondheid;
- bijzonder in het beheer van het Gemeenteziekenhuis, de Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren en van de Geneeskundige dienst en de ten behoeve van deze diensten gebezigde of te bezigen werken en gebouwen.

Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies, Verzameling 1911 no. 7 (raadsbesluit van 26 juli 1915, Bijl. no. 665) werd de werkkring van de commissie uitgebreid met het beheer van de Gemeenteapotheek.

Met de verordening Keuringsdienst van Waren (raadsbesluit van 26 september 1921, bijlage no. 974) werd de omschrijving van de werkkring van de raadscommissie i.p.v. het beheer van de Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren, het beheer van de Keuringsdienst van Waren.
Burgemeester en Wethouders achtten verschillende bepalingen in de bestaande Verordening vaste raadscommissies (Verzameling 1911 no. 7) geheel verouderd, terwijl zij in de praktijk niet werden nageleefd. Die bepalingen en diverse omschrijvingen van werkkringen van raadscommissies werden gewijzigd in de nieuwe Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1926 no.10 (raadsbesluit van 16 augustus 1926; in werking getreden met ingang van 1 september 1926, bijlage no. 605).

De werkkring van de raadscommissie voor de Openbare Gezondheid en - nu - voor de Gemeenteziekenhuizen bestond toen uit het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in:
- algemeen in het nemen van maatregelen ter bevordering van de openbare gezondheid;
- bijzonder in het beheer van de Gemeenteziekenhuizen, de Keuringsdienst van Waren, de Gemeenteapotheek, de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en de ten behoeve van die bedrijven en diensten gebezigde of te bezigen werken en gebouwen.
Met de nieuwe Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1967 no. 1 (raadsbesluit van 16 januari 1967; in werking getreden met ingang van 30 januari 1967, bijlage no. 607 van 1966) werd de naam van de raadscommissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen gewijzigd in de raadscommissie voor Volksgezondheid. De werkkring van de raadscommissie bestond toen uit het adviseren en bijstaan van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van:
- aangelegenheden betreffende de volksgezondheid;
- bij het beheer van de Gemeenteziekenhuizen, de Gemeenteapotheek, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Keuringsdienst van Waren.

In 1970 achtten Burgemeester en Wethouders het wenselijk dat, voor zover mogelijk, de raadscommissies, waarvan de werkkringen de aangelegenheden betreffen, waarmede blijkens de verdeling van de werkzaamheden één wethouder is belast, door één raadscommissie te vervangen en de werkzaamheden daarmede in overeenstemming te brengen. Met de wijziging van de Verordening vaste Raadscommissies Verzameling 1967 no. 1 (raadsbesluit van 14 september 1970, bijlage. no. 464) werd de raadscommissie voor Volksgezondheid en de raadscommissie voor Maatschappelijk Werk samengevoegd tot de nieuwe raadscommissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid.
1 Inventaris
Kenmerken
Datering:
1911-1970
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Raadscommissie betreffende de Openbare Gezondheid, sinds 1914 voor de Openbare Gezondheid en voor het Gemeenteziekenhuis, sinds 1926 voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen, sinds 1967 voor Volksgezondheid
Auteur:
R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Omvang:
1,625 m¹
Categorie:
Zie ook
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS