Uw zoekacties: Stichting Groninger Vakantie Kinderfeest, 1911 - 1985

2073 Stichting Groninger Vakantie Kinderfeest, 1911 - 1985 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
In het begin van de twintigste eeuw was er, met name in kringen van enthousiaste onderwijzers of leerkrachten, sprake van een streven om ook de kinderen uit de grotere steden en van eenvoudige komaf, gezamenlijk met leeftijdgenootjes uit andere standen, in aanraking te brengen met natuurbeleving en gezonde buitenlucht, met sport, spel, dans en muziek en met doorleefde kameraadschap.
Men sprak van baksteen- of asfaltkinderen, van het frisse gras, ruisende boomtoppen en de oneindigheid van het heide-veld, alsmede van makkers en reine vreugd.
Een, op initiatief van de afdeling Groningen van de Nederlandse Onderwijzers Bond gevormde, vereniging organiseerde in 1911 voor de zesde-klassers van de openbare lagere "scholen - van - de - eerste - klasse", op welke scholen gratis onderwijs werd aangeboden, het eerste Groninger Vakantie Kinderfeest in de vorm van een ééndaags uitstapje naar Drenthe. In daarop volgende jaren zouden de zesde-klassers van àlle openbare lagere scholen betrokken worden bij het Vakantie Kinderfeest, maar bleef het bijzonder onderwijs deelname afwijzen.
In 1927 werd de, in 1911 gevormde, vereniging omgezet in een stichting, die een vergadering van beheerders kende, ook wel als commissie aangeduid, alsook een bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester, archivaris, vice-voorzitter, vice-secretaris en vice-penningmeester. In de periode van 1928 tot 1977 werden voor oudere leerlingen (zevende leerjaar; voortgezet gewoon lager onderwijs; buitengewoon lager onderwijs of voortgezet buitengewoon onderwijs) meerdaagse uitstapjes ofwel kampen op touw gezet, terwijl vanaf 1938 tot aan het begin van de jaren zestig tevens sprake was van een schaatscentrale, die het leerlingen mogelijk maakte (ingeleverde, gebruikte) schaatsen te lenen.
Nadat vanaf 1942, tengevolge van ingrijpen van de bezettingsautoriteiten, geen Vakantie Kinderfeest meer was gehouden, werden in 1946 de aktiviteiten hervat.
De jaren zeventig confronteerden het bestuur van de stichting met financiële problemen en met afnemend enthousiasme en geringere medewerking van de onderwijsgevenden, zodat uiteindelijk in 1982 het laatste Vakantie Kinderfeest plaatsvond.
De omvang van het archief is 1,10 meter.
Alle stukken van het archief zijn voor raadpleging toegankelijk zonder beperkingen ten aanzien van de openbaarheid.

Kenmerken

Laatste uitvoer:
07-07-2021
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Stichting het Groninger Vakantie Kinderfeest
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
1,2 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Betreft bewerking en aanvulling van een eerdere versie uit 2003 (aanwinst 2008.169, nieuwe nrs. 63-67)
Categorie: