Uw zoekacties: Gerechten in Fivelingo, 1560 - 1811
x733 Gerechten in Fivelingo, 1560 - 1811 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

733 Gerechten in Fivelingo, 1560 - 1811 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archieven
2. Verantwoording van de inventarisatie
733 Gerechten in Fivelingo, 1560 - 1811
Inleiding
2.
Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Groninger Archieven
Kort voor de verhuizing van het rijks- en gemeentearchief naar 'Cascade' werd door het rijksarchief tot herinventarisatie van de 'oud-rechterlijke archieven' besloten. Vooral omdat Feith indertijd in zijn inventaris nogal wat eigentijdse benamingen van archiefstukken had gebruikt, zoals praeferentie-oordelen, zettingen, positiën en interrogatoria, was de inventaris aan modernisering toe. Veel onderzoekers begrepen die termen gewoon niet. Jammer genoeg was het gemeentearchief niet instaat om gelijktijdig met het rijksarchief, hun archieven van rechterlijke instellingen te herinventariseren.
Inventarisatie van de oud-rechterlijke archieven is aangepakt door een projectgroep bestaande uit dr P. Brood, dr E. Schut en C. Tromp, die als projectleider optrad. E. Schut en C. Tromp verzorgden de inventaris P. Brood schreef de inleiding bij de inventaris. In onderling overleg werd het verhaal over het Groninger recht afgestemd op de bevindingen bij de inventarisatie.
Na afloop van het project bleek het publiceren van de inventaris op problemen te stuiten. Het gevolg is dat alleen de inleiding voor publicatie in aanmerking kwam. Deze zal afzonderlijk worden uitgegeven als: dr. Paul Brood. De rechterlijke organisatie in Stad en Lande en het Groninger recht vóór 1811 in hoofdlijnen. Voor de juiste manier van zoeken in de archieven en voor een goed begrip van de archiefstukken is dit boek onmisbaar.
Veel zorg is er besteed aan de indeling van de inventaris. Deze moest recht doen aan de historische ontwikkeling en tegelijkertijd eenduidig en voor iedereen begrijpelijk zijn. Er is gekozen voor een verdeling in vier hoofdgroepen: stukken met betrekking tot Rechtspraak, Protocollatie, Openbaar bestuur en de rechterlijke Organisatie.
De hoofdrubriek Rechtspraak is verdeeld in Civiel en Crimineel. Een gebruikelijke verdeling tussen civiele rechtspraak, waarbij een geschil tussen twee personen of groepen personen wordt beslecht, en criminele rechtspraak of strafrechtspraak ter veroordeling van een misdrijf. Een verduidelijking is misschien nodig bij de daarop volgende verdeling in Seriële stukken en Stukken betreffende afzonderlijke zaken.
Seriële stukken zijn stukken die als serie of reeks zijn opgemaakt, zoals een serie notulenboeken of een serie ingekomen brieven. Stukken betreffende afzonderlijke zaken (rechtzaken) zijn het best te vergelijken met procesdossiers. Bij het doen van onderzoek naar rechtzaken is het belangrijk om te weten dat de notulen van rechtdagen, die te vinden zijn in de rubriek Civiel, vooral vóór 1750, ook aantekeningen bevatten over criminele zaken. De hoofdrubriek Protocollatie bevat de stukken die zijn ontstaan als gevolg van het recht om rechtsgeldige akten te mogen opmaken. Eenvoudig gezegd: in deze rubriek zitten de notariële akten.
Vroeger, vóór 1811, was er nog niet zo'n duidelijke scheiding tussen bestuur en rechtspraak als tegenwoordig. De rechterlijke instellingen (in Groningen) hadden bijvoorbeeld ook als taak het handhaven van de openbare orde, zoals het weren van landlopers en andere 'vreemden' en het toezicht op het onderhoud van bepaalde wegen en bruggen. De stukken betreffende deze taken zijn te vinden onder Openbaar bestuur. In de laatste hoofdrubriek Organisatie zitten stukken over de eigen, rechterlijke, organisatie, zoals landrechten en stukken over de benoeming van rechterlijke ambtenaren.
3. Citeerinstructie
Inventaris
Bijlagen
1. Lijst van landgebruikers die onder het Zandster Eesterrecht vallen, 1611 (inv.nr. 111 folio 3v)
2. Lijst van landgebruikers die onder het overrecht van Ten Post vallen, 1611 (inv.nr. 111 folio 5)
3. Lijst van onderhoudplichtigen van de vonders (bruggetjes) in het Wittewierumer of Ten Poster kerkpad
4. Concordans
5. Index op persoons- en geografische namen
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS