Uw zoekacties: Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)

708 Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Afb. 1 Kaart, waarop de ligging van het waterschap
Erfgoedstuk
De Drie Delfzijlen
Het Dorpsterzijlvest
Het Slochterzijlvest
Het Scharmerzijlvest
Geschiedenis van het archief
Geraadpleegde literatuur
Inventaris
Bijlagen
Regestenlijst
Regest 25 , 1449 april 19 (des saterdags vor paeschachten): Abelo Heynema verklaart bij stoklegging te hebben overgedragen aan de abt van Wirm en Johan Rengers, ten behoeve van de Achte Siilvestene, vier akkers land, gelegen naast Vrouwekenlande aan de noordzijde van het kerspel Broke, om daar een nieuwe dijk aan te leggen, met onder andere bepalingen over het schouwen van de Emmerdijck en de nieuwe dijk, over het ruiden van de Borch en over de afwatering van de landen van Abelo, "ghelijck den van Engelbert ende den van Middelbert totten Deelffzilen".
708 Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)
Bijlagen
Regestenlijst
Regest 25
, 1449 april 19 (des saterdags vor paeschachten): Abelo Heynema verklaart bij stoklegging te hebben overgedragen aan de abt van Wirm en Johan Rengers, ten behoeve van de Achte Siilvestene, vier akkers land, gelegen naast Vrouwekenlande aan de noordzijde van het kerspel Broke, om daar een nieuwe dijk aan te leggen, met onder andere bepalingen over het schouwen van de Emmerdijck en de nieuwe dijk, over het ruiden van de Borch en over de afwatering van de landen van Abelo, "ghelijck den van Engelbert ende den van Middelbert totten Deelffzilen".
Datering:
1449 april 19 (des saterdags vor paeschachten)
NB:
Origineel inv.nr. 524. Met de zegels van Ricquin, pastoor in Westerbroek, en Gherd, pastoor in Middelbert. Het zegel van Johan Nycolay, pastoor in Engelbert is verloren gegaan.
Afschrift inv.nr. 59 fol. 61.
Organisatie: Groninger Archieven
Opgave van de afzonderlijke reglementen behorende bij het Reglement van prinses Anna van 1755 (inv.nr. 89)

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van de archieven van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen
Bewerker:
C. Tromp
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1993
Laatste uitvoer:
26-09-2022
Omvang:
1,3 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
In druk verschenen als inventaris 4 in 1994 in A.L. Hempenius en C. Tromp, Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten. Groningen 1994. Publikaties van het Rijksarchief in Groningen 11. In deze publikatie ook de algemene inleiding en de inventarissen van de archieven van het Waterschap Hunsingo. Eerder zijn deze inventarissen gepubliceerd in J.A. Feith, Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen (Groningen/Den Haag 1901).