Uw zoekacties: Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)

708 Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Afb. 1 Kaart, waarop de ligging van het waterschap
Erfgoedstuk
De Drie Delfzijlen
Het Dorpsterzijlvest
Het Slochterzijlvest
Het Scharmerzijlvest
Geschiedenis van het archief
Geraadpleegde literatuur
Inventaris
Bijlagen
Regestenlijst
Regest 16 , 1436 mei 18 (vrijdages nha onses Heeren hemmelfaertzdach): Hileke, hofmeester te Roederschoele, Allert Eysynge te Rasquardt, Johannes Huysman te Baffloe, Jeltke in den Oert, Abele Sygersma, Evert, keldermeester te Lutike Aedwerder klooster, Dodo op die Vene te Stedum, Luwert Schultynge te Bedum en Gadeke, hofmeester in het Wynzummer voorwerk, scheppers en rechters van Wynzummer zijlvesten, doen uitspraak in een geschil tussen de buren van Zuydtwolde en Beijum enerzijds en de buren van Noerdtdijck anderzijds over de afwatering van de landen van het wester- en oosterdeel van Noerdtdijck.
708 Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)
Bijlagen
Regestenlijst
Regest 16
, 1436 mei 18 (vrijdages nha onses Heeren hemmelfaertzdach): Hileke, hofmeester te Roederschoele, Allert Eysynge te Rasquardt, Johannes Huysman te Baffloe, Jeltke in den Oert, Abele Sygersma, Evert, keldermeester te Lutike Aedwerder klooster, Dodo op die Vene te Stedum, Luwert Schultynge te Bedum en Gadeke, hofmeester in het Wynzummer voorwerk, scheppers en rechters van Wynzummer zijlvesten, doen uitspraak in een geschil tussen de buren van Zuydtwolde en Beijum enerzijds en de buren van Noerdtdijck anderzijds over de afwatering van de landen van het wester- en oosterdeel van Noerdtdijck.
Datering:
1436 mei 18 (vrijdages nha onses Heeren hemmelfaertzdach)
NB:
Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 94 v. Dit stuk wordt gevolgd door een aantekening over de grootte van de Noerdtdijckster Hemmericken in het jaar 1457.
Origineel: zie inventaris van het archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest.
Organisatie: Groninger Archieven
Opgave van de afzonderlijke reglementen behorende bij het Reglement van prinses Anna van 1755 (inv.nr. 89)

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van de archieven van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen
Bewerker:
C. Tromp
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1993
Laatste uitvoer:
26-09-2022
Omvang:
1,3 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
In druk verschenen als inventaris 4 in 1994 in A.L. Hempenius en C. Tromp, Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten. Groningen 1994. Publikaties van het Rijksarchief in Groningen 11. In deze publikatie ook de algemene inleiding en de inventarissen van de archieven van het Waterschap Hunsingo. Eerder zijn deze inventarissen gepubliceerd in J.A. Feith, Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen (Groningen/Den Haag 1901).