Uw zoekacties: Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)

708 Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Afb. 1 Kaart, waarop de ligging van het waterschap
Erfgoedstuk
De Drie Delfzijlen
Het Dorpsterzijlvest
Het Slochterzijlvest
Het Scharmerzijlvest
Geschiedenis van het archief
Geraadpleegde literatuur
Inventaris
Bijlagen
Regestenlijst
Regest 14 , 1434 november 10 (sunte Martensavent in den wynter): Burgemeesters en raad van Groningen en "de ghemene buren ende erffghenamen van der Wester hemmerike" enerzijds en abt Dyurd en het convent van den Bure met de "ghemene richters ende meente van Schermerster zijlvestene" anderzijds, sluiten een overeenkomst over de voorwaarden, waarop "den buren ende erffgenamen in der stad van Groningen mitter Westerhemmerike" door de sluis van het zijlvest in Delfzijl zullen mogen uitwateren.
708 Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)
Bijlagen
Regestenlijst
Regest 14
, 1434 november 10 (sunte Martensavent in den wynter): Burgemeesters en raad van Groningen en "de ghemene buren ende erffghenamen van der Wester hemmerike" enerzijds en abt Dyurd en het convent van den Bure met de "ghemene richters ende meente van Schermerster zijlvestene" anderzijds, sluiten een overeenkomst over de voorwaarden, waarop "den buren ende erffgenamen in der stad van Groningen mitter Westerhemmerike" door de sluis van het zijlvest in Delfzijl zullen mogen uitwateren.
Datering:
1434 november 10 (sunte Martensavent in den wynter)
NB:
Afschrift in inv.nr. 63. Vidimus van 24 februari 1629 met de zegels van Assueer Clandt, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Seinno Henrich Rengers, schepper van het Slochterzijlvest, Hendrich Sighers, schepper van het Dorpsterzijlvest, en Reindt Alberda, gecommitteerde schepper van het Scharmerzijlvest.
Afschrift in inv.nr. 64. Vidimus van 15 juni 1629 met de zegels van Asweer Clandt, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Seino Hendrich Rengers, schepper van het Slochterzijlvest, en Gerhardt Schaffer, gecommitteerde schepper van het Scharmerzijlvest. Het zegel van Hendrick Sigers, schepper van het Dorpsterzijlvest ontbreekt.
Afschrift in inv.nr. 65. Vidimus van 15 juni 1629 met de zegels van Rembt Rengers, Willem Ubbena, Zeine Hindrick Rengers en Reint Alberda, schepper van het Scharmerzijlvest.
Afschrift in inv.nr. 501. Vidimus van 15 juni 1629 met de zegels van Rembt Rengers, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Willem Ubbena, schepper van het Dorpsterzijlvest, Zeine Hendrick Rengers, schepper van het Slochterzijlvest en Geert Schaffer, wegens het Scharmerzijlvest.
Afschrift in inv.nr. 59 fol. 39 v.
Gedrukt: Driessen, Mon. Gron. blz. 274.
Organisatie: Groninger Archieven
Opgave van de afzonderlijke reglementen behorende bij het Reglement van prinses Anna van 1755 (inv.nr. 89)

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van de archieven van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen
Bewerker:
C. Tromp
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1993
Laatste uitvoer:
26-09-2022
Omvang:
1,3 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
In druk verschenen als inventaris 4 in 1994 in A.L. Hempenius en C. Tromp, Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten. Groningen 1994. Publikaties van het Rijksarchief in Groningen 11. In deze publikatie ook de algemene inleiding en de inventarissen van de archieven van het Waterschap Hunsingo. Eerder zijn deze inventarissen gepubliceerd in J.A. Feith, Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen (Groningen/Den Haag 1901).