Uw zoekacties: Familie De Grijs - Alserda, 1558 - 1939
x522 Familie De Grijs - Alserda, 1558 - 1939 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

522 Familie De Grijs - Alserda, 1558 - 1939 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Het geslacht De Grijs
2. Het geslacht Van Alserda
sluiten
522 Familie De Grijs - Alserda, 1558 - 1939
Inleiding
2. Het geslacht Van Alserda
Organisatie: Groninger Archieven
Op 14 november 1659 huwde dr. Lollius Gellii ab Alzerda (2.I) met Magdalena Olthonides van de Linde. Hij was in 1654 in het album studiosorum van de universiteit te Franeker ingeschreven als Lollius Alserda, student in de filosofie.
Misschien is Lollius Gellii een verlatinizering van Lolle Jelles-zoon. Hij was, althans in 1659, afkomstig uit Leeuwarden. Nasporingen in Leeuwarden naar hem of naar eventuele voorouders leverden geen positief resultaat op. Door zijn huwelijk met het enige (?) kind van Aemilius Olthonides (6.II.b) kwam hij na diens overlijden in het bezit van de Linde.
Door koop breidde hij zijn bezittingen uit. Hij trad namens de Linde als collator op van de kerk van Marum, voor het laatst in 1711. Hij zal korte tijd later overleden zijn. i
Hun enige zoon, Aemilius Franciscus (2.II), oefende het collatierecht niet uit. Hij was, waarschijnlijk terwille van zijn huwelijk in 1693 met Johanna Maria Cloot, stammend uit een vooraanstaande rooms-katholieke familie, tot het geloof van zijn bruid overgegaan. Hun kinderen waren alle rooms-katholiek, getuige van hun overeenkomst, van 1759, met pastoor Dol van de Guldenstraat in Groningen. In deze overeenkomst werd bepaald, dat de kapelaan van de Guldenstraat eens in de maand naar de Linde moest komen om 's ochtends een predikatie en 's middags catechismus te houden. Mocht er doop, trouw of bediening nodig zijn dan zou hij tussentijds komen. i
Voor deze diensten zou de rooms-katholieke gemeenschap te Marum 50 carolus guldens per jaar betalen. Bovendien zou de kapelaan voor het bedienen van een zieke drie gulden, voor een huwelijk vijf gulden en voor een maandelijkse dienst een gulden ontvangen. Arnoldus Ludowicus Alserda (2.II.1) zou hem bovendien behoorlijk tafel en bed verschaffen. Misschien hield de rooms-katholieke gemeenschap te Marum een eigen kerkboek bij; in het kerkboek van de statie van de Guldenstraat is tenminste geen enkele inschrijving van na 1759 van enigerlei gebeurtenis uit Marum opgenomen. Hoe de Linde na Aemilius overlijden door zijn kinderen werd verdeeld is niet meer na te gaan. Het overgrote deel kwam in handen van zijn kleindochter Joanna Maria, die in 1771 met Johan Hendrik de Grijs (1.III.d) was getrouwd. De naam Alserda komt in vier varianten voor: 1. Ab Alzerda; 2. Alzerda; 3. Van Alserda; 4. Alserda. De varianten 3 en 4 worden het meest aangetroffen; zij worden veelal door elkaar gebruikt. i
3. Corpus de Linde
4. De collectie
5. Verantwoording van de inventarisatie
6. Literatuurlijst, bronnen en literatuur
Inventaris
Bijlagen
1. Bijlage 1: het geslacht De Grijs
2. Bijlage 2: het geslacht Van Alserda
3. Bijlage 3: Het geslacht Cloot
4. Bijlage 4: Het geslacht Duurkens
5. Bijlage 5: het geslacht Pellenrock
6. Bijlage 6: Het geslacht Besuin
8. Lijst van gebruikte afkortingen
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het Familiearchief De Grijs - Alserda
Bewerker:
J .N.T. van Albada
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1972
Licentie:
Omvang:
0,6 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS