Uw zoekacties: Waterschap De Jonge Held, (1828) 1869-1975
x2882 Waterschap De Jonge Held, (1828) 1869-1975 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2882 Waterschap De Jonge Held, (1828) 1869-1975 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Omschrijving van het archief
Kerngegevens
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2882 Waterschap De Jonge Held, (1828) 1869-1975
Omschrijving van het archief
Inhoud en structuur van het archief
ead-typering:
descgrp type ="content_and_structure"
Organisatie: Groninger Archieven
Selectie
De selectie ter vernietiging heeft plaats gevonden middels de vernietigingslijst van de waterschappen. (Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935, Staatscourant 1993, nr. 69 d.d. 8 april 1993). ZR>Bij de bewerking zijn de volgende archiefbescheiden vernietigd: Staten van eigendommen, bezittingen en schulden, 1955-1965; Presentielijsten van de vergaderingen van ingelanden, 1942-1948, 1950, 1961, 1 katern; Klad-rekeningen, 1961/1962-1973; Kohieren van de omslag, 1892/1893-1916/1917, 1954/1955-1973; Pensioenopgaven, 1967-1974 en Aanvragen vergunningen NV Nederlandse Gasunie, 1967 en 1972, en PTT, 1961.
Verwerving
In veel gevallen heeft het waterschap Westerkwartier de administratie c.q. de archieven van inliggende waterschappen al een jaar of langer overgenomen vóór de formele opheffing. Bij de overdracht waren vele archieven echter lang niet ‘volledig’ overgedragen; notulenboeken, kasboeken, leggers van gronden en (oudere) reglementen ontbreken geregeld.
In 1976 en 1996 zijn vele begrotingen en rekeningen van de inliggende waterschappen in het waterschap Westerkwartier ontvangen van het Rijksarchief in Groningen. Uit het archief van het waterschap Westerkwartier zijn ook veel archiefbescheiden onttrokken en middels het bestemmingsbeginsels weer geplaatst bij de archiefvormer. Van de voormalige Provinciale Waterstaat Groningen zijn enige tekeningen van de inliggende waterschappen ontvangen.
De voormalige waterschapsarchivaris van het waterschap Noorderzijlvest, drs. A.L. Hempenius heeft nadat het waterschap Westerkwartier in 1995 is opgeheven getracht om de archivalia van de inliggende bemalingswaterschappen in het waterschap Westerkwartier te verzamelen. Na een zeer arbeidsintensieve correspondentie zijn vele archieven veiliggesteld.
Uit het archief van het waterschap Westerkwartier is toegevoegd de kadastrale kaart van het waterschap (inv. nr. 5a).
In 2014 werd het beheer van het archief ondergebracht bij de Groninger Archieven.
Aanvullingen
Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.
Verantwoording van de bewerking
Een groot deel van de archieven is in 1998 en 1999 doorgenomen, waarbij verbeteringen zijn aangebracht in de beschrijvingen en de ingekomen stukken en andere algemene dossiers onder de loep zijn genomen en definitief beschreven.
De verpakking van stukken is in 2003/2004 verbeterd, en in 2005 is de definitieve indeling gemaakt. In april 2005 is genoteerd welke kadastrale kaarten (plano) in zeer omvangrijke en tegelijk uiterst zwakke portefeuilles waren geborgen; ze zijn opgenomen in de inventarissen, op de plano kaarten is het inventarisnummer in potlood aangebracht.
Daar de omvang van de archivalia van de afzonderlijke archiefvormers zeer klein is, is er per waterschap c.q. molen- en pomppolder geen bepaald archiefschema gevolgd.
De omvang van het archief van het waterschap De Jonge Held na bewerking is drie archiefdozen en één rol.
Ordening
Het is onmogelijk gebleken om retrospectief de registratuur en de berging van de archieven te reconstrueren.
Het archief is primair op onderwerp en secundair op chronologie geordend.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het waterschap De Jonge Held
Bewerker:
K.A.M. Engbers en A.L. Hempenius
Behoort tot collectie:
Waterschap Noorderzijlvest
Laatste Publicatie:
2010 (2015)
Omvang:
0,30 meter
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte bescheiden
Taal van het materiaal:
Nederlands
Bijzonderheden:
De toegang is in druk verschenen in: K.A.M. Engbers en A.L. Hempenius, Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan (1790) 1824-1987 (1991). Laurentius Archief & Geschiedenis XVII. Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest IX (Groningen, 2010)
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS