Uw zoekacties: Remonstrantse Gemeente Groningen (2), ca. 1960-2006
x2585 Remonstrantse Gemeente Groningen (2), ca. 1960-2006 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2585 Remonstrantse Gemeente Groningen (2), ca. 1960-2006 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Zie toegang 374 voor een uitgebreide inleiding.
Bij de overgang van het kerkgebouw aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SGOK) moest de Remonstrantse Gemeente, mede met het oog op de algehele verbouwing, het gebouw totaal ontruimen. Behalve de archivalia ontstaan na het afsluiten van de vorige inventaris in 1996, bleken er uit verborgen hoeken en gaten toch nog oudere stukken te voorschijn te komen. Om niet het bestaande blok opnieuw te gaan nummeren en etiketteren is er voor gekozen deze aanvulling in een nieuwe inventaris te beschrijven.
De volgorde van de stukken en de indeling van de inventaris is overeenkomstig de bestaande inventaris.
Een aantal veel voorkomende afkortingen en begrippen:
CoZa= Commissie tot de Zaken, dat wil zeggen het landelijk hoofdbestuur in Utrecht.
Alg. Verg. van Bestuur= Jaarvergadering van alle gemeenten.
C.v.O.= College van Overleg: de jaarlijkse vergadering van de Voorzitters.
"Utrecht"= Landelijk bureau der Remonstranten.
Stichting Noordrem is opgericht met als doel om ter versterking en ondersteuning van de taakuitoefening in de Verenigde Christelijke gemeente te Dokkum, de Hutgemeenschap te Emmen en de Remonstrantse gemeenten te Groningen, Hoogeveen, Meppel en Zwolle de onderlinge samenwerking te bevorderen. Ter verwezenlijking van deze doelstelling vormt de Stichting het gemeenschappelijk platform met betrekking tot de verdeling van de gezamenlijke pastorale capaciteit van de deelnemende gemeenten.
Vereniging van kerken in Lewenborg e.o. is opgericht in 1982, als opvolger van de Vereniging voor het kerkelijk leven in Nieuw Noorddijk. Doel was voornamelijk het bevorderen van de oecumene. Bij de oprichting waren lid: Hervormde gemeente Noorddijk-Middelbert-Lewenborg, de Gereformeerde kerk Groningen Noord-Oost, de Rooms Katholieke parochie vikarie van Walfried; en als gastleden: de Evangelisch-Lutherse gemeente te Groningen, de Remonstrantse gemeente te Groningen en de Doopsgezinde gemeente te Groningen.
Stichting MOGG: had als doel het bevorderen van de oecumene en het begeleiden van oecumenische ontwikkelingen en vernieuwingsprocessen van kerk-zijn in de stad Groningen, met name in de binnenstad. Deelnemende kerken: Doopsgezinde gemeente, Evangelisch-Lutherse gemeente, Gereformeerde kerken, Hervormde gemeente, Remonstrantse gemeente en het Bisdom Groningen.
Vereniging "De Open Hof", diaconaal pastoraal centrum voor de Groninger binnenstad, met als doel: het in stand houden van een onderkomen voor de werkzaamheden; het aanbieden van informatie en pastorale hulp met behulp van één of meer beroepskrachten en vrijwilligers. Kerkgenootschappen kunnen lid zijn van de vereniging. De Remonstrante gemeente was bij de oprichting één van de leden. Voorganger van de Vereniging was het Groninger oecumenisch binnenstadspastoraat 'Open Hof'
Archiefbescheiden jonger dan 50 jaar slechts toegankelijk met schriftelijke toestemming van de bewaringgever.
Inventaris
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de Remonstrantse Gemeente Groningen
Bewerker:
J. Meinema
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
2,60
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS