Uw zoekacties: Gemeentepolitie Groningen, 1917 - 1980
x1692 Gemeentepolitie Groningen, 1917 - 1980 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1692 Gemeentepolitie Groningen, 1917 - 1980 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Historisch overzicht
2. Verantwoording en inventarisatie
3. Lotgevallen van het archief
1692 Gemeentepolitie Groningen, 1917 - 1980
Inleiding
3.
Lotgevallen van het archief
Organisatie: Groninger Archieven
'Ten behoeve van de geschiedenis van Nederland en Groningen in de bezettingstijd blijkt het Bundesarchiv te Koblenz over een aantal niet onbelangrijke bronnen te beschikken. Het gaat daarbij niet om archivalia van Duitse Dienststellen in de provincie Groningen. Voor zover bekend zijn deze vóór het einde van de oorlog opzettelijk vernietigd. De voor Groningen belangrijke stukken zijn hoofdzakelijk documenten die als ingekomen stukken deel hebben uitgemaakt van de archieven van centrale Duitse instanties in Nederland, zoals het bureau van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, dat te 's-Gravenhage gevestigd was.' * 
Al eerder is opgemerkt dat met name voor de oorlogsperiode vernietiging slechts spaarzaam heeft plaats gehad. Op deze plaats moet er op worden gewezen dat veel materiaal over de politie elders berust. Een gedeelte van het archief bevindt zich in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amsterdam. Verder zijn er veel stukken verdwenen uit de archieven van de gemeentesecretarie en de politie van Groningen; stukken over voorvallen waarvan mag worden aangenomen dat zij aanleiding tot archiefvorming zijn geweest. Niet alleen NSB'ers hebben stukken doen verdwijnen. Na de oorlog is het beheer van de archieven uit de bezettingstijd geen voorbeeld van zorgvuldigheid geweest. Met name ten behoeve van de opsporing van politieke delinquenten en de liquidatie van nazi-organisaties zijn talloze archieven van overheids-en particuliere instellingen in beslag genomen en uitgekamd. Het grootste gedeelte van deze collectie is terecht gekomen bij het RIOD.
Bij latere nasporingen bleek, dat zich in de geallieerde Document Centers in Darmstadt en Frankfurt ook bronnen voor de geschiedenis van de bezettingstijd in Nederland bevonden. Vastgesteld werd ook, dat de archieven van de Sicherheitsdienst in Nederland tegen het einde van de oorlog in noord West-Duitsland vernietigd zouden zijn. Op aanwijzing van een voormalig ambtenaar van het Rijkscommissariaat werd een belangrijk gedeelte van het archief van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz ontdekt in de kelder van het Amtsgericht in Ibbenbüren. In november van het jaar 1946 werd het overgebracht naar het RIOD. Ook wist het RIOD archieven los te krijgen van diverse organisaties die na de Tweede Wereldoorlog ter vervulling van hun taak archiefbestanddelen onder zich hadden.
Het waren uiteraard veelal fragmenten uit hun verband gerukte stukken administratie, waarvan belangrijke gedeelten waren verdwenen in de persoonsdossiers van de politieke recherche afdelingen. Toch verwierf het RIOD op deze wijze grote delen van het archief van het Rijkscommissariaat, de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, de NSB, de Landstand etc. Ook van de Politieke Recherche Afdeling Groningen werden door het RIOD grote hoeveelheden materiaal overgenomen. Het jaarverslag van het RIOD over 1948 maakt melding van de aankomst in januari van dat jaar van 2 vrachtauto's vol stukken uit Groningen. Deze zending bevatte brokstukken van archieven van enkele tientallen verschillende instanties waaronder de NSB, de Nederlandse Arbeidsdienst, de Winterhulp, de Kamer van Koophandel te Groningen, de Beauftragte des Reichskommissars in de provincie Groningen etc.
Daar het bij de politieke recherche afdelingen ontbrak aan gecoördineerd beleid waar het de bestemming van de niet voor berechting benodigde archiefstukken betrof, kwam echter niet alles bij het RIOD terecht. Sommige procureurs- generaal gaven er de voorkeur aan overbodige stukken over te dragen aan een rijksarchief in de provincie. Voor verder onderzoek naar het functioneren van de gemeentepolitie Groningen is een belangrijke bron het archief van de gemeentesecretarie Groningen.
4. Beheer van het archief bij de administratie
5. Openbaarheid
6. Literatuur
Bijlagen
1. Organisatieoverzichten
2. Personele invulling van belangrijke functies
3. Lijsten van afkortingen
4. Misdrijvencategorieën
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie Groningen
Bewerker:
M.A. Kamphuis
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1991
Omvang:
88,3 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS