Uw zoekacties: Bisschop van Groningen (1), 1853 - 1956
x159 Bisschop van Groningen (1), 1853 - 1956 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

159 Bisschop van Groningen (1), 1853 - 1956 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. De rooms-katholieke kerkelijke organisatie in de noordelijke provincies
2. Het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie en de indicering
Bijlagen
Gebruikte en aanbevolen literatuur
sluiten
159 Bisschop van Groningen (1), 1853 - 1956
Bijlagen
Gebruikte en aanbevolen literatuur
ead-typering:
bibliography
Organisatie: Groninger Archieven
Albers, P. Geschiedenis van het herstel der hiërarchie in de Nederlanden. 2 dln; 's Hertogenbosch, 1919-1927.
Brand, W.P.J.M. Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven I. Inventaris van gedeponeerde archivalia betreffende de dekenaten Bergen op Zoom en Breda behorende tot het bisdom Antwerpen (1420) 1561- 1802. Breda, 1983.
Bruggeman, J. Inventaris van de archieven bij het metropolitaan kapittel van Utrecht van de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Clerezie. 's Gravenhage, 1928.
Buijtenen, M.P. van. "St. Vitus van Oldenhove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens kerk 1446-1580". Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 68 (1949) 1-165.
Dierickx, M. De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, (1559-1570). Antwerpen/Utrecht, 1950.
Dijk, E. van. "Dr. Johannes Eelts, ca. 1528-1588, persona te Groningen, en de tegenstelling Katholicisme/Protestantisme in zijn tijd". Groningse Volksalmanak, (1970-1971) 16-48.
Glopper-Zuiderland, C.C. de, en Graaff, L.P.W. de. Inventaris van de Collectie Rijsenburg, verzameling archivalia en documentatie toebehorend aan het aartsbisdom Utrecht. Utrecht, 1983.
Goulmij, P.J.L.M. Handboek van het bestuur der katholieke kerk.
Groot, A.J. de. "Nieuwe bescheiden betreffende het voormalig bisdom Groningen". Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 21 (1979) 175-261.
Heel, D. van. "De minderbroeder Johannes Knijff, bisschop van Groningen". Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 57 (1933) 211-388.
Janssonius, R.B. Het bisdom van Groningen. Groningen, 1853.
Kleijntjes, J. "Kerkelijk district Groningen in 1842". Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 58 (1934) 131-133.
Knuttel, W.P.C. De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek. 2 dln; 's Gravenhage, 1892- 1894.
Kocks, W. 100 Jaar hiërarchie in Drente. Groningen, 1953.
Laan, H.C. De rooms-katholieke kerkorganisatie in Nederland. Utrecht, 1967.
Leeuwenberg, H.L.Ph. en Geloven, A.M.A. van. Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867). Utrecht, 1982.
Leeuwenberg, H.L.Ph. "Bespreking van Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven I. Breda, 1983". Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 76-79.
Leeuwenberg H.L.Ph. "Bespreking van Inventaris van de archieven van het bisdom Haarlem van de oud- katholieke kerk (1514) 1561-1967 (1981). Haarlem, 1985". Nederlands Archievenblad, 91 (1987) 187- 190.
Lommel, A. van. "Over de verkiezing van Johannes van Bruheze tot Domdeken van Utrecht en zijne benoeming tot bisschop van Groningen". Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 6 (1879) 189-211.
Lommel, A. van. "Bescheiden betreffende het voormalig bisdom Groningen 1559-1603". Archief voor de geschiedenis van het aarts-bisdom Utrecht, 14 (1886) 401-416, 15 (1887) 108-127, 267-289.
Meijer, G.A. "Het Jacopijnenklooster te Groningen". Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 32 (1907) 1-102.
Oldenhof, H.J. In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795). Assen, 1967
Reglement voor het r.k. kerkgenootschap in Nederland. Utrecht, 1929.
Rogier, L.J. "De aartspriesterschappen van de Hollandse Zending". Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 62 (1938) 129-161.
Rogier, L.J. Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. 3dln; Amsterdam, 1947.
Rogier, L.J. en Rooy, N. de. In vrijheid herboren; Katholiek Nederland 1853-1953. 's Gravenhage, 1953.
Schaïk, A.H.N. van, e.a. Katholiek Nederland en de paus 1580-1986. Utrecht, 1985.
Teuling, A.J.M. den. "Schema voor archieven van rooms-katholieke parochies vanaf ca. 1800 tot ca. 1960". Nederlands Archievenblad, 87 (1983) 21-28.
Weiler, A.G., Jong, O.J. de, Rogier, L.J. en Mönich, C.W. Geschiedenis van de kerk in Nederland. Utrecht/Antwerpen, 1962.
Lijst van (aarts)bisschoppen
Llijst van dekenaten en de daaronder ressorterende parochies ca. 1950
Overzicht van de parochies
Inventaris
Trefwoordenindex op de stukken ingekomen van pastoors, parochiele instellingen en particulieren
01. Lijst van gebruikte trefwoorden met toelichting
02. Ameland, parochie van de H. Clemens
03. Amsterdamseveld, parochie van de H. Maria, koningin van de vrede
04. Appingedam, parochie van de H. Nicolaas
05. Assen, parochie van de H. Maria tenhemelopneming
06. Bakhuizen, parochie van de H. Odolphus
07. Balk, parochie van de H. Ludger
08. Barger-compascuum, parochie van de H. Jozef
09. Barger-oosterveld, parochie van de H. Garardus Majella
10. Bedum, parochie van de H. Maria tenhemelopneming
11. Blauwhuis, parochie van de H. Vitus
12. Bolsward, algemeen
13. Bolsward, armbestuur
14. Bolsward, parochie van de H. Martinus
15. Coevorden, parochie van de H. Willibrord
16. Delfzijl, parochie van de H. Jozef
17. Dokkum, parochie van de H. Martinus, H. Bonifatius en gezellen
18. Dronrijp, parochie van de H. Maria geboorte
19. Emmercompascuum
20. Erica, parochie van de H. Maria onbevlekt ontvangen
21. Franeker, parochie van de H. Franciscus
22. Frederiksoord, parochie van de H. Johannes evangelist
23. Groningen, algemeen
24. Groningen, armbestuur
25. Groningen, parochie van de H. Franciscus
26. Groningen, parochie van het H. Hart
27. Groningen, parochie van de H. Jozef
28. Groningen, parochie van de H. Martinus
29. Harlingen, parochie van de H. Michael
30. Heeg, parochie van de H. Jozef
31. Heerenveen, parochie van de H. Geest
32. Hoogeveen, parochie van o.l.v. visitatie
33. Irnsum, parochie van de H. Marcus
34. Joure, parochie van de H. Mattheus
35. Klazienaveen, parochie van de H. Henricus
36. Kloosterburen, parochie van de H. Willibrord
37. Leeuwarden, algemeen
38. Leeuwarden, armbestuur
39. Leeuwarden, parochie van de H. Bonifatius
40. Leeuwarden, parochie van de H. Dominicus
41. Leeuwarden, parochie van de H. Johannes de doper
42. Lemmer, parochie van de H. Willibrord
43. Martenshoek, parochie van de H. Martinus
44. Meppel, parochie van de H. Stephanus
45. Munsterseveld, parochie van de H. Willehadus
46. Musselkanaal, parochie van de H. Antonius
47. Nieuw-amsterdam
48. Nieuw-dordrecht
49. Nieuwe-pekela, parochie van de H. Bonifacius
50. Nieuw-schoonebeek, parochie van de H. Bonifatius
51. Oosterend, parochie van de H. Martinus
52. Oosterwierum, parochie van de H. Wiro
53. Oude-pekela, parochie van de H. Willibrord
54. Roodhuis
55. Sappemeer, parochie van de H. Willibrord
56. Sensmeer
57. Sint-nicolaasga, parochie van de H. Nicolaas
58. Sloten, parochie van de H. Fredericus
59. Sneek, parochie van de H. Martinus
60. Stadskanaal, parochie van de H. Maria tenhemelopneming
61. Steenwijksmoer, parochie van de H. Franciscus
62. Steggerda, parochie van de H. Fredericus
63. Ter apel, parochie van de H. Willibrord
64. Uithuizen, parochie van de H. Jacobus
65. Veendam, parochie van de H. Maria tenhemelopneming
66. Veenhuizen, parochie van de H. Hieronymus aemilianus
67. Warga, parochie van de H. Martinus
68. Wateren, parochie van de H. Andreas
69. Wehe-den hoorn, parochie van de H. Bonifacius
70. Weiteveen
71. Winschoten, parochie van de H. Vitus
72. Witmarsum, parochie van de H. Nicolaas van tolentijn
73. Wolvega, parochie van de H. Franciscus
74. Workum, parochie van de H. Werenfridus
75. Woudsend, parochie van de H. Michael
76. Wijtgaard, parochie van de H. Maria tenhemelopneming
77. Zandberg, parochie van de H. Jozef
78. Zorgvlied
79. Zuidhorn, parochie van de H. Jozef
80. Zwartemeer, parochie van de H. Antonius
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de bisschop van Groningen: gedeponeerde stukken uit het archief van de aartsbisschop van Utrecht
Bewerker:
B. Looper en W.J. Kuppers
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1988
Omvang:
11 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Publikaties van het Rijksarchief 3
Licentie:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS