Uw zoekacties: Gereformeerde kerk te (Groningen-) Helpman, 1933 - 1992
x1402 Gereformeerde kerk te (Groningen-) Helpman, 1933 - 1992 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1402 Gereformeerde kerk te (Groningen-) Helpman, 1933 - 1992 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te (Groningen-) Helpman (1933 - 1992)
2. Archiefvorming en inventarisatie
sluiten
1402 Gereformeerde kerk te (Groningen-) Helpman, 1933 - 1992
Inleiding
2. Archiefvorming en inventarisatie
Organisatie: Groninger Archieven
In 1960 werd de heer J.J. Kuipers door de kerkenraad gevraagd het archief te beheren. In afwachting van de bouw van de nieuwe kerk ('De Ark') werd het archiefmateriaal in een kast in de 'Coenderswegkerk' opgeborgen. Kennelijk is de heer Kuipers begonnen met het ordenen van een beperkt aantal stukken. De volgende archivaris, de heer De Lange, die het werk in 1971 van hem overnam, begon met het hanteren van een decimaal schema dat hij ontleende aan de Hervormde richtlijnen voor archiefbeheer. Hij constateerde trouwens ook, dat een groot aantal van de oudste stukken, dankzij de goede zorgen van de heer J. Stellingwerff, oud-scriba van de Kerk, van de ondergang gered zijn. Tijdens de verhuizing van de 'Coenderswegkerk' naar 'De Ark' ontdekte hij op de valreep in een kast een bundel papieren, die hij overbracht naar de archiefkast in de kerkenraadskamer in 'De Ark'. De heer De Lange ordende de stukken van 1923 tot omstreeks 1962 aan de hand van de eerder genoemde code, die hij onderbracht in drieëntachtig mappen. Op die wijze had hij de stukken van wijk Oost grotendeels geordend.
Aan het eind van de jaren '70 werd de heer D. de Groot zijn opvolger. Het archiefsysteem van de heer De Lange was volgens de nieuwe archivaris toen niet meer op orde: 'Door ziekte van mijn voorganger trof ik alles als een chaos aan en maanden achter elkaar heb ik toen werk gehad om alles weer enigszins in het gareel te brengen'. De heer De Groot stelde een lijst met rubrieken op en deelde de archiefstukken op die wijze in, verpakt in ordners en dozen. Verdere opsplitsing van de stukken was volgens hem niet nodig, 'omdat het archief nauwelijks geraadpleegd wordt'.
In 1988 werd de heer H. Idzinga archivaris. Deze zette de werkzaamheden van zijn voorganger voort, en stelde de kerkenraad tevens voor, de stukken tot omstreeks 1960 over te brengen naar het gemeentearchief. De kerkenraad stemde ermee in, zodat in 1992 het betreffende archiefgedeelte kon worden overgebracht. De heer Woltjer van het gemeentearchief stelde in 1995 een plaatsingslijst van dat archiefgedeelte samen.
De heer H. Beens volgde in het begin van de jaren '90 de heer Idzinga op; laatstgenoemde bleef overigens nog zijn medewerking verlenen aan de sortering van het archief. Zeer veel werk werd verzet om de archiefstukken die nog in 'De Ark' bewaard werden, systematisch bijeen te brengen, te registreren en te beschrijven. Daarbij werden ook uitvoerige overzichtslijsten samengesteld van de archiefstukken die zich in het archief bevonden. Door middel van de computer konden de stukken makkelijk worden terug-gevonden. Een plaatsingslijst gaf aan waar de stukken opgeborgen waren. De overzichtslijsten zijn nog steeds in het archief aanwezig ter raadpleging.
Ondergetekende werd per 1 april 2002 archivaris van het archief van de Kerk van Helpman. Het plan werd opgevat om ook het gedeelte van het archief dat nog in 'De Ark' bewaard werd, over te brengen naar de 'Groninger Archieven', zodat het kon worden samengevoegd met het archief dat daar al eerder was opgenomen. De Kerk van Helpman bestond immers per 1 januari 1993 niet meer als zelfstandige Kerk. Daarom kon het archief als afgesloten eenheid beschouwd worden. In overleg met de Kerkenraad voor Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk van Groningen-Zuid en met de 'Groninger Archieven' werd de overbrenging geregeld en werd afgesproken dat ondergetekende de beide archiefgedeelten zou samenvoegen en opnieuw zou inventariseren. Een inventarislijst zou tenslotte het gehele archief van de Gereformeerde Kerk van Helpman toegankelijk maken.
De bewerking van het archief door ondertekende - alvorens tot de definitieve inventarisatie kon worden overgegaan - hield in, de selectie van het materiaal, de materiële verzorging en het verder toegankelijk maken van de archiefstukken.
Voor wat betreft de selectie kan worden opgemerkt, dat overbodige stukken werden verwijderd (dit waren er overigens weinig, omdat de voorgangers hun werk degelijk gedaan hadden). De materiële verzorging hield onder meer in, dat uit elkaar liggende notulenboeken werden gerepareerd of opnieuw ingebonden. Om het archiefmateriaal zo toegankelijk mogelijk te maken, werd door ondergetekende gekozen voor een fijnmazige beschrijving van de stukken. Als ordeningsprincipe werden de richtlijnen van de Gereformeerde Archiefdienst gebruikt. Een uitvoerig trefwoordenregister (waarin elk inventarisnummer meerdere malen is opgenomen) verhoogt de toegankelijk-heid van het archief. Om de eenheid van bepaalde archiefonderdelen te behouden werden soms ook stukken van vóór 1933 (het institueringsjaar van de Kerk van Helpman) en van ná 1992 (het laatste jaar van de zelfstandige Gereformeerde Kerk van Helpman) opgenomen. Voor wat betreft de periode vóór 1933 zijn dat de stukken van de 'Vereeniging Gereformeerd Kerkelijk Leven te Helpman' en haar voorganger (1923 - 1933); stukken van ná 1992 werden in sommige gevallen opgenomen om een bestaande eenheid niet te verbreken.
3. Openbaarheid
4. Afbeeldingen
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het Gereformeerde Kerk te (Groningen-) Helpman
Bewerker:
G.J. Kok
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2002
Omvang:
8 m standaardarchiefberging
Licentie:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS