Uw zoekacties: Stichting 'Vredeswinkel Groningen', 1981 - 1989
x1281 Stichting 'Vredeswinkel Groningen', 1981 - 1989 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1281 Stichting 'Vredeswinkel Groningen', 1981 - 1989 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis en organisatie
1281 Stichting 'Vredeswinkel Groningen', 1981 - 1989
Inleiding
1.
Geschiedenis en organisatie
Organisatie: Groninger Archieven
In het begin van de jaren tachtig waren de ontwikkelingen en spanningen in Polen voor vele inwoners van de West-Europese landen aanleiding tot bezorgdheid; de opkomst van de vrije vakbond `Solidariteit' in het Oost-Europese land wakkerde de vrees aan voor een Russische inval en bezetting, zoals dat in het verleden ook was gebeurd in Hongarije en Tjecho-Slowakije. Een dergelijke inval zou de spanningen tussen Oost en West onvermijdelijk naar nieuwe hoogtepunten voeren en de bewapeningswedloop van heftige impulsen voorzien. Tegen de achtergrond van deze zorgelijke, internationale situatie vatten een aantal vredesgroepen in Groningen het plan op een vredeswinkel te openen, waar belangstellenden informatie over bewapening en over oorlog en vrede zouden kunnen krijgen. De groeperingen, die het plan voor de vredeswinkel bedachten waren onder meer: de Vereniging Dienstweigeraars, Vrouwen voor Vrede, Onkruit, Interkerkelijk Vredesberaad, 't Kan Anders, Geweldloze Weerbaarheid en Stop de Neutronen-bom. Leden van deze groeperingen werkten reeds samen bij het bemannen van een kraam op de Grote Markt, waar 's zaterdags boeken, brochures, affiches, stickers en buttons werden verkocht. De vredeswinkel zou de aktiviteiten van de diverse vredesgroepen faciliteiten, zoals vergaderruimte, reproduktiemogelijkheden en studie-materiaal aanbieden.
Daarbij behoorde de winkel een voor ieder toegankelijk centrum te zijn, waar mensen met vragen en ideeën over vrede en veiligheid zouden kunnen aanlopen. Het stimuleren van zelfstandig denken moest bij de voorlichting voorop staan evenals bij de vorming en scholing. Ten behoeve van deze voorlichting, vorming en scholing diende de vredeswinkel te beschikken over een documentatiecentrum met boeken, tijdschriften en kranteknipsels. Naast verkoop van boeken en allerlei andere materialen zou ook de uitleen van met name boeken over het vraagstuk van oorlog en vrede een belangrijke taak van de vredeswinkel moeten uitmaken. Op 15 januari 1982 werden de statuten voor de Stichting Vredeswinkel Groningen vastgesteld. Een aantal Groninger vredesgroepen liet zich in het bestuur van de stichting vertegenwoordigen, terwijl de medewerkers-vergadering twee plaatsen in dit bestuur, dat tenminste vier leden behoorde te tellen, kreeg toegewezen. Het bestand aan medewerkers zou opgebouwd worden uit vrijwilligen uit enkele aangestelde medewerkers, waarvoor op de begroting enige financiële ruimte gereserveerd moest worden. Overigens verwachtten de bestuursleden, dat de medewerkersvergadering als hoogste en coördinerende orgaan zou kunnen functioneren.
Bovendien zou de besluitvorming in de medewerkersvergadering niet worden gebaseerd op de te simpel geachte meerderheid van stemmen, maar op een consensus: net zo lang vergaderen en praten tot iedereen met alles akkoord zou gaan. Het idealisme van de vredeswinkel beperkte zich dus niet tot de taak door voorlichting en scholing een mentatiliteitsverandering teweeg te brengen en de wereld te verbeteren, maar vond ook uitdrukking in de interne organisatie en onderlinge samenwerking. De zorg voor begroting, jaarverslag en beleidsplan behoorde tot het takenpakket van het bestuur van de stichting, dat tevens de continuïteit in de dienstverlening moest waarborgen. Op 30 januari 1982 vond in het Oude Politie Bureau (O.P.B.) aan het Martinikerkhof, dat destijds één van de meest bekende kraakpanden in Groningen was, de opening van de vredeswinkel plaats. In het gebouwencomplex hadden naast een aantal bewoners ook een energiewinkel, een groenwinkel en een winkel in tweedehands spullen onderdak gevonden. Voor een atelier, theater, lokaliteit voor muziek, restaurant, theehuis en later een kapperswinkel werd eveneens ruimte vrij gemaakt. Het gebouw had ruim tien jaar leeg gestaan en was in 1981 gekraakt. Met de gemeente werd in de navolgende jaren een moeizaam gevecht geleverd om plannen van projectontwikkelaars en beleggers voor sloop en nieuwbouw te dwarsbomen. Een strijd, die uiteindelijk werd verloren. In 1986 verhuisde de vredeswinkel naar het pand, Steentilstraat 38. Daar de medewerkersvergaderingen, waar door overleg algehele overeenstemming bereikt moest worden, chaotische taferelen opleverden en weinig besluitvaardigheid aan de dag legden, kwam geleidelijk meer nadruk te liggen op de verschillende werkgroepen.
Er was onder meer sprake van een dokumentatiegroep, die zich bezighield met de bibliotheek, tijdschriften en een knipselarchief, van een scholingsgroep, van een publiciteitsgroep, van een huisvestingsgroep en van een winkeldienstgroep. Met de andere bewoners en gebruikers van het O.P.B. bereikte de vredeswinkel een tamelijk goede verstandhoudiang. Ook vond het in 1985 opgericht Anti Militairistisch Onderzoeks Kollectief Noord (A.M.G.K.-Noord) onderdak in de vredeswinkel; dit kollectief werkte samen met de dokumentatiegroep aan de verdere uitbreiding van het dokumentatie-centrum. In de eerste jaren na de oprichting van de vredeswinkel werden er vele activiteiten ontplooid. Naast de verkoop van boeken, posters, buttons e.d. werden er lezingen gehouden, forumavonden georganiseerd, tentoonstellingen ingericht en lessen op scholen verzorgd. Er ontstonden contacten met het verzet tegen de kruisraketten. Onzekerheid en gevoelens van onveiligheid vormden een voedingsbodem voor idealisme en hooggestemde verwachtingen; mens en wereld konden verbeterd worden en de samenleving zou gedemilitariseerd moeten worden. Vrede en veiligheid, vrijheid en verdraagzaamheid lagen voor het grijpen. Al in 1983 bleek echter, dat de motivatie van de medewerkers sterk afgenomen was. De vergaderingen werden door steeds minder mensen bezocht en ook het aantal medewerkers vertoonde een dalende tendens. Daarenboven begon met de geleidelijk op gang komende ontspanning in de internationale politiek ook de publieke belangstelling af te nemen; de winkelomzet vertoonde een sterke daling. De contacten met de Groninger vredesgroepen namen af en de overblijvende medewerkers van de vredeswinkel geraakten in een geïsoleerde postitie. Matheid was in de plaats gekomen van enthousiasme. Uiteindelijk leidde deze malaise tot de opheffing van de vredeswinkel op 1 januari 1989.
2. Inventarisatie en openbaarheid
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Stichting 'Vredeswinkel Groningen'
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1990
Omvang:
0,75 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS