Uw zoekacties: Genneper watermolen, Eindhoven, 1649-1929
x10328 Genneper watermolen, Eindhoven, 1649-1929 ( Regionaal Historisch Centrum Eindhoven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

10328 Genneper watermolen, Eindhoven, 1649-1929 ( Regionaal Historisch Centrum Eindhoven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
INLEIDING
10328 Genneper watermolen, Eindhoven, 1649-1929
INLEIDING
Het archief van de Gennepper watermolenm bestaat uit de op die molen betrekking hebbende archiefstukken,
welke van molenaar op molenaar op de molen bewaard zijn geweest.
De stukken bestrijken de periode 1649 tot 1929 met een retro-actum uit 1546.
Toen de Gennepper watermolen aan de gemeente in eigendom werd overgedragen werd toegezegd dat ook de op
de molen berustende documenten zouden worden overgedragen. Dit geschiedde begin augustus 1964 door de
gebroeders Beelen, laatste gebruikers van de molen.
Tussen de overgedragen stukken werd een vijftal papieren stroken aangetroffen met de teksten:
- papieren betrekkelijk de Gennepsche molen tot het jaar 1800
- papieren betrekkelijk de Gennepsche molen sedert het jaar 1800
- papieren betrekkelijk de Gennepsche molen in lopende geschrift geschreven
- papieren betreffende het recht van de Gennepsche molen tot het gemaal van de stad Eindhoven
- rekesten en dispositie betreffende de belasting op het gemaal.
Ofschoon dus de stukken op een eerder tijdstip door middel van deze strookjes afzonderlijk bewaard werden, kon
dit toch geen aanleiding zijn om hierin een zg. oorspronkelijke orde van het archief te zien.
Bij het beschrijven van de afzonderlijke stukken is gebleken dat deze naar hun inhoud gegroepeerd konden worden
rond een aantal onderwerpen. Aan de hand hiervan zijn de stukken in rubrieken ondergebracht volgens het schema
zoals in de inventaris is aangegeven.
Wat de stukken uit de rubriek V (Stukken niet tot het eigenlijke molenarchief behorende) betreffen zijn deze deels
van privé-aard, zoals pacht- en koopcontracten, deels betreffen zij een actie door de gezamenlijke graanmolenaars
van het arrondissement Eindhoven opgezet ter verkrijging van heffing bij admodiatie van de in 1833 ingevoerde
belasting op het gemaal. Aangezien de toenmalige Gennepper molenaar J. Smits de auctor intellectualis van deze
actie was zijn deze stukken op zijn molen bewaard.
Wellicht zou een andere of meer uitgewerkte groepering om onderwerpen mogelijk zijn geweest. Een dergelijke
benadering van een verzameling losse stukken zal evenwel steeds een compromis moeten zijn. Het bleek niet
steeds mogelijk de stukken, die veelal in geschillen en procedures gediend hebben, geheel uit elkaar te schiften.
Met name was vaak niet uit te maken of het bewuste stuk slechts als rectro-actum gediend had, dan wel een
toevallig separaat overgebleven stuk van een vroegere procedure was. Waar dit vast stond zijn deze stukken
vermeld als "stukken betreffende een procedure ..". Voor de rest werden de stukken naar onderwerp gerubriceerd
en chronologisch opgesomd.
Van belang is het onder nr. 25 opgenomen stuk (een memorie) inhoudende een gespecificeerde opgave van
stukken, in 1736 nog op de molen aanwezig en in een procedure aan de procureur ter hand gesteld om te kijken wat
hij er van kon gebruiken. Van de in deze memorie opgesomde 58 stukken zijn helaas 43 verloren gegaan.
INVENTARIS
Kenmerken
Type archief:
Particulier
Gemeente:
Eindhoven
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS