Uw zoekacties: Gemeente Klaaswaal, 1678 - 1939
x585 Gemeente Klaaswaal, 1678 - 1939 ( Regionaal Archief Dordrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

585 Gemeente Klaaswaal, 1678 - 1939 ( Regionaal Archief Dordrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Maatschappelijke zorg
585 Gemeente Klaaswaal, 1678 - 1939
Inleiding
2. Maatschappelijke zorg
De burgerlijke armenzorg was in Klaaswaal in handen van een armbestuur, de Groote Armen. Tot 1748 was er één armenkas voor Klaaswaal en Numansdorp, daarna kreeg elk dorp zijn eigen fonds. Naast de Groote Armen had Klaaswaal ook nog een Diaconie Armbestuur, dat echter alleen voor armlastige lidmaten van de Hervormde Kerk was bedoeld. De inkomsten van Groote Armen kwamen onder andere uit overgeschoten presentiegelden van het afhoren van de boeren- en herenrekening, 1/3 van de opzetgelden bij verkopingen en een percentage van de koopsom bij overdracht onroerend goed. De rekeningen werden afgehoord door schout en schepenen, later vastgesteld door de gemeenteraad. De functie van armmeester was tot ca. 1790 onbezoldigd. Vanaf 1820 of 1825 werd niet meer gesproken van de Groote Armen, maar van het Burgerlijk Armbestuur. De instelling werd door de gemeenteraad gereglementeerd. * 
Doorgaans kon het armbestuur de uitgaven wel uit de inkomsten dekken. In 1812 moesten de kosten van de bedeling echter worden omgeslagen over de inwoners. Het was de bedoeling, ook van het latere Burgerlijk Armbestuur, dat het zoveel mogelijk zonder subsidie zou werken. Niettemin moest de gemeente geregeld financieel bijspringen. In 1897 weigerde de gemeente echter de begroting van het armbestuur voor 1898 goed te keuren, aangezien de aangevraagde subsidie haar nu te hoog werd. Ook had het bestuur geen behoorlijke rekening over 1896 kunnen doen. Dit bleek echter te wijten aan de inmiddels overleden ontvanger van het bestuur, J. Maaten, de bescheiden opzettelijk had vernietigd of verduisterd. Het Burgerlijk Armbestuur ging in beroep bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die de begroting wel goedkeurden. * 
De veranderende kijk van de samenleving op de armenzorg kwam in de naamgeving tot uiting. Op 25 april 1950 besloot de gemeenteraad om het Burgerlijk Armbestuur per 1 augustus van dat jaar voort te zetten als Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken. De invoering van de Bijstandswet per 1 januari 1965 bracht echter ook het einde van deze organisatievorm: het was voortaan een gemeentelijke taak om de inwoners zo nodig te ondersteunen. De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken werd opgeheven. De gemeente stelde een College voor Bijstandsverlening in. De bezittingen van het voormalige armbestuur gingen op de gemeente over. * 
Naast directe materiële steun van de armbesturen werd er ook hulp geboden in de vorm van gezinsverzorging. Werkzaam in de gehele Hoeksche Waard, maar gevestigd te Klaaswaal was de Stichting Gezinsverzorging Hoeksche Waard. Het doel was, volgens de statuten van 1960, gezinsverzorging ten behoeve van de vervanging van de huisvrouw, die door ziekte, onbekwaamheid, geestelijke defecten of onmaatschappelijk gedrag niet in staat was de huishouding naar behoren te voeren. Uit het archief kon niet worden opgemaakt wanneer de stichting werd opgericht, wel dat zij in 1950 reeds bestond. * 
3. Onderwijs
4. Verkeer
5. Gasfabriek
6. Geschiedenis van de archieven
7. Verantwoording van de inventarisatie
8. Aanwijzingen voor het gebruik
9. Literatuuropgave
10. Kaart van de gemeente: bestuurders van Klaaswaal
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS