Uw zoekacties: Heer Florenshuis of Rijke Fraterhuis
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Cartularium toebehoorend het Meester Florenshuis en het Arme Klerkenhuis binnen Deventer, met bijhorende regestenlijst.
Evenals in Zwolle was er oorspronkelijk ook in Deventer één fraterhuis, naar den beroemden Florens Radewijnsz. genoemd het Meyster- of Heer Florenshuus (Regest 1424, Febr. 5 en Regest 1435 Febr. 16). Het huis werd ook geheeten het Rijke Fraterhuis. In tegenstelling hiermede werd een huis der Broeders des gemeenen Levens, in 1398 gebouwd in de Kromme-Steghele (Regest 1480, Mei 18), genoemd het Arme- of Nyefraterhuys (Regest 1508, Dec, 13 en Regest 1505, Nov. 8). Aan het hoofd van 't Heer Florenshuis stond een pater rector, ook gewoonweg als pater betiteld (Regest 1504, Nov. 14), terwijl het Arme Fraterhuis werd bestuurd door een procurator (Regest 1480, Mei 18). Naar den eersten procurator Odgerus Johanssoen van Hoern (Regest 1480, Mei 18) werd het Arme Fraterhuis ook wel genoemd het Heer Ottgershuis (Regest 1492, Juli 13). Bij het overlijden van den laatsten procurator Theodorus Anckersmidt van Apeldoern (Regest 1590, Febr. 12), in 1603, trok de stad Deventer, die sinds 1579 een gedeelte van het Arme Fraterhuis had gehuurd, huis en bezittingen aan zich. Zooals uit verschillende stukken blijkt, stonden de bewoners van het Arme Fraterhuis onder gehoorzaamheid van den rector van 't Heer Florenshuis (Regest 1469 Febr. 21), aan welk huis ook alle schenkingen ten behoeve der arme klerken in het Arme Fraterhuis worden gedaan (Regest 1484 Sept. 16).
Inventaris
2 Regestenlijst van het cartularium, 1918
1056 Heer Florenshuis of Rijke Fraterhuis
Inventaris
2 Regestenlijst van het cartularium, 1918
Datering:
1918
Aanvraagnummer:
201346 : 2
NB:
Publicatie in de serie Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven. XLI. 2e deel. 1918. Regest van akte van 1467 (folio 5 verso) ontbreekt.
Omvang:
1 deel
Kenmerken
Datering:
1381-1590
Omvang:
1 dl
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 1056, Heer Florenshuis of Rijke Fraterhuis, inv.nr. ....
Opmerkingen:
Betreft cartularium van het Heer Florenshuis én het Arme Klerkenhuis. Zie voor goederenbeheer na 1591, ID 691, inv. Nrs. 166-171 en inv. Nrs. 176-77; ID 727
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1056, Heer Florenshuis of Rijke Fraterhuis, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 1056, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS