Uw zoekacties: Bisschoppen van Utrecht

218-1 Bisschoppen van Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van het archief en de bewerking
Verantwoording van de nabewerking
Inventaris
3. De bisschop als wereldlijk vorst
3.6. Beheer van de bisschoppelijke goederen en rechten
3.6.3. Dienstgoederen en lenen
218-1 Bisschoppen van Utrecht
Inventaris
3. De bisschop als wereldlijk vorst
3.6. Beheer van de bisschoppelijke goederen en rechten
3.6.3.
Dienstgoederen en lenen
NB:
N.B. Toelichting: Aanvankelijk waren er in het Sticht zeer weinig edelen. Om een ambtenarenapparaat te creëren maakte de bisschop gebruik van onvrijen, die in een persoonlijke afhankelijkheid ten opzichte van hem stonden. Hij beloonde ze met dienstgoederen, waardoor zij zich opwerkten tot een hogere sociale klasse: de ministerialen. In de loop van de 13e eeuw evolueerden de dienstgoederen naar lenen en de ministerialen naar leenmannen, hoewel hun juridische status van onvrijen nog lang behouden bleef. De dienstgoederen en later de lenen bestonden vooral uit grond, maar ook uit tienden en andere goederen. De grote lenen hielden soms ook de lage rechtsmacht in en in enkele gevallen wisten leenmannen ook de hoge rechtsmacht te verwerven.
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlagen
1. Concordantie op Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht door S. Muller Fz. (Utrecht 1906)
Erfgoedstuk
2. Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1025-1580
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Bisschoppen van Utrecht (723) 1025-1580
Auteur:
C. Dekker† en S.L.J. Maarschalkerweerd-Dechamps
Datering toegang:
2007
Datering bewerking:
2017
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
973 charters; 7,78 m zuurvrije dozen
Rubrieken: