Uw zoekacties: Bisschoppen van Utrecht

218-1 Bisschoppen van Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van het archief en de bewerking
Verantwoording van de nabewerking
Inventaris
1. Algemeen
1.2. Diversoria, algemene correspondentie en minuten van akten
8 (Eerste) Registre diversorial Rodolphi van Diepholt, verzameling afschriften van uitgegane akten voornamelijk van postulaat en later bisschop Rudolf van Diepholt en van ingekomen akten en brieven, alsmede andere administratieve stukken over de periode 1308-1449. 1 band i
N.B. Uitwendige vorm: De titel bevindt zich op folio 1. Later werd toegevoegd het woord ‘Eerste’. Deze folio met titel is niet opgenomen in de eigentijdse inhoudsopgave, wat doet vermoeden dat de titel later dan in de 15e eeuw aan de band is gegeven.
N.B. Uitwendige vorm: Folio 2 is eigenlijk folio 1 van de oude foliering en correspondeert met het eerst genoemde stuk in de inhoudsopgave. Boven aan deze folio is het slot van een akte die niet in zijn geheel is opgenomen en vervolgens doorgestreept. Dit geeft aan dat in ca. 1456 de voor die tijd ‘relevante’ stukken verzameld werden, gebonden en voorzien van foliering en inhoudsopgave. De soms oudere aanwezige foliering werd dan ook doorgestreept.
N.B. Uitwendige vorm: De katernen zijn in de 15e eeuw bij elkaar gebracht (wellicht dateert de aanduiding ‘diversorium’ van dat moment). Sommige afschriften zijn hergebruikt als minuten van uitgaande stukken. De stukken vormen geen doorlopende reeks. De katernen zijn gebonden zonder echte chronologische volgorde; soms, buiten de chronologie om, is er sprake van thematische of onderwerpsgewijze katernen. In veel gevallen betreft het oorspronkelijk losse bij elkaar gebonden stukken. Er is een oude nummering van de folio’s in Romeinse cijfers aangebracht (rechtsboven) en een latere nummering, ook in Romeinse cijfers (midden boven).
N.B. Uitwendige vorm: De stukken met de oude Romeinse foliering (rechtsboven) 89-149 ontbreken, terwijl zij wel worden genoemd in de inhoudsopgave (tussen f. 93v en 94 in potlood).
N.B. Uitwendige vorm: De folio’s 94-99v zijn niet in de inhoudsopgave opgenomen maar hebben de oude Romeinse nummering (rechtsboven): ‘noch CXLIII’
N.B. Uitwendige vorm: Folio 140 is een los stuk (minuut), toegevoegd tussen de oude Romeinse foliering CLXXXIII en CLXXXIIII.
N.B. Uitwendige vorm: Op f. 157-162 is de oude Romeinse foliëring doorgestreept en aangepast voor de rest van de band. Dit betekent wellicht dat dit laatste gedeelte in de tijd dat het vorige gedeelte bij elkaar werd gebracht als apart deel bestond en pas later toegevoegd werd. De oude foliering van CXLIIII tot CXLIX werd CC tot CCVI.
N.B. Uitwendige vorm: Vanaf f. 163 gaat de nieuwe Romeinse foliering (midden boven) door (CCVII etc.)
N.B. Uitwendige vorm: Folio 167 is een los stuk, toegevoegd onder dezelfde nummering als het stuk daarvoor: CCXa.
N.B. Uitwendige vorm: Op f. 186-189 is de oude foliering doorgestreept en vervangen door een nieuwe.
- f. I-X: inhoudsopgave. Niet alle stukken zijn in de inhoudsopgave opgenomen
218-1 Bisschoppen van Utrecht
Inventaris
1. Algemeen
1.2. Diversoria, algemene correspondentie en minuten van akten
8 (Eerste) Registre diversorial Rodolphi van Diepholt, verzameling afschriften van uitgegane akten voornamelijk van postulaat en later bisschop Rudolf van Diepholt en van ingekomen akten en brieven, alsmede andere administratieve stukken over de periode 1308-1449. 1 band
- f. I-X: inhoudsopgave. Niet alle stukken zijn in de inhoudsopgave opgenomen
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlagen
1. Concordantie op Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht door S. Muller Fz. (Utrecht 1906)
Erfgoedstuk
2. Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1025-1580
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Bisschoppen van Utrecht (723) 1025-1580
Auteur:
C. Dekker† en S.L.J. Maarschalkerweerd-Dechamps
Datering toegang:
2007
Datering bewerking:
2017
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
973 charters; 7,78 m zuurvrije dozen
Rubrieken: