Uw zoekacties: Bisschoppen van Utrecht

218-1 Bisschoppen van Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van het archief en de bewerking
Verantwoording van de nabewerking
Inventaris
1. Algemeen
1.1. Cartularia
218-1 Bisschoppen van Utrecht
Inventaris
1. Algemeen
1.1.
Cartularia
NB:
N.B. Toelichting: In de cartularia zijn oorkonden afgeschreven die rechtstitels bevatten van de Utrechtse kerk en de bisschop als hoofd daarvan. Het oudste cartularium, het zogenaamde Cartularium van Radbod, is verloren. Het was in gedeelten tot stand gekomen. Het oudste gedeelte, bevattende 10 oorkonden, in 914 door bisschop Radbod voorgelegd aan de keizer ter bekoming van een bevestigingsoorkonde, was waarschijnlijk al samengesteld voor of in 896. Het is aangevuld tot 953 en bevatte tevens een goederenlijst van de Utrechtse kerk. Het oudste bewaarde afschrift van het Cartularium van Radbod met goederenlijst uit de late 11e eeuw bevond zich eertijds in de abdij van Egmond en berust thans in de British Library te Londen (ms. Cotton Tiberius C XI). Een afschrift van een eeuw later, aangevuld met oorkonden uit de periode 936-1145, is het eerste cartularium dat gebonden is in het Liber donationum imperialium, hier inv.nr. 1 (a). Een afschrift van dit eerste cartularium uit het begin van de 13e eeuw is beschreven onder inv.nr. 2.
N.B. Uitgave: De oorkonden in de verschillende cartularia en de goederenlijst zijn gepubliceerd door S. Muller Fz., Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht (Den Haag 1892; Werken Historisch Genootschap, 3e reeks, 3), waarin ook een diplomatische studie over de cartularia. Naderhand zijn de oorkonden ook en beter uitgegeven in verschillende oorkondenboeken, de goederenlijst in: P.A Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas (Hilversum 1987; Hollandse Studiën, 19), bijlage III. Een meer recente diplomatische studie over het oudste cartularium is van dezelfde auteur, ‘Het cartularium van Radbod’, in: D.P. Blok e.a. (ed.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer (...) (Amsterdam 1998) 231-264, en in: P.A. Henderikx, Land, water en bewoning (Hilversum 2001) 241-273.
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlagen
1. Concordantie op Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht door S. Muller Fz. (Utrecht 1906)
Erfgoedstuk
2. Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1025-1580
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Bisschoppen van Utrecht (723) 1025-1580
Auteur:
C. Dekker† en S.L.J. Maarschalkerweerd-Dechamps
Datering toegang:
2007
Datering bewerking:
2017
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
973 charters; 7,78 m zuurvrije dozen
Rubrieken: