Uw zoekacties: Gerecht Zuilen en Swesereng, gerecht Oostwaard, de gemeente ...

707 Gerecht Zuilen en Swesereng, gerecht Oostwaard, de gemeente Zuilen en de gemeenschapsraad voor Zuilen ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het verleden van Zuilen c.s
De archieven van Zuilen c.s
Literatuur
Bijlagen
Bijlage I: Objectdossiers inzake bouw- en verbouwingsvergunningen, alfabetisch-numeriek op straatnaam/huisnummer geordend
N.B. Vervalt. Opgenomen in de serie bouwvergunningen en bouwtekeningen van de gemeente Utrecht over 1910-1953 onder de nrs. 12181-12829. Deze serie is toegankelijk aan de hand van de Lijst van bouwtekeningen 1910-1953.
Bijlage II: Lijsten van burgemeesters en wethouders
Bijlage III: De bevolking van de gemeente Zuilen van 1811-1900
Bijlage IV (C): Concordantie op de inventaris van de dossiers van de gemeente Zuilen volgens de code van de vereniging van nederlandse gemeenten (inv.nrs. 311-313)
Bijlage IV (D): Concordantie op de inventaris van de dossiers van de gemeenschapsraad voor Zuilen volgens de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Inv.nr. 2703)
Bijlage IV (E): Concordantie op de retroacta van de burgerlijke stand

Kenmerken

Datering:
1611-1964
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van het gerecht Zuilen en Swesering, het gerecht Oostwaard en de gemeente Zuilen 1611-1953 en de gemeenschapsraad voor Zuilen 1954-1964
Auteur:
J.A.C. Mathijssen
Datering toegang:
1985
Notabene:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Openbaarheid:
Beperking van openbaarheid van 50 jaar voor inv.nrs. 378, 1330, 1331-1378, 1419, 1553, 1589, 1591, 2135, 2136-2137, 2177, 2195, 2446 en 2726. Beperking van openbaarheid van 75 jaar voor inv.nr. 2430-a. Raadpleging van niet-openbare archiefbescheiden slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de Gemeentearchivaris van Utrecht
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
121,35 m zuurvrije dozen
Bijzonderheden:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Rubrieken:
Thema trefwoorden: