Uw zoekacties: Demka Staalfabrieken te Utrecht
x850 Demka Staalfabrieken te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

850 Demka Staalfabrieken te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Geschiedenis van het bedrijf
Lotgevallen van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
850 Demka Staalfabrieken te Utrecht
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Het Utrechts Archief
Het archief is in 2007-2008 bewerkt door Wilma Koolen en Ingrid Kolen van Archiefburo Voorzee BV. Zij troffen het archief aan geborgen in archiefdozen, grote dozen en verhuisdozen. De correspondentieseries van de directeuren waren geordend volgens een eigen rubriekencode, waarbij op jaar onderwerpsomslagen worden aangemaakt. Van de serie registers en van de inhoud van de grote dozen waren plaatsingslijsten voorhanden, welke echter niet geheel overeenkwamen met de inhoud. Van een deel van het archief was geen enkele toegang voorhanden.
Bij de definitieve inventarisatie is de oorspronkelijke ordening, voor zover men daar van kan spreken, verlaten en is gekozen voor een meer logische, op het bewaararchief afgestemde ordening. In samenspraak met Het Utrechts Archief is gekozen voor een archiefschema voor bedrijfsarchieven, dat is aangepast aan de onderwerpen die in het Demka-archief voorkomen.
Het archief van Demka Staalfabrieken BV vangt aan in 1902. In dat jaar wordt begonnen met de productie van staal in het bedrijf van J. M. de Muinck Keizer in Martenshoek. Het archief eindigt in 1983 met de sluiting van Demka. In het archief is een splitsing aangebracht in het jaar 1917. In 1917 werd het familiebedrijf omge-zet in een vennootschap.
Er is een apart hoofdstuk gereserveerd voor documentatie in de vorm van foto's, films en objecten. Een aantal foto's en films, als ook ingebonden exemplaren van de "Demka Bode”, het personeelsblad van Demka, zijn een langdurige bruikleen van Corus (rechtsopvolger van Hoogovens). Het gaat om de inventarisnummers 1577-1581, 1941-2001 en 2020-2023.
Tot het Demka-archief behoren tevens een aantal gedeponeerde archieven, welke nauw gerelateerd zijn aan Demka Staalfabrieken BV en/of waarvan het secretariaat bij Demka berustte. Het gaat om de stukken betreffende of afkomstig van J.M. de Muinck Keizer en verwanten, en de archieven van sociale fondsen, pensioenfondsen en verenigingen voor het personeel. Tot de gedeponeerde archieven behoren ook de archiefjes van twee exploitatiemaatschappijen op het gebied van onroerend goed en het secretariaatsarchief van de Metaalbond, werkgeversvakbond in de metaalnijverheid afdeling Utrecht.
De omvang het archief was oorspronkelijk 163 strekkende meters. Daar kwam 2 m¹ bij aan in bewaring gegeven documentatie van Corus (rechtsopvolger Hoog-ovens). Het van oorsprong aparte archiefje met stukken betreffende of afkomstig van J.M. de Muinck Keizer en verwanten, met een omvang van 0,6 m¹, is in samen-hang met het bedrijfsarchief geïnventariseerd. Na schoning en inventarisatie be-draagt de omvang van het archief 74 m¹.
Uit het Demka-archief is 90 m¹ voor vernietiging geselecteerd. Bij de selectie op vernietiging is gebruik gemaakt van de bewaarlijst voor bedrijfsarchieven Bewaar-termijnen in een Bedrijfsarchief (1998). Waar mogelijk is op categorieniveau geselec-teerd. Daarnaast bevatte het archief erg veel dubbelen, concepten en kladstukken, die ten dele op stuksniveau zijn geschoond.
De uiterlijke vorm is bijna altijd een omslag. Als dit het geval is staat de uiterlijke vorm niet vermeld. In alle andere gevallen is deze wel expliciet aangegeven. Het merendeel van de delen is van groot formaat.
Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geldt een extra openbaarheidsbeperking voor inv.nr. 1451 tot het jaar 2019, voor inv.nr. 1519a tot het jaar 2046 en voor inv.nrs. 2098 en 2099 tot het jaar 2037. Ontheffing van deze openbaarheidsbeperkingen kan alleen worden gegeven na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchi-varis. Tevens geldt er een openbaringsbeperking voor de inv.nrs. 266, 304-317 en 429-443: ingeval van publicatie van de inhoud van deze nummers en over het beleid van Hoogovens in het algemeen, dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de afdeling Public Relations van Corus.
Deze inventaris is mede mogelijk gemaakt met een geldelijke bijdrage uit het pro-gramma Vrede van Utrecht, een gezamenlijk initiatief van gemeente en provincie Utrecht.
Utrecht, 2008
Floortje Tuinstra
Inventaris
Bijlagen
Lijst van opeenvolgende namen van het bedrijf
Lijst van directeuren
Lijst van voornaamste producten
Organisatieschema Koninklijke Demka Staalfabrieken tot 1965
Kenmerken
Datering:
1902-1983
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Demka Staalfabrieken BV te Utrecht (1886) 1902-1983 (1984)
Auteur:
W. Koolen en I. Kolen, bewerkt en van een inleiding voorzien door F. Tuinstra
Datering toegang:
2008
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 50 jaar zijn uitsluitend ter inzage na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris. Inv.nrs. 1577-1581, 1941-2001 en 2020-2023 zijn na 20 jaar openbaar. Inv.nrs. 6, 304-311, 313-317, 429-443 zijn alleen ter inzage na ondertekening van een verklaring dat bij publicatie hieruit vooraf toestemming wordt gevraagd aan de afdeling Public Relations van Corus. Vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn inv.nrs. 1451, 1519-a en 2098-2099 en 1451 beperkt openbaar tot 100 jaar na de jongste geboortedatum. Eerdere inzage van niet-openbare stukken is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris
Rechtstitel:
Schenking (van een niet overheidsarchief)
Omvang:
75 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS