Uw zoekacties: Stichting psychiatrie Willem Arntsz Midden-Nederland
x813-2 Stichting psychiatrie Willem Arntsz Midden-Nederland ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

813-2 Stichting psychiatrie Willem Arntsz Midden-Nederland ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de instelling
sluiten
813-2 Stichting psychiatrie Willem Arntsz Midden-Nederland
Inleiding
Geschiedenis van de instelling
Organisatie: Het Utrechts Archief
De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting gaat terug tot 1461 en is beschreven in diverse boeken en jubileumuitgaven. De oprichter van de stichting was Willem Arntsz. Hij wordt beschreven als een buitengewoon vroom man die zijn tijd ver vooruit was. In 1461, op het hoogtepunt van de heksenjachten, nam hij het initiatief tot het oprichten van een "huus tot behoeff der armen, ellendighen, dollen menschen". Het toenmalige stadsbestuur van Utrecht stelde zich achter dit initiatief. Tot 1928 heette de instelling stichting het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, in 1928 werd de naam gewijzigd in Willem Arntsz Stichting.
Tot halverwege 1989 was er sprake van een zogenaamde B3-instelling, waaraan naast de Willem Arntsz Stichting ook deelnamen de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Per 1 augustus 1989 vond er een statuswijziging plaats, waarbij de gemeente en provincie zich terugtrokken en de Willem Arntsz Stichting in plaats van een overheidsinstelling een particuliere stichting werd, die voortaan viel onder de CAO voor het Ziekenhuiswezen en aangesloten was bij het pensioenfonds PGGM.
In 1982 omvatte de Willem Arntsz Stichting zes hoofdafdelingen (lees: instellingen) voor klinische en ambulante geestelijke gezondheidszorg en voor zwakzinnigenzorg, te weten:
- Willem Arntsz Huis, psychiatrisch ziekenhuis te Utrecht
- Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling (IPD) te Utrecht
- Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD) voor midden en westelijk Utrecht
- Psycho-Medisch Streekcentrum Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder
- Dennendal, zwakzinnigeninrichting te Den Dolder
- Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, instelling voor forensische psychiatrie te Utrecht.
De Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD) voor midden en westelijk Utrecht is sinds 1 januari 1983 onderdeel van de Riagg Westelijk Utrecht. Het psychiatrisch verpleeghuis De Windehof te Bilthoven was geen zelfstandige hoofdafdeling, doch ressorteerde onder de bestuurscommissie en directie van de Willem Arntsz Hoeve.
Het bestuur van de Willem Arntsz Stichting bestaat uit zeven leden en functioneert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als team. Naast de normale bestuursfuncties van voorzitter en vice-voorzitter hebben de verschillende bestuursleden aparte aandachtsgebieden, zoals patiëntenbelangen, personeelsbeleid, financiën, regionale aspecten en bestuurlijk-organisatorische zaken.
In 1982 krijgt de Willem Arntsz Stichting een andere bestuursstructuur. Er vindt een belangrijke statutenwijziging plaats. Het stichtingsbestuur wordt een "raad van commissarissen" en het werkoverleg van directeuren een "raad van bestuur". Ten behoeve van elk van de hoofdafdelingen functioneert nu bestuurscommissie, die uit vier à zes personen bestaat. De Dr. Henri van der Hoeven Kliniek kende al langer een bestuurscommissie.
De verhouding tussen bestuur en bestuurscommissie is geregeld in de statuten en een reglement. Het bestuur delegeert een groot aantal van haar taken en bevoegdheden ten aanzien van een hoofdafdeling aan de bestuurscommissie, maar draagt zelf de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de rechtspersoon Willem Arntsz Stichting en de daaronder ressorterende instellingen.
Het centraal bureau ondersteunt het bestuur, de bestuurscommissies en de directies in hun diverse verantwoordelijkheden. De decentralisatie in 1984 resulteerde in de integratie van een afgeslankt centraal bureau en het bestuurssecretariaat tot een bestuursbureau. Dit had tot gevolg dat er voortaan minder werkzaamheden centraal verricht worden. Deze werkzaamheden worden nu door de hoofdafdelingen zelf gedaan.
Iedere hoofdafdeling, met uitzondering van het Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling, heeft een eigen ondernemingsraad. In de centrale ondernemingsraad (COR) zijn alle hoofdafdelingen en het bestuursbureau vertegenwoordigd.
Willem Arntsz Huis
Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling
Sociaal-Psychiatrische Dienst
Psycho-Medisch Streekcentrum Willem Arntsz Hoeve
Dennendal
Dr. Henri van der Hoeven Kliniek
Belangrijkste ontwikkelingen
Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1958) 1982-1991 (1992)
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Willem Arntsz stichting, vanaf 1991 Stichting psychiatrie Willem Arntsz Midden-Nederland te Utrecht (1958) 1982-1991 (1992)
Auteur:
Archiefburo Voorzee, W. Koolen
Datering toegang:
2004 / 2006
Openbaarheid:
Inv.nrs. 224-232 zijn tot 2200 niet openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
11,7 m oude verpakking
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS