Uw zoekacties: N.V. Tivoli te Utrecht
x774 N.V. Tivoli te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

774 N.V. Tivoli te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis
Bestuur
774 N.V. Tivoli te Utrecht
Inleiding
Bestuur
Organisatie: Het Utrechts Archief
Op 13 november 1880 werd de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Park Tivoli opgericht, die tot doel had "het te Utrecht gevestigde Park Tivoli met al zijne aanhoorigheden in te richten tot een ontspanningsoord en als zoodanig te exploiteren" *  . Het beheer van de vennootschap werd opgedragen aan een Raad van Bestuur, bestaande uit 20 leden. Bij de statutenwijziging van 1890 *  werd de mogelijkheid geopend het aantal leden te verminderen: de Raad van Bestuur zou voortaan bestaan uit minstens 16 en hoogstens 20 leden. Een vierde van de leden trad jaarlijks volgens een rooster af. De vergaderingen vonden plaats, wanneer dit noodzakelijk werd geacht of wanneer vijf van de leden dit schriftelijk wensten.
De Raad van Bestuur moest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden kiezen, die het Uitvoerend Bestuur zouden vormen. Het Uitvoerend Bestuur werd belast met de dagelijkse leiding, d.w.z. het engageren van orkesten en gezelschappen, het geven van feesten e.d., het houden van toezicht op de exploitatie van de buffetten, het aanstellen, ontslaan en bezoldigen van de personeelsleden, enz. De leden van het Uitvoerend Bestuur werden steeds voor een jaar benoemd. De vergaderingen moesten zoveel mogelijk eens per week plaatsvinden.
Jaarlijks werd in maart of april een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders konden door de Raad van Bestuur worden belegd, als dit noodzakelijk werd geacht of als 20 aandeelhouders dit verlangden.
Op 6 december 1951 besloot de gemeenteraad van Utrecht de aandelen van de N.V. over te nemen; dit besluit werd in 1952 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Op 12 september 1952 nam in een buitengewone vergadering van aandeelhouders burgemeester De Ranitz Tivoli namens de gemeente officieel over *  . De statuten werden gewijzigd en de naam van de vennootschap werd veranderd in N.V. Tivoli *  . De oude Raad van Bestuur en het Uitvoerend Bestuur traden af. De nieuwe Raad van Bestuur bestond uit zes leden, die door de algemene vergadering van aandeelhouders werden benoemd. Het Uitvoerend Bestuur kwam te vervallen; veel van de taken van het Uitvoerend Bestuur werden overgenomen door de directeur. Tot leden van het nieuwe bestuur werden benoemd de burgemeester, Jhr. Mr. C.J.A. de Ranitz, de wethouders Dr. J. de Mooij, J.G. Winkel en H. van der Vlist en de heren Mr. G.P. van Tienhoven en Mr. D. Schuitemaker. De vergaderingen van aandeelhouders werden in het vervolg gehouden door slechts drie personen: de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van de gemeenteraad.
Personeel
Archief
Addendum
Addendum (2)
Literatuuropgave
Bijlagen
Lijsten van de in het archief van de N.V. Tivoli aangetroffen tekeningen en foto's, opgenomen in inv.nr. 467
Kenmerken
Datering:
1880-1981
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de N.V. Tivoli te Utrecht voorheen N.V. Maatschappij tot exploitatie van het park Tivoli te Utrecht 1880-1981
Auteur:
J.N. van der Meulen
Datering toegang:
1982
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 50 jaar die vertrouwelijke gegevens bevatten slechts ter inzage na toestemming van de directeur van het Utrechts Archief
Rechtstitel:
Het archiefblok bevat archiefbescheiden met verschillende rechtstitels
Omvang:
15,72 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS