Uw zoekacties: Generale deputaten voor de zending
x73 Generale deputaten voor de zending ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

73 Generale deputaten voor de zending ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis en organisatie
73 Generale deputaten voor de zending
Inleiding
Geschiedenis en organisatie
Organisatie: Het Utrechts Archief
In de strijd tegen het modernisme in de 19e eeuwse Nederlandse Hervormde Kerk zijn twee richtingen te onderscheiden. Enerzijds ontstaan er groepen die zich aan de kerk onttrekken en teruggrijpen naar de Nederlandse gereformeerde belijdenisgeschriften en de Dordtse Kerkorde (1618-1619), om vervolgens op deze grondslag hun kerkelijk leven voort te bouwen. Belangrijk in dit verband zijn de kerken voortgekomen uit de Afscheiding (1834) en uit de Doleantie (1886). Door de vereniging van deze beide kerkgroepen ontstaan in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Anderen echter zetten hun strijd voor kerkherstel voort binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. In aristocratische kringen openbaart zich de Réveilbeweging die, hoewel internationaal van reikwijdte, in Nederland vooral de Nederlandse Hervormde Kerk wil wijzen op haar plichten tot behoud van de christelijke samenleving. De verenigingen en instellingen voor werken van barmhartigheid, evangelisatie en zending die de Christelijke Vrienden in het leven roepen, hebben derhalve veelal het karakter van noodhulp, welke voortduurt totdat de kerk haar verantwoordelijkheid ten volle op zich zal nemen. Tegen deze achtergrond moet ook de oprichting van de Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging worden gezien: een vereniging met als hoofddoel het bewerkstelligen van kerkelijke zending.
Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging (NGZV)
Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk
Generale Deputaten voor de Zending onder Heidenen en Mohammedanen
Archief
Bewerkingsgeschiedenis
Bijlagen
1. Lijst van leden van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereeniging
N.B. De vergaderingen werden dikwijls bezocht door adviserende leden, leden van het bestuur van de afdeling Amsterdam en door de NGZV-agenten in het land.
2. Lijst van leden van de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk, 1861-1892
3. Lijst van professoren van de Theologische School te Kampen
4. Lijst van Deputaten voor de zending onder Heidenen en Mohammedanen
N.B. Uit Jaarboeken ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1892-1943.
5. Lijst van quaestores missionis
6. Lijst van zendende kerken en hun zendingsterreinen
N.B. Solo = Soerakarta
Lijst van zendingsarbeiders in dienst van de ngzv, de zendingscommissie der christelijke gereformeerde kerk en generale deputaten voor de zending onder heidenen en mohammedanen (1861-1946)
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1859-1946
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de generale deputaten voor de zending onder de heidenen en mohammedanen van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1859-1946
Auteur:
F. Rozemond
Datering toegang:
1989
Datering bewerking:
2012
Openbaarheid:
Inv.nr. 741 is na 50 jaar openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
9,68 m oude verpakking
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS