Uw zoekacties: Huis Koddestein te Maartensdijk
x29-17 Huis Koddestein te Maartensdijk ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

29-17 Huis Koddestein te Maartensdijk ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Kleine archieven van heerlijkheden en huizen in de provincie Utrecht
29-17 Huis Koddestein te Maartensdijk
Inleiding
Kleine archieven van heerlijkheden en huizen in de provincie Utrecht
Organisatie: Het Utrechts Archief
Het Rijksarchief in Utrecht bevat meer archieven van heerlijkheden en huizen dan in deze bundel inventarissen worden beschreven. De hier opgenomen inventarissen betreffend uitsluitend kleine archieven. Een eenheidsprincipe dat vrij primitief aandoet, maar zijn reden vindt in de praktijk van het archiefbeheer. De ervaring leert dat archieven van een redelijke omvang sneller worden geïnventariseerd en dat publicatie van inventarissen van zulke archieven meer vanzelfsprekend schijnt dan wanneer het om hele kleine archieven of fragment-archieven gaat. Worden de laatste al geïnventariseerd dat geschiedt dit meestal globaal, de inventarissen zijn in de regel niet uniform en bereiken zelden een verder stadium dan het getypte. De archiefjes zelf staan meestal verspreid in het depot en het bij elkaar houden van de stukken - vooral als er charters, kaarten en tekeningen toe behoren, die op verschillende plaatsen geborgen plegen te worden - raakt na verloop van tijd vaak in het ongerede. Deze praktische overwegingen hebben er toe geleid dat wij een "fonds" van kleine archiefjes van heerlijkheden en huizen hebben gevormd, dat in het depot één geheel vormt en in één inventarissenbundel is beschreven. Wij koesteren geen illusie dat dit geheel afgerond is, want nieuwe deponeringen zullen tegemoet worden gezien, maar met publicatie van de inventarissen te wachten op volledigheid, is onverantwoord ten opzichte van de onderzoekers, die deze tot nu toe meestal ongeïnventariseerde archiefjes noodgedwongen bijna steeds buiten beschouwing hebben moeten laten
De hier beschreven archiefjes zijn alle kleiner dan één strekkende meter planklengte, in sommige gevallen is het waarschijnlijk dat ze vrij volledig zijn, in andere is het duidelijk dat veel verloren is gegaan. Enkele archiefjes zijn slechts fragmenten, soms van nog bestaande maar elders berustende grotere archieven. Voor zover het ons bekend is waar de resterende stukken berusten, hebben wij dat vermeld. Ten aanzien van de huizen Den Ham en Nijenrode hebben wij een inventaris van de bij de eigenaars berustende stukken kunnen toevoegen.
Over het algemeen zijn de hier beschreven archivalia weinig gebruikt. Een uitzondering vormt het heerlijkheidsarchief Oostbroek en De Bilt c.a., waarnaar veelvuldig wordt geciteerd in het werd van P.H. Damsté, Oostbroek en De Bilt c.a. De geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid, Zutphen 1978. Om die reden hebben wij aan de inventaris van dit archief een concordantie toegevoegd op de door Damsté aangehaalde voorlopige nummering.
Wij hebben er van afgezien de 46 inventarissen van een inleiding te voorzien betreffende de geschiedenis van het huis of de heerlijkheid en de bezitters daarvan. Het vele werk dat daaraan gewijd zou worden, zou zijn doel voorbijschieten. Met enig zoeken kan de geïnteresseerde zijn weg vinden via de Bibliografie van de geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1963, 3 dln, Utrecht 1967 (gestenc.); E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche ridderhofsteden en heerlijkheden, 2 dln, Den Haag 1909-1912; J.D.M. Bardet, Kastelenboek Provincie Utrecht, Bussum 1975, en andere algemene werken.
Bij de inventarissen van de heerlijkheden hebben wij een situatieschets van de onderhavige heerlijkheid in het geheel van de provincie Utrecht toegevoegd, bij de inventarissen van de huizen een uittreksel uit het minuutplan van het kadaster, dat het huis aangeeft en het in 1832 daartoe behorende grondbezit. Alleen bij het huis Postwijk is de situatie in 1865, bij het huis Meyenhage die in 1882 en bij het huis De Varenkamp die uit ca. 1920 weergegeven. De situatietekeningen zijn alle van de hand van H. de Lanoy Meijer.
Huis Koddestein te Maartensdijk
Bewerkingsgeschiedenis
Inventaris
Bijlage
Uittreksel uit het minuutplan van het kadaster met betrekking tot het huis Koddestein te Maartensdijk
thumbnail
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1699-1787
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van huis Koddestein te Maartensdijk 1699-1787
Auteur:
C. Dekker en G. Ruitenberg
Datering toegang:
1980
Datering bewerking:
2010
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
De rechtstitel is (nog) onbekend
Omvang:
0,17 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS