Uw zoekacties: Inspectie der domeinen te Utrecht
x238 Inspectie der domeinen te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

238 Inspectie der domeinen te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Inspectie der domeinen te Utrecht
Archief en inventarisatie
238 Inspectie der domeinen te Utrecht
Inleiding
Archief en inventarisatie
Organisatie: Het Utrechts Archief
De archieven van de bestaande 17 inspecties gingen gedeeltelijk over naar de nieuw gevormde inspecties. Gedeeltelijk, omdat ruimtegebrek de oorzaak er van was dat semi-statische archiefgedeelten opgeslagen werden in het archiefdepot van het Ministerie van Financiën.
De akten van aankoop, aangeduid met de letter N, en andere verwervingstitels van onroerende goederen zijn niet overgedragen en bevinden zich nog in de dossiers bij de in 1970 ontstane inspecties.
In 1968 kwam er een omwerking van het registratiesysteem door invoering van een andere classificatie die voor alle inspecties gold. De archiefbescheiden werden nu systematisch op classificatienummer opgeborgen.
De archieven kwamen in de periode 1985-1986 deels uit de depot van het Ministerie van Financiën, deels uit de Rijksarchieven en deels van de huidige inspecties naar de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten om geselecteerd en geïnventariseerd te worden.
Het bewerkte archief beslaat de periode 1940-1969. Het archief werd gevormd onder verantwoordelijkheid van de inspecteurs der Domeinen en door haar registratuur verzorgd. De begindatum is gebaseerd op een verandering van de organisatie, het jaar waarin de inspectie gevormd werd uit kantoren van de Directies der Registratie en Domeinen. Dit vond plaats in de periode 1930-1946. Als einddatum is het jaar genomen waarin de 17 inspecties door reorganisatie tot 6 inspecties werden gereduceerd. Bij de bewerking van de archieven is voor alle 17 inspecties hetzelfde archiefschema aangehouden. Dit schema is terug te vinden in de inhoudsopgave. De leggers zijn als volgt gerangschikt:
- Leggers van het domein van Defensie;
- Leggers der wegen;
- Leggers der vaarten, veren en havens;
- Leggers der corporele goederen;
- Leggers der incorporele goederen
- Leggers der vicariën, beneficiën en praebenden;
- Leggers der onbeheerde nalatenschappen;
- Leggers der lasten.
Er kunnen drie 'generaties' leggers aangetroffen worden. Leggers die in 1863 werden aangelegd, leggers uit de periode 1864-1935 en leggers uit de periode na 1935. In 1935 werd opdracht gegeven tot het aanleggen van geheel nieuwe leggers en de overboeking van de leggerartikelen uit de oude leggers.
De Inspecties der Domeinen deelden hun correspondentie betreffende de taakuitvoering en de bijbehorende akten in acht afdelingen in. Niet bij alle inspecties zijn tekeningen aangetroffen. De achtste afdeling genaamd 'Alle andere akten en bescheiden' werd weer onderverdeeld in onderwerpen. Zie 'aanwijzingen voor de gebruiker'.
De serie correspondentie en akten werd opgeborgen in een aantal categorieën, die overeenkwamen met de voorgeschreven indeling van de achtste afdeling. Binnen deze serie kregen correspondentie en akten een letter voor het onderwerp en een nummer, bepaald door de datum van binnenkomst.
In de inventaris is bij de rangschikking van de beschrijvingen de alfabetische volgorde van de onderwerpsletters aangehouden, conform de oude ordening. DE toegangen, zoals domeininventarissen, agenda's, indices en leggers zijn als toegang op de stukken te gebruiken. Leggers van de voormalige ontvangstkantoren zijn alleen dan in de inventaris opgenomen, indien de registratie van objecten werd voortgezet in de legger van het opgeheven ontvangstkantoor. De stukken voor de cesuur werden teruggestuurd naar het Rijksarchief in de provincie. De stukken na de cesuur werden gestuurd naar het Ministerie van Financiën. Het archief van de Inspectie Utrecht is overgedragen aan het Rijksarchief te Utrecht.
Het aangeboden archief omvatte 60 meter waarvan 13 meter is afgescheiden zijnde archief dat buiten de cesuur viel. Vernietigd is 33,1 meter op grond van incidentele vernietiging, machtiging 18-2-1986 nummer CD/RAI/1986/40. Bewaard bleef 13,9 meter.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Geraadpleegde bronnen en literatuur
Kenmerken
Datering:
(1937) 1940-1969
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de inspektie der domeinen te Utrecht (1937) 1940-1969 ressorterend onder de direktie der domeinen van het Ministerie van Financiën
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Datering toegang:
1989
Notabene:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
14,22 m oude verpakking
Bijzonderheden:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS