Uw zoekacties: Bisschoppen van Utrecht

218-1 Bisschoppen van Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van het archief en de bewerking
Verantwoording van de nabewerking
Inventaris
1. Algemeen
1.3. Registers van aanstelling van kerkelijke en wereldlijke functionarissen
30 Register van akten van aanstelling van ambtenaren in het Neder- en Oversticht en kerkelijke functionarissen in het diocees en van verslagen van het sluiten van rekeningen, door bisschop Frederik van Baden, alsmede van andere akten, 1496-1515 i
218-1 Bisschoppen van Utrecht
Inventaris
1. Algemeen
1.3. Registers van aanstelling van kerkelijke en wereldlijke functionarissen
30
Register van akten van aanstelling van ambtenaren in het Neder- en Oversticht en kerkelijke functionarissen in het diocees en van verslagen van het sluiten van rekeningen, door bisschop Frederik van Baden, alsmede van andere akten, 1496-1515
Datering:
1496-1515
Reden geen uitleen:
Het stuk is digitaal beschikbaar
NB:
N.B. Inhoud/datum: In de 19e eeuw is achterin een index aangebracht.
N.B. Uitwendige vorm: Er bestaat eenzelfde register qua inhoud, maar met meer folio’s en een eigentijdse inhoudsopgave, dat nog voorkomt in de inventaris van Muller Fz. uit 1906, maar later is overgebracht naar het Rijksarchief in Zwolle, thans Historisch Centrum Overijssel. Het is in 1872 uitgegeven als Officiatorum Frederici de Baden, 1496-1516 door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
N.B. Uitwendige vorm: Het exemplaar in Overijssel is opgesteld met het Utrechtse exemplaar als basis. Op een bepaald moment, waarschijnlijk om praktische redenen van toegankelijkheid voor de administratie, is er behoefte gevoeld aan een nieuw exemplaar met de oorspronkelijke akten en nieuwe akten (met bijwerkingen in de oude), waardoor het exemplaar dat thans in Zwolle berust een flink aantal akten bevat, die niet in het Utrechtse exemplaar waren opgenomen en ongeveer een dubbel aantal folio’s groot is. Het gold blijkbaar als het officiële exemplaar, want in het register van bisschop Filips van Bourgondië (inv.nr. 31) wordt er naar verwezen. In het Utrechtse exemplaar gaan de inschrijvingen tot 1504 en bijschrijvingen tot 1515, in het Overijsselse exemplaar tot 1516.
Omvang:
1 band

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlagen
1. Concordantie op Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht door S. Muller Fz. (Utrecht 1906)
Erfgoedstuk
2. Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1025-1580
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Bisschoppen van Utrecht (723) 1025-1580
Auteur:
C. Dekker† en S.L.J. Maarschalkerweerd-Dechamps
Datering toegang:
2007
Datering bewerking:
2017
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
973 charters; 7,78 m zuurvrije dozen
Rubrieken: