Uw zoekacties: Orde van advocaten
x211 Orde van advocaten ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

211 Orde van advocaten ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis
211 Orde van advocaten
Inleiding
Geschiedenis
Organisatie: Het Utrechts Archief
De Orde van Advocaten te Utrecht werd en wordt gevormd door alle advocaten die staan ingeschreven bij de rechtbank (tot 1875 bij het provinciaal gerechtshof) te Utrecht. *  Uit de leden van de Orde wordt jaarlijks de Raad van Toezicht gekozen. Voorzitter van de Raad van Toezicht en van de Orde is de Deken.
Vóór de invoering van de Advocatenwet in 1952 had de Raad van Toezicht formeel geen bestuurlijke functie ten opzichte van de Orde. Onder het tot dan toe geldende Reglement III van orde en discipline voor Advocaten en Procureurs, vanwege de Wet op de Rechterlijke Organisatie ingesteld bij KB van 14 september 1838 (Staatsblad no. 36), heette de Raad nog voluit Raad van Toezicht en Discipline. Haar hoofdtaak lag in de tuchtrechtsspraak. Zij was belast met de zorg voor de eer van de stand der advocaten, het toezicht op het handelen van advocaten en het weren en beteugelen van inbreuken en misslagen. Daarnaast droeg zij leden voor ten behoeve van het Bureau van Consultatie en van de Raad van Rechtsbijstand in strafzaken, beide instellingen voor kosteloze rechtsbijstand voor on- en minvermogenden in respectievelijk burgerlijke zaken en strafzaken. De orde zelf had naar de letter van het reglement geen andere functie dan het eenmaal per jaar uit haar midden voordragen, in later jaren kiezen, van leden van de Raad van Toezicht en Discipline. * 
In de praktijk werden er op de jaarvergaderingen ook wel andere zaken besproken. Sinds de invoering van een huishoudelijk reglement in 1917 stonden rekeningen, begrotingen en jaarverslagen op de agenda. Maar eigenlijk bestond er ook behoefte aan een gremium dat de belangen van advocaten in het algemeen kon behartigen en iets positiefs tot stand kon brengen, met name op het gebied van deskundigheidsbevordering. Bij een wijziging van het Reglement III in 1929 werd aan de Raden van Toezicht en Discipline dan ook een bevoegdheid toegekend tot het nemen van maatregelen om een behoorlijke uitoefening van de praktijk door jonge advocaten bevorderen. In de jaren dertig hield en organiseerde de Deken met dit doel regelmatig lezingen voor beginnende advocaten. Over belangrijke onderwerpen die voor iedereen van belang waren om te weten stuurde de Raad van Toezicht en Discipline aan alle leden van de Orde circulaires rond. Eind jaren veertig kwam in de jaarlijkse ordevergaderingen naar voren dat er tevens behoefte was aan activiteiten met een meer samenbindend karakter, ook bij oudere advocaten. Van de Raad van Toezicht kon echter op dat gebied niet veel gevraagd worden vanwege de zware belasting met de tuchtrechtspraak en het feit dat het niet haar wettelijke bevoegdheid was. Enkele leden richtten daarom in 1947 de vereniging “De Jonge Balie” op, alsmede de vereniging “De Utrechtse Balie”. De eerste bestaat nog steeds zelfstandig en kreeg vanaf het begin subsidie van de Raad van Toezicht en Discipline. De tweede had als voornaamste doel de uitgave van een mededelingenblad en hief zichzelf op toen de oprichting van een Mededelingenblad (onder auspiciën van de Raad van Toezicht en Discipline maar met een eigen redactiecommissie) bekend werd. * 
Naast behoefte aan meer binding binnen de eigen orde bestond er ook behoefte aan meer binding met de Orden van Advocaten in andere arrondissementen. De Dekens kwamen op eigen initiatief regelmatig bij elkaar om inzichten en ervaringen uit te wisselen, maar die bijeenkomsten hadden geen wettelijke basis.
Bij de invoering van de Advocatenwet in 1952 werd daarom de Nederlandse Orde van Advocaten ingesteld: een publiekrechtelijk lichaam met verordenende bevoegdheid en een overkoepelende functie. De naam van de plaatselijke raden werd verkort tot Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kreeg nu ook de bevoegdheid om op te komen voor de rechten en belangen van de advocaten. Expliciet werd nu ook haar functie van bestuur van de orde benoemd. * 
Tuchtrechtspraak
Archief
Kenmerken
Datering:
1938-1970
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de orde van advocaten te Utrecht 1838-1970
Auteur:
L. de Graaf en F. Tuinstra
Datering toegang:
1994 / 2006
Notabene:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Openbaarheid:
Om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de nummers 48-54, 56 en 63-95 niet openbaar, voor zover het jongste stuk jonger is dan 75 jaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
6,46 m zuurvrije dozen
Bijzonderheden:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS