Uw zoekacties: Gemeente Vreeswijk, dorpsbestuur
x1626 Gemeente Vreeswijk, dorpsbestuur ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1626 Gemeente Vreeswijk, dorpsbestuur ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De in deze inventaris opnieuw beschreven archiefstukken vormen het archief van het dorp Vreeswijk voor 1813. Reeds omstreeks 1890 verscheen de door Mr. R. Fruin Th.A.z. vervaardigde inventaris. De door hem toegepaste ordening van het archief heb ik gehandhaafd. In verband met de beperkte beschikbare tijd ontbreekt de zaken- en naamindex en zijn er nog geen nadere toegangen op de archiefstukken gemaakt (notulen!).
Nieuwegein, september 1981 C.J.H.M. van de Panne-van Deuren.
Inventaris
1. Vreeswijk 1582-1813
2. Het gein
4. Polders
Bijlagen
Verklaring der termen betreffende de belastingen
sluiten
1626 Gemeente Vreeswijk, dorpsbestuur
Bijlagen
Verklaring der termen betreffende de belastingen
Organisatie: Het Utrechts Archief
accijns: zie impost.
biljetgeld: zie (klein) zegel.
collectiefzegel: zie (klein) zegel.
consumptiegeld: belasting op gemaal, zegel, logiesgeld, geslacht, boter, zout, zeep, turf, koffie, thee, gedistilleerd en tabak.
dienstbodengeld: belasting op het houden van dienstboden.
dijkgeld: belasting tot onderhoud van de dijken.
familiegeld (hier): belasting op gezinnen, samenwonende broers en zusters, kostgangers in zoverre deze geen inwonende ambachtsgezellen waren.
gemaal: belasting op graan en bonen, die de ingezetenen vallende onder een bepaalde molen moesten betalen, (hier de molen van Jutphaas)
haardsteden-, oven- en fornuisgeld: belasting op stookplaatsen voor beroepsdoeleinden.
hoofdelijke omslag: zie omslag; alleen gemeentelijke belasting.
hoofdgeld: zie familiegeld.
hoorngeld: belasting op hoornvee.
huisgeld: belasting gebaseerd op en variërend naar de grootte van de woning.
impost: belasting op voorwerpen van gebruik.
liberale gift: tijdelijke verhoging van de belasting, bestaande uit een "vrijwillige" bijdrage der ingezetenen naar hun vermogen.
logiesgeld: belasting op bier en soms ook op azijn, die de ingezetenen alsmede de tappers en de brouwers moesten betalen.
morgental: belasting op het morgen (vlaktemaat). Het getal schatbare morgens land, waarop een gemeente gesteld is en waarover een belasting wordt opgeslagen.
omslag: belasting, naar rato hunner bezittingen, vermogens of inkomsten over de belastingschuldigen verdeeld.
ongeld: geld dat in de een of andere vorm als belasting wordt opgebracht.
oudschildgeld: belasting gebaseerd op de opbrengst van onroerende goederen.
paardengeld: belasting op het houden van paarden
passagegeld: belastingen op vervoermiddelen. Vrijgesteld waren degenaidie onder het veer- en passagegeld vielen, d.w.z. in geregelde dienst mensen per schuit of wagen vervoerden. Zij moesten hiervoor wel een kwart van de vrachtprijs aan de pachter van deze impost afstaan.
patentrecht: belasting die verschuldigd was op het uitoefenen van handel, beroep, bedrijf of handwerk. (Ook wel klein zegel op neringen genoemd).
20e penning (hier): belasting verschuldigd bij schenking of vererving in de opgaande lijn, in de zijlinie (collateraal) , en van vreemden, zonder aftrek van schulden.
40e penning (hier): belasting bij alle veilingen op zowel roerende als op onroerende goederen. Overdrachtsbelasting
50e penning (hier): belasting op waarde van landerijen en huizen.
100e penning (hier): belasting op vermogen.
personele quotisatie: belasting, waarbij de taxabele personen in klassen werden verdeeld naar apparente winsten en andere inkomsten. Men moest 1% tot 2% betalen.
quote: deel in de omgeslagen algemene lasten.
redemptiegeld: belasting, waarbij de belastingplichtigen werden onderscheiden in een groep, die voor 1.000 tot 2.000 gulden gegoed waren (en 1 gulden en 10 stuivers betaalden) en een groep die voor 2.000 gulden of meer ingeschreven stonden (en 3 gulden moesten betalen). Deze belasting kan gezien worden als een voorloper van onze personele en inkomstenbelasting
successierecht: belasting op nalatenschappen.
uitzetting: zie omslag.
verponding: hollandse naam voor een belasting, die gebaseerd was op de opbrengst van onroerende goederen.
zegelrecht: zie (klein) zegel.
(klein) zegel: belasting die geïnd werd door middel van gezegeld papier, dat men verplicht was te gebruiken voor allerlei akten, overeenkomsten, requesten (verzoekschriften) , transporten. Ook voor biljetten van de belastingpachter (dit laatste heette het biljetgeld of collectiefzegel).
(klein) zegel op neringen: zie patentrecht.
Opmerking over de kohieren en rekeningen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1542-1813
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van Vreeswijk 1542-1813
Auteur:
C.J.H.M. van de Panne-van Deuren
Datering toegang:
1981
Datering bewerking:
2011
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 48)
Plaatsnaam:
Vreeswijk
Nadere toegangen:
C.G.M. Noordam, De Resolutieboeken van Vreeswijk 1674-1806 (5 dln; Nieuwegein, 1989)
A. Blans, Acten van indemniteit, ingekomen en uitgegeven 1724-1811 Vreeswijk (Nieuwegein, 1989)
Omvang:
5,5 m
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS