Uw zoekacties: Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Sealthiël ...
x1613-2 Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Sealthiël te Nieuwegein ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1613-2 Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Sealthiël te Nieuwegein ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Geschiedenis
sluiten
1613-2 Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Sealthiël te Nieuwegein
Inleiding
Geschiedenis
Organisatie: Het Utrechts Archief
De bestuursleden van de zondagsschool Eben Haëzer te Vreeswijk hadden de wens om een vereniging op te richten tot bevordering van de Christelijke belangen, later Vereniging tot bevordering van Protestants-Christelijk onderwijs te Vreeswijk genoemd. Deze vereniging kreeg de naam Sealthiël ('Ik heb van God gevraagd'). In de volksmond en somsl in officiële stukken kortweg ‘de Schoolvereniging’ genoemd.
De eerste bestuursvergadering van de vereniging Sealthiël vond plaats op 23 september 1877.
Er werd een pand aan de Molenstraat aangekocht en in 1879 ging de bewaarschool van start, waarin kinderen werden voorbereid op de lagere school. Deze bewaarschool werd in 1929 opgeheven. In 1883 werd de School met den Bijbel opgericht. De School met de Bijbel voor gewoon lager onderwijs ging in 1970 de Johan Frisoschool heten.
Na de Doleantie van 1886 was er sprake van enige wrijving met de Nederlands Hervormde Gemeente aangezien sommige leden van de schoolvereniging Sealthiël overstapten naar de Gereformeerde kerk. Het schoolgebouw aan de Molenstraat bleek na de Tweede Wereldoorlog in een zodanig slechte staat te zijn dat door de gemeente Vreeswijk en het bestuur van Sealthiël besloten werd tot nieuwbouw. In 1950 werd de nieuwe school aan de Koninginnelaan in gebruik genomen.
In 1976 vond er, op aandrang van de gemeente Nieuwegein een fusie plaats tussen Sealthiël en de Vereniging voor Christelijk Voorbereidend Lager Onderwijs Jhr. J.C. Mollerus (toegang 1613-3). Er ontstond een vereniging voor protestants-christelijk kleuter- en basisonderwijs, met de naam Vereniging tot bevordering van Protestants-Christelijk Onderwijs te Nieuwegein Sealthiël.
In 1970 ging de Mauritsschool van start in de wijk Zandveld, aanvankelijk in de R.K. basisschool Kardinaal Alfrink, vanaf 1972 in een eigen schoolgebouw aan de Kastanjestraat. In 1974 werd in het eerste schoolcomplex van de gemeente Nieuwegein in het uitbreidingsplan Hoog-Zandveld de derde protestants-christelijke school van Sealthiël ingericht: de Constantijnschool aan de Lupinestraat.
Archief en bewerking
Literatuur
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1877-1990
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Sealthiël te Nieuwegein 1877-1990
Auteur:
G.J. Röhner
Datering bewerking:
2016
Openbaarheid:
Op inv.nrs. 25, 40, 41, 43, 44 en 50 is een openbaarheidsbeperking van 75 jaar van toepassing in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Eerdere inzage in niet-openbare stukken is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris van Nieuwegein.
Rechtstitel:
Schenking (van een niet overheidsarchief)
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 11)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Nieuwegein
Omvang:
1,20 m
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS