Uw zoekacties: Deputaatschappen en commissies van de Gereformeerde Kerken i...
x1544 Deputaatschappen en commissies van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende het kerkrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1544 Deputaatschappen en commissies van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende het kerkrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deputaten voor de Kerkorde,1950-1973
Deputaten voor Samenspreking met en advies aan de kerk te Eindhoven, 1967-1977
Deputaten voor Appèlzaken, (1971) 1984-2004
Deputaten ex artikel 11 en 12 van de Kerkorde, 1978-2004
sluiten
1544 Deputaatschappen en commissies van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende het kerkrecht
Inleiding
Deputaten ex artikel 11 en 12 van de Kerkorde, 1978-2004
Organisatie: Het Utrechts Archief
N.B. Vanaf oktober 1978 betreft het de Commissie voor advies ad artikel 15 van de Kerkorde, van juni 1981 tot september 1990 Deputaten ex artikel 15 en 16 van de Kerkorde en van december 1990 tot 2004 Deputaten ex artikel 11 en 12 van de Kerkorde.
De artikelen 11 en 12 van de kerkorde (eerder de artikelen 15 en 16) hielden zich bezig met het onderstaande.
Artikel 11
1. Een dienaar des Woords, die arbeid aanvaardt waardoor hij aan een gemeente verbonden blijft of wordt, maar welke voor hem een verhindering is de in artikel 10 bedoelde taak in een gemeente te verrichten, zal toch de eer en de naam van een dienaar des Woords behouden, mits is voldaan aan de in lid 2 omschreven vereisten en de door de generale synode vastgestelde bepalingen. Een proponent, die arbeid aanvaardt als hierboven bedoeld, zal de eer en de naam van een dienaar des Woords ontvangen, mits is voldaan aan de eerdergenoemde vereisten en bepalingen.
2. De in lid 1 bedoelde arbeid dient te zijn aanvaard met bewilliging van de kerkenraad, met goedkeuring van de classis en met medewerking en goedvinden van de deputaten van de particuliere synode, bedoeld in artikel 56, lid 1 van de kerkorde. De classis zal haar goedkeuring slechts kunnen verlenen, indien de desbetreffende arbeid-naar het tevoren door haar ingewonnen oordeel van de deputaten, daartoe door de generale synode benoemd-een geestelijk karakter draagt en met de roeping tot de verkondiging van het Evangelie in rechtstreeks verband staat.
3. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing voor een dienaar des Woords bedoeld in artikel 12, die de in het eerste lid omschreven arbeid wenst te aanvaarden.
Hij dient bewilliging en goedkeuring te verkrijgen van de meerdere vergadering waaraan hij is verbonden. De classis handelt daarbij met medewerking en goedvinden van de deputaten, genoemd in het tweede lid.
4. De dienaar des Woords, bedoeld in lid 1, zal ten aanzien van zijn ambtelijke positie in de regel worden verbonden aan de gemeente in welker gebied hij werkzaam zal zijn.
Artikel 12
Een dienaar des Woords of een proponent die, met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen, door een meerdere vergadering wordt geroepen tot arbeid in haar opdracht ten behoeve van in haar samenkomende kerken, welke arbeid een geestelijk karakter draagt en met de roeping tot de verkondiging van het Evangelie in rechtstreeks verband staat, zal de eer en de naam van een dienaar behouden respectievelijk ontvangen en worden verbonden aan de meerdere vergadering die hem benoemt, in dienst van de kerken in haar ressort. Een meerdere vergadering kan zulk een benoeming slechts verrichten indien de desbetreffende arbeid-naar het tevoren door haar ingewonnen oordeel van de deputaten, daartoe door de generale synode benoemd-aan de bovengenoemde vereisten voldoet.
Deputaten artikel 56 lid 2 van de kerkorde, 1988-1997
Deputaten voor advies inzake eventuele Beperking van de generale arbeid, 1980-1982
Deputaten ad hoc voor de Kerkvisitatie, (1985) 1997-2003
Prof. Dr. C. Van der Woude, 1949-1959
Prof. Dr. J. Plomp,1967-1990
Prof. Dr. H.B. Weijland, 1983-1990
Archieven en inventarisatie
Addendum
Inventaris
9. Persoonsarchieven
Kenmerken
Datering:
1949-2004
Toegangstitel:
Inventaris van archieven van deputaatschappen en commissies van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende het kerkrecht (1872) 1949-2004
Auteur:
A. Bolhuis, F.K. Duursema en C.J. de Kruiter
Datering toegang:
2016
Openbaarheid:
Op inv.nrs. 1-10, 78, 94-104, 140, 142-143 en 154-158 is een openbaarheidsbeperking van 50 jaar van toepassing. Op inv.nrs. 79-81, 109-139 en 146 is een openbaarheidsbeperking van 75 jaar van toepassing. Op inv.nrs. 83-93 is een openbaarheidsbeperking van 100 jaar van toepassing.
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
4,75 m
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS