Uw zoekacties: Deputaten Kerk en Recreatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland
x1489 Deputaten Kerk en Recreatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1489 Deputaten Kerk en Recreatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deputaatschap Kerk en Recreatie
1489 Deputaten Kerk en Recreatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Inleiding
Deputaatschap Kerk en Recreatie
Organisatie: Het Utrechts Archief
De Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid stelde op 28 juni 1961 een werkgroep in met als opdracht het onderwerp kerk en recreatie te bestuderen. De werkgroep verrichtte haar werkzaamheden onder auspiciën van het deputaatschap Kerkopbouw. Binnen de werkgroep waren twee secties actief, te weten sectie 1 voor bezinning op de taak van de kerk in de recreatieve wereld, en sectie 2 voor inventarisatie van hetgeen de kerken reeds deden op dit terrein. De tweede sectie besloot in 1962 een enquête te houden onder de plaatselijke kerken, waarvan mocht worden aangenomen dat zij op hun gebied geconfronteerd werden met het recreatievraagstuk. De verwerking van deze enquête werd grotendeels opgedragen aan het Gereformeerd Sociologisch Instituut: zie voor het resultaat van de enquête het rapport 'Kerk en recreatie' (zie onderhavige inventaris inv.nr. 5).
De generale synode van Groningen (1963/1964) stelde vervolgens het deputaatschap Kerk en Recreatie in teneinde "inzicht te krijgen in aard en omvang van het recreatieprobleem voor zover de kerken daarmee in aanraking komen, en zo mogelijk een richting te wijzen, waarin de kerken haar roeping in dezen kunnen vervullen" (acta art. 454).
De generale synode van Middelburg (1965/1966) behandelde op 20 januari 1966 het eerste rapport van het deputaatschap en formuleerde als opdracht:
- na te gaan of en op welke wijze verbetering kan of moet worden gebracht in de voorlichting omtrent de recreatie in ons land;
- na te gaan op welke wijze goede voorlichting is te geven omtrent de aanwezigheid van reformatorische kerken in het buitenland, waarbij o.a. contact ware op te nemen met organisaties, die zich op dit terrein bewegen;
- reeds thans de kerken, die hieraan behoefte hebben, van voorlichting en advies te dienen;
- na te gaan of en op welke wijze met andere kerken, zowel hier te lande als in het buitenland en met kerkelijke of niet-kerkelijke organisaties en instellingen contact kan worden onderhouden, dan wel kan worden samengewerkt om de kerk op het terrein van de recreatie gestalte geven en
- na te gaan op welke wijze met name een organisatievorm kan worden gevonden om zo mogelijk in samenwerking met andere kerken, de arbeid van de Bijbel Kiosk Vereniging dienstbaar te maken aan die van de kerken.
In de volgende jaren gaf het deputaatschap inhoud aan deze opdracht.
Per 1 mei 1978 werd het werk van dit deputaatschap voortgezet in de taakgroep Kerk en Recreatie van de deputaten Gemeenteopbouw, zie hiervoor de Inventaris van de archieven van de Deputaten Gemeenteopbouw (aanvulling) (1946) 1970-2000.
Het archief van dit deputaatschap is niet volledig bewaard gebleven. Het overgebleven gedeelte heeft een omvang van 0,75 m.
Utrecht, 2012
B.W. Jagt
Addendum
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1961-1978
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het Deputaatschap Kerk en Recreatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1961-1978
Auteur:
B.W. Jagt
Datering toegang:
2012
Datering bewerking:
2013
Notabene:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,75 m
Bijzonderheden:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS