Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979
x1348 Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1348 Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Organisatie van de rechterlijke macht 1814-1950
Ontwikkelingen binnen de rechterlijke macht 1950-1979
Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979
Archief
Inventarisatie
Gebruiksaanwijzing
Openbaarheid
1348 Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979
Inleiding
Openbaarheid
Organisatie: Het Utrechts Archief
De in deze inventaris beschreven archieven zijn slechts openbaar voor zover ouder dan 75 jaar.
Archiefbescheiden jonger dan 75 jaar mogen slechts worden geraadpleegd indien de verzoeker schriftelijk heeft verklaard:
Dat uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker aangegeven doel zullen worden aangewend;
Dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
Dat hij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht;
Dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis zullen komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
Dat hij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de raadpleging door de verzoeker.
Daarnaast heeft de rechtbank een aantal openbare registers. Volgens Prof dr. Ketelaar is een openbaar register "een verzameling bescheiden waarin gegevens met betrekking tot personen of goederen zijn vastgelegd, welke verzameling wordt bijgehouden door of vanwege het openbaar gezag, dat gehouden is aan een derde, op diens verzoek, hetzij inzage daarvan te verlenen, hetzij daaruit mededelingen te doen." * 
De volgende registers zijn openbaar:
- Voogdijregister (inv.nrs. 3904-3906)
- Curatele register (bevindt zich bij de rechtbank in Den Haag)
- Register van akten van huwelijkse voorwaarden (inv.nrs. 4394-4550)
N.B. De akten van huwelijkse voorwaarden mogen ingevolge de Staatscourant nr. 147/1970 pas na honderd jaar worden overgedragen. Tot die tijd bevinden de akten en de bijbehorende toegangen zich bij de Arrondissementsrechtbank (Vastgesteld op 29 juli 1970 nr. O./M.A. 154.515 II gelet op artikel 20 van het Archiefbesluit).
- Faillissementsregister (inv.nrs. 2888-2898)
Van de procesdossiers faillissementen zijn de openbare verslagen en de vonnissen openbaar (inv.nrs. 2899-3157)
Utrecht, 2010
Sandy Schreur
Literatuur
Bijlagen
Rechtsgebied arrondissement Utrecht in 1951
N.B. Het rechtsgebied komt niet overeen met de huidige provincie Utrecht. De Utrechtse gemeenten Veenendaal en Rhenen behoren sinds 1994 tot het arrondissement Utrecht. Vianen is pas sinds 2002 onderdeel van de provincie Utrecht en het arrondissement Utrecht. Zie Staatsbladnr. 347 van 10 augustus 1951.
Voorbeelddossiers
Cassatiedossiers
Bijzondere dossiers
Lijst van presidenten en hoofdofficieren van justitie 1950-1979
Verklarende woordenlijst
N.B. Overgenomen uit Inventaris van het archief van de arrondissementsrechtbank Rotterdam (1946) 1950-1979 (2000)door P. Ernst uit 2006. Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridischwoordenboek.
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1950-1979
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de arrondissementsrechtbank Utrecht (1920) 1950-1979 (1984)
Auteur:
S. Schreur
Datering toegang:
2011
Openbaarheid:
Op het archief is een openbaarheidsbeperking van 75 jaar van toepassing, met uitzondering van inv.nrs. 2888-3157, 3904-3906 en 4394-4550, welk in zijn geheel openbaar zijn
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
335 m
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS