Uw zoekacties: Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979
x1073 Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1073 Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming aangenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.
Psalm 90:1
Kerkelijke geschiedenis in het kort
Geschiedenis van het archief
sluiten
1073 Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979
Inleiding
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming aangenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.
Psalm 90:1
Geschiedenis van het archief
Gememoreerd dient te worden dat bij de regeling van de kerkelijke goederen in 1946 met de de Gereformeerde Kerk (Synodaal) de afspraak was gemaakt dat het "archief en de notulen op een plaats gedeponeerd kunnen worden welke voor beide partijen toegankelijk is onder de verplichting deze daar te laten" (inv.nr.67).
Ter onderscheiding van de naam Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt werd voor die kerk veelal de toevoeging 'Synodaal' gehanteerd.
Van raadpleging zal sprake zijn geweest, in ieder geval door H.J. van Es die ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk (Synodaal) van Breukelen in 1993 voor het jubileumboek getuige de diverse bronvermeldingen in zijn boek.
Over het beheer van de archieven in het verleden zijn geen gegevens aangetroffen. Verondersteld wordt dat de kerkelijke bescheiden bij de respectievelijke scribae verbleven en al dan niet 'veilig' bewaard in het kerkgebouw.
Na 1993 werden de archiefbescheiden op zeker moment door de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen in beheer gegeven aan de toenmalige Landelijk Archivaris van de Nederlands Gereformeerde Kerken, D.Smits te Vlaardingen.
In verband met een goede en veilige bewaring werden in 2010 ook de archieven van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen verhuisd naar de archiefbewaarplaats van het Archief en Documentatie Centrum van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Kampen; de Nederlands Gereformeerde Kerken hadden daartoe een huurovereenkomst gesloten voor archiefruimte voor een veilige bewaring van haar Landelijk Archief.
Een en ander betekende evenwel dat de bescheiden over de kerkelijke geschiedenis van Breukelen op afstand waren gelokaliseerd, iets wat in algemene zin door de Commissie van Archief en Documentatie NGK niet wordt voorgestaan, mede gelet de raadpleegbaarheid in de context van lokale en regionale geschiedenis.
Mede als gevolg van inspanningen van ds.D.Timmerman, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen en tevens lid van de Commissie van Archief en Documentatie NGK, sprak de kerkenraad in 2012 de voorkeur uit dat haar archieven weer ter plaatse aanwezig zijn en in voorkomend geval ook geraadpleegd kunnen worden.
Veilige plaatsing en gekwalificeerd beheer van deze archieven is mogelijk bij het Regionaal Historisch Centrum 'Vecht en Veenen' in Breukelen; een overeenkomst tussen kerkenraad en dit RHC ligt daaraan ten grondslag.
De archieven, eigendom van de Nederlands Gereformeerde Kerk, kunnen worden geraadpleegd. Ten aanzien van de openbaarheid zal voor een nader te bepalen hoeveelheid bescheiden de raadpleegbaarheid vooralsnog zijn beperkt; een en ander op grond van een door de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen te nemen besluit.
Verantwoording van de inventarisatie
Slot
Archief 1 Het archief van de Christelijke (Afgescheiden) Gereformeerde Gemeente van Breukelen, ook gekend als Christelijke Gereformeerde Kerk van Breukelen en per 17 juni 1892 Gereformeerde Kerk-A van Breukelen, (1834) 10 mei 1868 - 30 maart 1892
Kerkenraad
Kerkelijke aanduiding
Collecten
Eigendom; kerkelijke goederen
Archief 3 Het archief van de Gereformeerde Kerk van Breukelen
Archief 4 Het archief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Breukelen
Archief 5 Het archief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt buiten verband, na mei 1979 gekend als Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen
Kenmerken
Datering:
(1834) 1868-1979
Auteur:
G.J. Bink
Datering toegang:
2013
Omvang in meters:
1
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: stukken jonger dan 50 jaar niet openbaar
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.03 Gereformeerd
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Breukelen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Schenking
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1073: Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979
VERKORT:
NL- BklVV 1073
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS