Uw zoekacties: Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979
x1073 Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1073 Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming aangenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.
Psalm 90:1
Kerkelijke geschiedenis in het kort
sluiten
1073 Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979
Inleiding
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming aangenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.
Psalm 90:1
Kerkelijke geschiedenis in het kort
Wat betreft de geschiedenis van Gereformeerde Kerken van Breukelen kunnen boeken vol worden geschreven. Dat wordt thans niet gedaan omdat deze inleiding name is bedoeld voor specifieke informatie over inventarisatie van de archieven van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen.
Over de geschiedenis van het ontstaan van de Christelijke (Afgescheiden) Gereformeerde Gemeente / Christelijke Gereformeerde Kerk in 1868 en van de kerken nadien tot 1946 mag worden verwezen naar het boek 'Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen 30 maart 1893 - 30 maart 1993' van H.J.van Es. Dit boek is als documentatie toegevoegd aan deze archieven (inv.nr. 103).
Over de periode van de Tweede Wereldoorlog waarin door de Synode van Utrecht besluiten werden genomen ten aanzien van het genadeverbond, de schorsing van dr.K.Schilder etc. zijn talrijke brochures en boeken voorhanden.
Ten aanzien van deze stukken alsook standpuntbepaling en de besluiten van de kerkenraad wordt verwezen naar de inv.nrs. 21 en 61.
De predikant van de Gereformeerde Kerk van Breukelen, ds.O.W.Bouwsma, werd door de Classis op 17 augustus 1945 geschorst (inv.nr.61). Dit, alsook door de eerder genomen besluiten van de kerkenraad, hebben ertoe geleid dat op 17 augustus 1945 voor zowel ds.Bouwsma alsook een zevental ambtsdragers sprake was van de laatste kerkenraads-vergadering binnen het kerkverband van de toenmalige Gereformeerde Kerken. Gebleken was dat de meerderheid van de kerkenraad zich krachtens artikel 31 van de kerkorde vrijmaakte van de besluiten van de Generale Synode 1943-1944. Alvorens de broeders uit elkaar gingen werden afspraken gemaakt ten aanzien van de kerkelijke goederen - de pastorie viel daarbuiten - en het gebruik daarvan (inv.nr. 67).
Over de kerkelijke geschiedenis, vanaf 1816, geven de notulen van 31 januari 1957 van de Jongelingsvereniging Breukelen het een en ander weer van een inleiding van de heer Van Vlaanderen.
Deze notulen vermelden "Na de vrijmaking voelden we ons tot de Christelijke Gereformeerde Kerk aangetrokken. Een actie tot vereniging is dan ook van de Gereformeerde Kerk uitgegaan.
De Christelijke Gereformeerde Kerk stelde echter eisen waaraan we niet konden voldoen o.a. herroeping van de vereniging van 1892" (inv.nr.90).
De eerste kerkenraadsvergadering van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Breukelen, ook gekend met de aanduiding 'art. 31', vond eveneens plaats op de 17e augustus 1945 (inv.nr.48).
De kerkelijke ontwikkelingen in de jaren '60 gingen ook de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Breukelen niet voorbij.
Het archief bevat hierover verscheidene stukken o.a inv.nrs.57, 58 en 77.
Behandeling van de kwestie van de breuk in de Gereformeerde Kerk van Utrecht-C en van Bilthoven, alsmede bezwaren van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Breukelen op de Classis Utrecht-Breukelen in opeenvolgende vergaderingen leidden o.a tot het besluit dat de kerkenraad van Breukelen zich achter besluiten van de Classis diende te stellen en dat bij het in gebreke blijven de kerkenraad niet meer op de vergaderingen zou worden ontvangen (classisbesluit dd. 24 september 1970; inv.nr.55).
De predikant ds.E.R.Postma en nagenoeg alle ambtsdragers (minus één ouderling) bevonden zich vanaf het aanvangsbesluit van 10 mei 1968 in een moeilijke positie die uiteindelijk zijn beslag kreeg door het finale besluit van de Classis op 6 november 1970.
Op verschillende vergaderingen voordien sprak de kerkenraad met de gemeenteleden over de kerkelijke ontwikkelingen en gaf nadere toelichting op zijn besluiten. Ook zond de kerkenraad een informatieve brief aan de gemeenteleden over zijn besluit van 18 november 1970.
Uit gegevens blijkt dat 82 van de 286 gemeenteleden zich onttrokken (inv.nr.86).
Vanaf 18 november 1970 was er de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt buiten verband in Breukelen; deze maakte nadien deel uit van het landelijk verband met zusterkerken die in eenzelfde kerkelijke positie verkeerden. Vanaf mei 1979 worden deze kerken gekend onder de naam 'Nederlands Gereformeerde Kerken'.
Bredere historische aspecten van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen kunnen niet worden vermeld omdat de notulen van de kerkenraadsvergaderingen, kerkbodes en andere stukken thans nog geen onderdeel uitmaken van 'Archief 5' dat in deze archiefinventaris ten dele aanwezig is.
Het archief van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen eindigt vooralsnog met het jaar 1972; dit houdt verband met afspraken over het gebruik en verhuur van de kerkelijke goederen alsook het afgeven van een goed getuigenis van haar herder en leraar ds.E.R.Postma in verband met het beroep dat op hem was uitgebracht door de zusterkerk van Eindhoven.
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Slot
Archief 1 Het archief van de Christelijke (Afgescheiden) Gereformeerde Gemeente van Breukelen, ook gekend als Christelijke Gereformeerde Kerk van Breukelen en per 17 juni 1892 Gereformeerde Kerk-A van Breukelen, (1834) 10 mei 1868 - 30 maart 1892
Kerkenraad
Kerkelijke aanduiding
Collecten
Eigendom; kerkelijke goederen
Archief 3 Het archief van de Gereformeerde Kerk van Breukelen
Archief 4 Het archief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Breukelen
Archief 5 Het archief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt buiten verband, na mei 1979 gekend als Nederlands Gereformeerde Kerk van Breukelen
Kenmerken
Datering:
(1834) 1868-1979
Auteur:
G.J. Bink
Datering toegang:
2013
Omvang in meters:
1
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: stukken jonger dan 50 jaar niet openbaar
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.03 Gereformeerd
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Breukelen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Schenking
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1073: Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen, (1834) 1868-1979
VERKORT:
NL- BklVV 1073
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS