Uw zoekacties: Heerlijkheid Borgharen, 1800

16.0513 Heerlijkheid Borgharen, 1800 ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
9. 5009
1 Index op register van inkomsten en uitgaven. (Beschadigd), 15e / 16e eeuw. 1 register
Kwitanties. 1841. 1 blad
Brief van Ogier Duchataux aan de baron de Roosen, seigneur de Haeren. 1751.12.05. 1 stuk
Akte van verheffing van de haverpacht tot Ophaeren voor de stadhouders en leenmannen van Valkenburg. 1730.06.03. 1 akte
Akte betreffende Charles Henri Hyacinthe baron de Rosen. 1842.10.05. 1 grosse
Brief aan de burgemeester van Borgharen van de prefecture. 1810.04.18. 1 stuk
Brief van de heer Nijpels. 1790.04.24. 1 stuk
Aantekeningen betreffende schuren, weiden en kades van Borgharen en een taaloefening Frans-Duits. Begin 19e eeuw. 1 katern
Akte van aanstelling van een schepen te Borgharen. Maart 1718. 1 stuk
Stuk betreffende het aandeel van Madame de Moffart uit de erfenis van Madame de Rosen. 1868. 1 stuk
Idem (geen begunstigde). 1868. 1 stuk
Extract uit het gichtregister van de schepenen . Betreft toestemming voor het planten tegenover het kasteel. 1790.02.08. 1 stuk
Vonnis tegen de dorpmeesters van Borgharen i.v.m. de haverpacht. 1675.11.16. 1 stuk
Akte van verheffing van de haverpacht voor stadhouder en leenman van Valkenburg. 1676.06.17. 1 akte
Akte van overdracht van goederen en land te Borgharen door dhr Vandenheuvel aan baron de Heijden à Blisia te Haeren. 1694.08.08. 1 akte
Stuk betreffende leengoed "de Haverpacht". 1780.08.08. 1 stuk
Lijst van debiteuren van de Haverpacht. 1748. 1 stuk
Lijst van haverleveranciers van het Boschvelt. 1743. 1 stuk
Akte van schuldbekentenis van de heer Vandenheuvel. 1694.08.08. 1 stuk
Akte van verheffing van de "trescens" van de haver van Haeren. 1676.06.16. 1 akte
Akte van overeenkomst tussen dhr Vandenheuvelt en dhr de Blisia voor de koop van 252 maat haver. 1694.08.05. 1 akte
Akte van verkoop. 1 akte
Kwitanties. 1708 - 1725. 1 katern
Brief van Duchateau. 1753.02.13. 1 stuk
Brief aan de baron de Rosen waarin een uitnodiging tot reuni
4 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Borgharen vanaf de 13e eeuw met genealogieën. 19e of 20e eeuw. 1 omslag
Rekening over het jaar 1882 en begroting voor 1883 van de Sint Martinusparochie, opgemaakt n.a.v. een missive van het ministerie van financien i.v.m. subsidie. 1882. 1 omslag
16.0513 Heerlijkheid Borgharen, 1800
9. 5009
4
Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Borgharen vanaf de 13e eeuw met genealogieën. 19e of 20e eeuw. 1 omslag
Rekening over het jaar 1882 en begroting voor 1883 van de Sint Martinusparochie, opgemaakt n.a.v. een missive van het ministerie van financien i.v.m. subsidie. 1882. 1 omslag

Kenmerken

Datering:
1800
Auteur:
J.M. Bouvrie
Inventaris:
Plaatsingslijst van het archief van het huis Borgharen
Categorie: