Uw zoekacties: Heerlijkheid Borgharen, 1800

16.0513 Heerlijkheid Borgharen, 1800 ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
8. 5008
1 Betaling van Gerard Francois van Buel aan Jean Nagant. 1721.05.30
Index van de bezittingen van Renier Dans. z.d.
(Latijnse) akte waarbij de bisschop van Luik toegestaan wordt in zijn particuliere kapel de mis te laten opdragen. 1808.04.22. 1 akte
Brief m.b.t. de heer de Schulembourg. z.d.
Aantekeningen van Andries en Gerard Dries. (Afgescheurd.), 1609, 1613, 1614. Declaratie van de heer Scharn voor de baron de Haren. 1790, 1791. Lijst van schoven die horen opgeslagen te zijn in de schuur van het kasteel. 1794, 1795. 1 omslag
Verzoek en correspondentie over het eilandje in de Maas bij het kasteel van Borgharen door de staatsraad. 1823.10.30 - 1823.11.26 en dagvaardiging door baron de Roosen tegen dhrn Chainage, Merbeke en Nijpels in zake het eilandje in de Maas en andere correspondentie hierop betrekking hebbende. 1823-1825. 1 pak
Uitspraak in zake dhr van de baronie van Borgharen tegen de burgemeester. 1870.06.07. 1 akte
Briefje betreffende de zitting van de schout. 1693.12.19
Akte van transport van pacht en goederen onder Haren aan Theodor van de Heuvel en aan baron Johan Guillaume Vanderheijden à Blisia. 1693.07.16. 1 akte
Akte van transport voor de justitie van Esneux van de overdracht van 31/2. bunder land gelegen in Roteux. (met kopie). 1634.09.05. 2 stukken
Uittreksel uit het proces-verbaal van de koop van 2 weiden door baron de Rosen de Haren, met koopvoorwaarden en kwitantie. 1808.06.15. 1 akte
Lijst van opbrengsten, goederen en renten van Marie Catherine Michel Delgrady de Bellaire. 1783.02.27
3 Correspondentie van Lion Scheepers, advocaat te Luik. 1900/1902. Overzicht van opbrengsten over het jaar 1868 van eigendommen van madame de baronne F. de Moffarts gelegen te Stree. 1870.02.02. 1 document
Overzicht van opbrengsten over het jaar 1868 van eigendommen, deels toebehorend aan de gravin de Brigode Kemland gelegen te Bellaire. 1870.02.02. 1 document
Inventaris van goederen toebehorend aan graaf Oscar de Brigode Kemland welke vervoerd zijn t.b.v. madame Rosen de Haren naar haar huis te Luik. 1851.08.25. 2 documenten
Overzicht van renteopbrengsten van goederen van wijlen madame baronesse de Roosen de Haren door J. G. Scheepers. 1870.01.01. 1 document
Overzicht van opbrengsten voor de erfgenamen van wijlen baron en madame de Rosen de Haren over het jaar 1868. 1870.02.15. 1 document
16.0513 Heerlijkheid Borgharen, 1800
8. 5008
3
Correspondentie van Lion Scheepers, advocaat te Luik. 1900/1902. Overzicht van opbrengsten over het jaar 1868 van eigendommen van madame de baronne F. de Moffarts gelegen te Stree. 1870.02.02. 1 document
Overzicht van opbrengsten over het jaar 1868 van eigendommen, deels toebehorend aan de gravin de Brigode Kemland gelegen te Bellaire. 1870.02.02. 1 document
Inventaris van goederen toebehorend aan graaf Oscar de Brigode Kemland welke vervoerd zijn t.b.v. madame Rosen de Haren naar haar huis te Luik. 1851.08.25. 2 documenten
Overzicht van renteopbrengsten van goederen van wijlen madame baronesse de Roosen de Haren door J. G. Scheepers. 1870.01.01. 1 document
Overzicht van opbrengsten voor de erfgenamen van wijlen baron en madame de Rosen de Haren over het jaar 1868. 1870.02.15. 1 document

Kenmerken

Datering:
1800
Auteur:
J.M. Bouvrie
Inventaris:
Plaatsingslijst van het archief van het huis Borgharen
Categorie: