Uw zoekacties: Klooster der Kruisheren te Maastricht

14.D023 Klooster der Kruisheren te Maastricht ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Regesten
88 1453 maart 21
"Gegeven ont jore ons Heren dusent vierhondert drye ende vyftich eynendetwintich dage inden Meirte"

Johan Penre, Johan Bavier en Gielys vander Sargien, schepenen van Maastricht, oorkonden dat Goert Coex ten behoeve van de kruisheren afstand doet van een grondrente van veertien schellingen ten laste van de goederen, genoemd in de getransfigeerde oorkonde van 20 maart 1453
14.D023 Klooster der Kruisheren te Maastricht
Regesten
88
1453 maart 21
"Gegeven ont jore ons Heren dusent vierhondert drye ende vyftich eynendetwintich dage inden Meirte"

Johan Penre, Johan Bavier en Gielys vander Sargien, schepenen van Maastricht, oorkonden dat Goert Coex ten behoeve van de kruisheren afstand doet van een grondrente van veertien schellingen ten laste van de goederen, genoemd in de getransfigeerde oorkonde van 20 maart 1453
Datering:
1453 maart 21
Notabene:
Origineel op perkament, inv. nr. 119
Zie ook regestnummer:
87, 93, 94
Opmerking:
Zegels van Johan Penre en Gielys vander Sargien. Het zegel van Johan Bavier is verloren. Met drie transfixen, zie regesten nrs. 87, 93, 94

Kenmerken

Datering:
1438-1800
Auteur:
W.E.S.L. Keyser-Schuurman
Inventaris:
Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster te Maastricht 1438-1796. Inventarissenreeks 32 (Maastricht 1984)