Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank te Roermond , 1960-1969
x08.045 Arrondissementsrechtbank te Roermond , 1960-1969 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

08.045 Arrondissementsrechtbank te Roermond , 1960-1969 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1. Organisatie van de Rechterlijke macht en Territoriale Indeling
1.2. Samenstelling en bevoegdheden
1.3. Procedures
1.4. Lijst van Leden Rechterlijke Macht
1.5. Korte geschiedenis van de Arrondissemenstrechtbank te Roermond
1.6. Het Archief
1.7. De vernietiging
sluiten
08.045 Arrondissementsrechtbank te Roermond , 1960-1969
1. Inleiding
1.7. De vernietiging
Op dit 10 jaren blok zijn van toepassing geweest de volgende vernietigingslijsten:
- gemeenschappelijke beschikking van 11 maart 1991 van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Justitie, kenmerk RAD/CD/A91.233/ en HDORR nr. 47639/890, staatscourant van 14 mei 1991, nr 91.
Ondanks de vernietiging c.q. schoning van voornamelijk de strafzaken, is de oorspronkelijke ordening naar chronologie van de rolregisters aangegeven en de hierbij toegekende rolnummers aangehouden, dit om verwarring van de bestaande structuur te voorkomen. Naar de analogie van de in de zittingslijsten voorkomende rolnummers is dus ook de ordening. Het verschil tussen de rechtspraak en de buitengerechtelijke zaken heen ligt in het feit dat zaken d.m.v. een dagvaarding werden aangebracht en zaken middels een rekest (verzoekschrift) werden aangebracht. De eerst genoemde soort zaken eindigen altijd met een ter openbare terechtzitting uitgesproken vonnis. Te tweede genoemde zaken t.w. de rekest procedures eindigen meestal met een beschikking, maar ook weleens met een vonnis. De in de archiefstukken zelf gehanteerde terminologie is overigens niet steeds consequent. Vaak zijn bij de griffie de stukken betreffende rekestzaken in de afdeling buitengerechtelijke zaken gebracht, dit vanuit de gedachte dat alleen de zaken die met een dagvaarding beginnen en met een vonnis eindigen, behoren tot de eigenlijke rechtspraak. (tot twist gedingen bedoeld in art. 165 van de grondwet). De overige zaken zouden dan tot de oneigenlijke rechtspraak, soms volontaire rechtspraak, behoren. Hoewel op deze verschillen wat is aan te merken, dient bij de archiefvorming gekozen uitgangspunt door de archivaris gevolgd te worden. Dat wil zeggen dat afhankelijk van de oude orde de rekestzaken zowel in de afdeling rechtspraak (civiele zaken) maar ook bij de afdeling buitenrechtelijke zaken kunnen zijn geplaatst.
De opzet van het 10 jaren blok is van algemeen naar bijzonder met handhaving van de hiervorengenoemde oude orde. De indeling is dus als volgt:
- algemeen voor de zaken die niet specifiek op een zaak betrekking hebben b.v. de organisatie en het functioneren van de dienst
- bij bijzonder is er verschil gemaakt in rechtspraak en buitenrechtelijke zaken.
- rechtspraak is weer onderverdeeld in straf en burgerlijke rechtspraak. Het verschil in zaken in de eerste aanleg en beroepszaken van de Kantonrechter is niet terug te vinden, omdat bij de rechtbank alle behandelende zaken naar tijdstip van binnenkomst van een rolnummer werden voorzien.
Bij elk bestand (serie) in het tien jarenblok zijn de desbetreffende ingangen geplaatst. Dit zijn de alfabetische klappers, rolboeken, rolregisters, kaarten en rekestenboeken. Aan de hand van namen, rolnummers, rekestnummers, data zittingen, data uitspraken etc. kan een zaak die wordt gezocht worden teruggevonden. De processen-verbaal, dossiers, vonnissen, audientiebladen en overige stukken zijn per onderwerp of zaak bij elkaar geordend in pakken of omslagen. Daar het archief niet in tien jaren blokken is ingedeeld moest dit alsnog geschieden. Tevens is voldaan aan de nieuwe normstellingen en criteria vastgesteld door de algemene rijksarchivaris, voor overdracht van archiefbescheiden naar Rijksarchiefdiensten.
1.8. Geraadpleegde literatuur
Inventaris
2.1. Strafzaken
2.2. Burgerlijke zaken
Kenmerken
Datering:
1960-1969
Auteur:
A.H.P. Rijvers
Inventaris:
Inventaris van het archief van de Arrondissementsrechtbank te Roermond, 1960-1969 (Roermond 2002)
Openbaar:
Bescheiden jonger dan 75 jaar zijn alleen openbaar voor wetenschappelijk onderzoek na schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in Limburg
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS